Новини

Изпрати статията по email

Българското кисело мляко вече е регистрирано като защитено наименование

Българското кисело мляко вече е регистрирано като защитено наименование

26 юли 2023

 

Европейската Комисия регистрира наименованието "Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako", като регламентът за това беше публикуван в Официален вестник на Европейския съюз вчера.

Публикуването е в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012  по повод на заявление за регистрация на наименованието "Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako", подадено от България.

Регистрираното наименование се използва за идентифициране на продукти от клас 1.4. Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.) от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията.

Регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Този, както и всички други регламенти и решения на ЕК, можете да намерите в "Сиела Евро" - пълна информационна двуезична система, която съдържа европейското законодателство с текстовете на английски и официалните преводи от Брюксел на български език.

За повече информация: тел. 02 903 0000; имейл: ciela@ciela.com.

 

 

Кисело мляко, защитено наименование ЕС

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките