Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 110 от 17.XII

УКАЗ № 340 ОТ 10.12.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИВАН НАЦОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ЗВЕНО "ЕВРОПЕЙСКА И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ" В ПОДЕЛЕНИЕ 46380 И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 340 ОТ 10.12.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИВАН НАЦОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ЗВЕНО "ЕВРОПЕЙСКА И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ" В ПОДЕЛЕНИЕ 46380 И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4, чл. 125, т. 1, чл. 128, т. 1 и чл. 130, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-майор Иван Нацолов Александров от длъжността началник на звено "Европейска и евроатлантическа интеграция и регионална сигурност" в поделение 46380 и от кадрова военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 10 декември 1999 г.

Подпечатан с държавния печат.