Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 1.XII

РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 19 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИ, СВЪРЗАНИ С НАРУШАВАНЕ ПРИНЦИПА НА ДОБРОВОЛНОСТТА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ЕТНИЧЕСКАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ ЯКОРУДА И ГОЦ

 

РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 19 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИ, СВЪРЗАНИ С НАРУШАВАНЕ ПРИНЦИПА НА ДОБРОВОЛНОСТТА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ЕТНИЧЕСКАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ ЯКОРУДА И ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ОТМ. - ЗАГУБИЛ ЗНАЧЕНИЕ

Обн. ДВ. бр.97 от 1 Декември 1992г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


Р Е Ш И:


1. Създава анкетна комисия, която да проучи и установи факти, свързани с нарушаване принципа на доброволността при определяне етническата принадлежност на учениците от общините Якоруда и Гоце Делчев.

2. Анкетната комисия да изпълни задачата си до 15 декември 1992 г.

3. Анкетната комисия се състои от 5 народни представители в състав:

председател: Васил Иванов Златаров,

членове: Ариф Али Мустакли,

Владимир Стоянов Джаферов,

Евгени Ганчев Друмев,

Емил Страхилов Костадинов.

Промени настройката на бисквитките