Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 1.XII

  • РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 19 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИ, СВЪРЗАНИ С НАРУШАВАНЕ ПРИНЦИПА НА ДОБРОВОЛНОСТТА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ЕТНИЧЕСКАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ ЯКОРУДА И ГОЦ Виж повече
Промени настройката на бисквитките