Новини

Изпрати статията по email

Право на отговор на

Право на отговор на "Сиела Норма"

04 ноември 2023

 

До:
г-н Емил Кошлуков,
генерален директор на БНТ

До:
г-н Бойко Василев,
водещ на предаването "Панорама"

До:
българските медии

 

Във връзка с неверните и подвеждащи твърдения на председателя на ЦИК г-жа Камелия Нейкова, представени в предаването "Панорама" по БНТ от 03.11.2023 г., се надяваме да споделите с Вашите зрители следните факти:

1. За всички избори с машинно гласуване от последните 10 години, включително до парламентарните избори през октомври 2022 г., "Сиела Норма" е доставяла хартиените ролки за машините за гласуване. Те напълно са отговаряли на спецификацията на производителя на машините, като последните доставки са изцяло произведени в български печатници. Поради това е неистина твърдението на г-жа Нейкова, че не може да се произвежда такава хартия в България. Спекулирането с името на една от най-високотехнологичните печатници в България и на Балканите не е коректно и в никакъв случай не оправдава закупуването на хартия, неподходяща и опасна според производителя на машините.

2. Цената, на която "Сиела Норма" е доставила хартиени ролки на ЦИК за изборите през октомври 2022 г., е 3,96 лв. за бройка. Преди месец г-жа Нейкова е сключила договор, който все още не е публикуван, за цена 13,90 лв., което е над 3,5 пъти по-висока цена, без през този период да е имало особени промени в цените на материалите за производство.

3. При многократните искания от страна на "Сиела Норма" да се коригират спецификациите и да се достави хартия с параметри съобразно изискванията на производителя, винаги сме получавали отговор от г-жа Нейкова, че това не е работа на "Сиела Норма" и е извън сключените от нас договори за обществени поръчки, както и че хартията е сертифицирана от авторитетна лаборатория. Важно е да се внесе яснота коя авторитетна лаборатория ще застане с името си, че е премерила вътрешен диаметър от 25,4 мм като съответстващ на изискване за диаметър максимум 17,5 мм.

4. От думите на г-жа Нейкова се разбира, че при подготовката на поръчката за доставка на хартиени ролки е провела предварителна комуникация с евентуалния изпълнител относно ключова част на спецификацията, след която е обявена обществената поръчка, съобразявайки се с условията на евентуалния бъдещ изпълнител, а не с обективните изисквания.

5. На 17.01.2023 г. производителят на машините за гласуване "Смартматик" писмено е уведомил г-жа Нейкова за техническите параметри и изисквания към хартиените ролки. Въпреки това писмо, за изборите през април 2023 г. е закупена хартия, която не съответства на тези изисквания. Отделно от този проблем, сме алармирали ЦИК и за други дефекти като груби и невъзстановими деформации спрямо стандартната цилиндрична форма. Без отчитане на регистрираните проблеми на 25.09.2023 г., за местните избори през октомври и ноември, възложителят одобрява и обявява техническа спецификация, която не съответства на изискванията на производителя. В резултат "Смартматик" е внесъл в ЦИК на 20.10.2023 г. писмо, че проблемите остават и в този случай отказва да приема гаранционни искове. Досега отговор на това писмо не е получен.

6. Госпожа Нейкова се опита да спекулира за някакви съмнителни 200 машини, за които не е знаела откъде са дошли, къде са и за какво ще се използват. Това изказване е абсолютно подвеждащо и невярно, доколкото на 10.11.2021 г. сме я уведомили писмено за мястото на съхранение и предназначението на тези машини. Още повече че с Определение № 12221 от 29.11.2021 г. на Върховния административен съд действията за задържане на машините са обявени за незаконосъобразни и тези машини са върнати на "Сиела Норма".

Всички тези факти опровергават неистините, изказани от г-жа Нейкова в ефира на предаването "Панорама", и навяват на мисълта, че тези сериозни проблеми са предизвикани не от незнание или немарливост, а може би умишлено.


 

Веселин Тодоров - изп. директор на "Сиела Норма" АД

 

Сиела Норма

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките