Новини

Изпрати статията по email

Ново решение на Европейската Комисия в

Ново решение на Европейската Комисия в "Сиела Евро"

20 септември 2023

 

На 15 септември Европейската Комисия отмени Решение 2006/929/ЕО за създаване на механизъм за сътрудничество и проверка на напредъка на България в постигането на специфични цели в областите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност.

Решението се позовава на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз, Акта за присъединяване на Република България и Румъния, и по-специално членове 37 и 38 от него. Под внимание са взети и всички мониторингови доклади за напредъка на България и Румъния от 2006 година насам.

Сред аргументите за отмяната е изпълнението в задоволителна степен на  всички показатели, определени в Решение 2006/929/ЕО, както и на конкретните ангажименти доклада от октомври 2019 г.  Като стъпка в правилната посока Комисията отчита приетите през февруари 2020 г. изменения в Закона за съдебната власт и създадената в контекста на Механизма за възстановяване и устойчивост рамка за разследване на главния прокурор и неговите заместници.

С отмяната на Решение 2006/929/ЕО окончателно се прекратява механизма за сътрудничество и проверка на напредъка на България в постигането на специфични цели в областите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност.

Решението влиза в сила на 8.10.2023 г. - на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

С пълния текст на решението можете да се запознаете в "Сиела Евро" - информационна двуезична система, която съдържа европейското законодателство с текстовете на английски и официалните преводи от Брюксел на български език.

 

 

Европейска комисия

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките