Новини

Изпрати статията по email

Новите МСС и МСФО вече в

Новите МСС и МСФО вече в "Сиела Счетоводство"

06 октомври 2023

 

В продуктите "Сиела ЕвроСчетоводител" и "Сиела Счетоводство" можете да откриете актуалните текстове на всички нови международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), както и разяснения към тях, приети с Регламент (ЕС) 2023/1803 на Комисията от 13 август 2023 година.

Предприятията следва да започнат да прилагат новите стандарти от 2025 г. за отчетната 2024 година.

С цел законодателството на Съюза за международните счетоводни стандарти да се опрости и с оглед на яснотата и прозрачността изменяният многократно Регламент (ЕО) № 1126/2008 е отменен.

 

 

Сиела Счетоводство

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките