Новини

Изпрати статията по email

Пакети правноинформационни системи с 15% отстъпка през месец май

Пакети правноинформационни системи с 15% отстъпка през месец май

10 май 2023

 

До края на месец май можете да се възползвате от 15% намаление на ПАКЕТИ правноинформационни системи "Сиела".  

Можете да изберете най-подходящата комбинация с основен продукт "Сиела Норми", който включва цялото българско законодателство. Той се предлага заедно със "Сиела Практика", "Сиела Процедури", специализираните продукти "Сиела Строител", "Сиела Образование", "Сиела Енергетика и околна среда".

Предлагаме и пакет "Нормативни актове за чужденци" - "Сиела Норми" + Ciela Law. Ciela Law е двуезична правноинформационна система, която съдържа най-важните действащи и отменени актове на българското законодателство (включително правилници за прилагане на закони, наредби, тарифи) в превод на английски език.

За клиенти, които ползват както българското, така и европейско законодателство, е създаден пакетът "Българско и европейско право", който обединява "Сиела Норми" и "Сиела Евро". "Сиела Евро" е пълна информационна двуезична система, която съдържа европейското законодателство с текстовете на английски и официалните преводи от Брюксел на български език.

Пакет "Европейски нормативни актове", който вече предлагаме в ciela.com, включва "Сиела Евро", "Сиела GDPR Справочник и защита на данните" и "Сиела Евросчетоводител". Правноинформационната система "GDPR Справочник и защита на данните" включва европейската и национална правна рамка относно защитата на личните данни. "Сиела ЕвроСчетоводител" е приложение на продукта "Сиела Счетоводство" с европейските счетоводни норми.

За експертите, които се занимават със счетоводство, данъци, финанси, администриране на персонала и други, предлагаме пакет "Осигуряване, ТРЗ и данъци". "Сиела Счетоводство" и "Сиела ЕвроСчетоводител" предоставят достъп до нормативната база в областта на счетоводството, осигуряването, финансите, данъците и други.

Ако Вашият бизнес е в сферата на проектирането, строителството и устройството на територията, можете да закупите пакет "Нормативни актове в строителството". Той включва "Сиела Норми", "Сиела Счетоводство" и "Сиела Строител".

Друг вариант е пакет "Строителство и инфраструктура": "Сиела Строител", "Сиела Счетоводство" и "Сиела Енергетика и околна среда".

Пакет "Нормативни актове в здравеопазването" включва "Сиела Норми", "Сиела Счетоводство" и "Сиела Здравеопазване". "Сиела Здравеопазване" е правноинформационен професионален справочник за администриране на дейности в сферата на здравеопазването. Съдържа актуалното българско и европейско законодателство в здравния сектор. В комбинация с останалите два продукта ще направи рутина работата на администрацията в здравните заведения.

В услуга на административната работа на директори, помощник-директори, служители в системата на образованието предлагаме пакет "Нормативни актове в образованието". Включва "Сиела Норми", "Сиела Счетоводство" и "Сиела Образование Директор". "Сиела Образование Директор" съдържа нормативни документи и информация, свързани с образователния процес.

Предлагаме и пакет "Администриране в образованието", който обединява "Сиела Образование", "Сиела Счетоводство" и "Сиела GDPR Справочник и защита на данните".

Пакет "Нормативни актове в енергетиката" ("Сиела Норми", "Сиела Счетоводство" и "Сиела Енергетика и околна среда") e комбинация от продукти за лица, заети в областта на енергетиката и опазването на околната среда. Съдържа актуална нормативна база, ведомствена практика, подбрана съдебна практика и актове на Европейския съюз.

Адресиран към юристи и студенти по право е пакет "Норми и коментари", който включва "Сиела Норми" и списание "Норма". Тиражът на списание "Норма" е 11 пъти в годината (без месец август). Разпространява се по два начина: електронно издание (www.norma.bg) и като част от правноинформационната система с годишен абонамент.

Компаниите трябва да следят както актуалното законодателство, така и бизнес процесите. Неизменна част от активния икономически живот са съдебните казуси. Затова предлагаме пакет "Бизнес и съдебна практика" - "Сиела Практика" и "Сиела Инфо". "Сиела Инфо" съдържа богата информация за регистрираните търговски дружества и всички останали субекти на територията на Република България. В продукта са достъпни досиетата на юридическите лица с интегрирана и актуална информация от всички официални източници. "Сиела Практика" е правноинформационна система за постановяваните от всички съдилища и други юрисдикции в Република България актове, обособена в структури.

Други пакети, които съдържат съдебните актове, са: "Съдебна практика и GDPR" ("Сиела Практика" и "Сиела GDPR Справочник и защита на данните"), "Съдебна практика и строителство" ("Сиела Практика" и "Сиела Строител") и "Съдебна практика и здравеопазване" ("Сиела Практика" и "Сиела Здравеопазване").

Отстъпката за пакет в електронния магазин ciela.com е валидна само онлайн от 10 до 31 май 2023 г. вкл. и само за нови абонати. Не важи за клиенти с действащи 1-годишни и 2-годишни договори за справочен и правен софтуер на "Сиела Норма" АД, включително с договори, чийто срок изтича през 2023 г.

Абонаментът е със срок 1 година за едно работно място. След потвърдено заплащане получавате потребителско име и парола, с които можете да ползвате програмата от всяко устройство с интернет връзка.

За срока на абонамента получавате актуализации, поддръжка и съдействие по телефон и имейл всеки работен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч. за същия срок, съгласно Общите условия (включително за инсталация, потребителски настройки на приложението и други).

За заплащане на достъп до допълнителни работни места и въпроси, свързани с програмата: тел.: 02 903 0000 и имейл: ciela@ciela.com.

 

 

 

Сиела ПИС промоция май 2023

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките