Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 8 от 26.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 13 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ДВ, БР. 113 ОТ 2003 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 13 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ДВ, БР. 113 ОТ 2003 Г.)

Обн. ДВ. бр.8 от 26 Януари 2006г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Параграф единствен. Приложението към член единствен се изменя така:

"Приложение към член единствен


I. Част "А"


ATC - код A


ATC - Международно Количество Лекарствена
код непатентно активно вещество форма
  наименование INN    
1 2 3 4
A02BA02 Ranitidine 150 mg tabl.film.
    300 mg tabl.film.
    25 mg/ml - 2 ml sol.inj.
    150 mg tabl.
    300 mg tabl.
    150 mg tabl.eff.
A02BA03 Famotidine 20 mg tabl.film.
    40 mg tabl.film.
    20 mg + solv. 5 ml powd.inj. + solv.
    40 mg tabl.
A02BA04 Nizatidine 25 mg/ml - 4 ml sol.inf.
A02BC01 Omeprazole 20 mg caps. gastr.-res.
    20 mg caps.
    10 mg caps.
    40 mg/ml- 10 ml powd.inf.
A02BC03 Lansoprazole 15 mg caps. gastr.-res.
    30mg caps. gastr.-res.
A02BC04 Rabeprazole 20mg tabl.gastr.-res.
A02BC05 Esomeprazole 20 mg tabl.gastr.-res.
    40 mg tabl.gastr.-res.
    40 mg powd.inj./inf.
A02BX02 Sucralfat 20 mg tabl.
A02BX05 Coloidal bismut subcitrate 120 mg tabl.film.
A03AA04 Mebeverine 200 mg caps.prolong.
A03AB03 Oxyphenonium 5 mg tabl.
A03AD01 Papaverine 50 mg tabl.
    20 mg/ml-1 ml sol.inj.
A03AD02 Drotaverin 20 mg/ml-4 ml sol.inj.
A03BA01 Atropin sulphate 1 mg/ml - 1 ml sol.inj.
A03BB08 Butylscopolamin 20 mg/ml-1 ml sol.inj.
A03FA00 Levosulpiride 25 mg tabl.
A03FA01 Metoclopramide 10 mg/2 ml sol.inj.
    10 mg tabl.
    5 mg/ml - 2 ml sol.inj.
A03FA03 Domperidone 10 mg tabl.
    10 mg tabl.film.
A04AA01 Ondansetron 4 mg/2 ml - 2 ml sol.inj.
    4 mg tabl.film
    2 mg/ml - 4 ml sol.inj.
    4 mg tabl
    8 mg tabl
    4 mg/5 ml - 50 ml syr
    8 mg tabl.film
A04AA02 Granisetron 1 mg film. tablets
    2 mg film. tablets
    1mg/ml - 3 ml sol.inj./inf.
A04AA03 Tropisetron 1 mg/ml - 5 ml solution for
      injection/
      infusion
    5 mg caps
A04AA04 Dolasetron 20mg/ml - 5 ml sol.inj.
    200 mg tabl.film.
A05AA02 Ursodeoxycholic acid 250 mg caps.
A05BA00 L-Ornitine - L - aspartate 3 g granulate
  gran 5 g / 10 ml inf.conc.
A05BA03 Silymarin 140 mg caps.
    100 mg caps.
A06AD11 Lactulose 67 g/100 ml - 200 syrup
    ml  
    67 g/100 ml - 15 ml syrup
    66,7 g/100 ml - 500 syrup
    ml  
    66,7 g/100 ml - syrup
    1000 ml  
A06AD65 Macrogol +Sodium 64 g powd.
  chloride + Potassium    
  chloride + Sodium    
  hydrogen carbonate +    
  Sodium sulphate    
A07AC01 Sulfasalazine 500 mg tabl.gastr.-res.
    500 mg tabl.enteric
      coated
A07DA03 Loperamide HCL 2 mg caps.
A07EA06 Budenoside 3 mg caps.gastr.res.
A07EC02 Mesalazine 250 mg tabl.gastr.-res.
    400 mg gastro-resistant
      tablet
    800 mg gastro-resistant
      tablet
    500 mg tabl.gastr.-res.
    500 mg prolong. tabl.
    250 mg supp.
    500 mg supp.
    1000 mg supp.
    4 g/60 ml susp.rect.
A07XA04 Racecadotril 10 mg oral powder
    30 mg  
      oral powder
A09AA02 Pancreatin 266.67 mg tabl.gastr.-res.
A09AA02 Multyenzimes 300 mg caps.gastr.-res.
    150 mg caps.gastr.-res.
A10AB01 Insulin human 100 IU/ml-3 ml sol.inj.
    40 IU/ml-10 ml sol.inj.
    100 IU/ml-3 ml susp.inj.
    40 IU/ml-10 ml susp.inj.
A10AB05 Insulin aspart 100 IU/ml - 3 ml sol.inj.
A10AB04 Insulin lispro 100 IU/ml-3 ml sol.inj.
A10AC01 Insulin human 100 IU/ml-3 ml susp.inj.
    40 IU/ml - 10 ml susp.inj.
A10AD01 Insulin human 100 IU/ml-3 ml susp.inj.
    100 IU/ml-3 ml sol.inj.
    100 IU/ml-3 ml susp.inj.
    40 IU/ml - 10 ml susp.inj.
A10AD04 Insulin lispro 100 IU/ml-3 ml susp.inj.
A10AD05 Insulin aspart 100 IU/ml - 3 ml susp.inj.
A10AE04 Insulin glargine 100IU/ml - 3 ml sol inj.
A10AE05 Insulin detemir 100 U/ml - 3 ml solution for
      injection
A10BA01 Metformin 850 mg tabl.film
    850 mg film.coated
      tablets
    500 mg tabl.film
    500 mg film.coated
      tablets
    1000 tabl.
A10BB01 Glibenclamide 5 mg tabl.
    3.5 mg tabl.
A10BB07 Glipizide 5 mg tabl.
    10 mg tabl.
A10BB09 Gliclazide 30 mg tabl.
    80 mg tabl.
A10BB12 Glimepiride 1 mg tabl.
    2 mg tabl.
    3 mg tabl.
    4 mg tabl.
A10BF01 Acarbose 100 mg tabl.
A10BG02 Rosiglitazone 4 mg tabl.film
    8 mg tabl.film
A10BX02 Repaglinide 0.5 mg tabl.
    1 mg tabl.
    2 mg tabl.
A11CB00 Retinol 40000 IU/ml - 5 ml drops
A11CB00 Ergocalcipherol; Retinol 10 ml oral drops sol.
A11CC04 Calcitrol 0.25 mcg caps.
A11CC05 Colecalciferol 0,5 mg/ml-10 ml oral solution
A11DA01 Benfotiamine 50 mg tabl.coat.
A11DA01 Thiamine 40 mg/ml - 2 ml sol.inj.
A11GA01 Ascorbic acid 100 mg/ml - 2 ml sol.inj.
    100 mg/ml - 5 ml sol.inj.
A11HA02 Pyridoxine 50 mg/ml-2 ml sol.inj.
A11HA03 Tocoferol acetate 400 mg caps.
A11HA04 Riboflavin 50 mg/ml - 2 ml sol.inj
A12AA03 Calcium gluconate 8,94 mg/ml - 10 ml sol.inj.
  Calcium laevulate    
A12BA30 Potassium citrate 2,17g/2 g/2.057 g tabl.eff.
  Potassium    
  hydrogencarbonate    
  Citric acid    
A12BA30 Mg potassium Magnesium tabl.film.
    DL-aspartate -  
    175mg; Potassium  
    DL-aspartate -  
    166mg  
A14AA03 Methandienone 5 mg tabl.
A14AB01 Nandrolone 50 mg/ml-1 ml sol.inj.
A16AX01 Thioctic acid 600 mg - 24 ml sol.inj.
    600 mg - 50 ml solution for
    30 mg/ml-20 ml injection
      sol.inf.
    600 mg tabl.film.
A16AA03 Ademetionine 500 mg powd.inj. + solv.
    500 mg tabl.
A16AB02 Imiglucerase 400 U powd.inf.
    200 U powd.inf.
A16AB04 Agalsidase beta 35 mg powd.inf.
A16AX03 Sodium phenylbutyrate 940 mg/g gran.
    500 mg tabl.
       


ATC - код B


ATC - код Международно Количество активно Лекарствена форма
  непатентно вещество  
  наименование INN    
1 2 3 4
B01AA03 Warfarin 3 mg tabl.
    5 mg tabl.
B01AA07 Acenocoumarol 4 mg tabl.
B01AB01 Heparin 25000 IU/5 ml sol.inj./inf.
    25000 IU/5 ml sol.inj.
    5000 IU/ml -5ml sol.inj.
B01AB02 Antithrombin III 500 IU vial+solv.vial 10 powd.inj.
    ml+reconstit.and  
    administrat.set  
    1000 IU vial+solv.vial 20 powd.inj.
    ml+reconstit.and  
    administrat.set  
B01AB04 Dalteparin 25000 IU/ml-0.2 ml sol.inj.
    12500 IU/ml-0.2 ml sol.inj.
    10000 IU/ml-1 ml sol.inj.
B01AB05 Enoxaparin 100 mg/ml-20 mg/0.2 ml pre-filled syr.
    100 mg/ml-40 mg/0.4 ml pre-filled syr.
    300 mg/3 ml- 3 ml pre-filled syr.
    100 mg/ ml-1 ml prefilled syr.
    80 mg/0.8 ml-0.8 ml prefilled syr.
    60 mg/0.6 ml-0.6 ml prefilled syr.
B01AB06 Nadroparin 9500 aXa IU/ml-0,2 ml sol.inj.
    9500 aXa IU/ml-0,3 ml sol.inj.
    9500 aXa IU/ml- 0,4 ml sol.inj.
    9500 aXa IU/ml- 0,6 ml sol.inj.
    9500 aXa IU/ml- 0,8 ml sol.inj.
    9500 aXa IU/ml- 1 ml sol.inj.
    19000 aXa IU/ml-0,6 ml sol.inj.
    19000 aXa IU/ml- 0,8 ml sol.inj.
    19000 aXa IU/ml- 1 ml sol.inj.
B01AB08 Reviparin 5726 anti-Xa IU/1 ml-0.25 ml sol.inj.
    5726 anti-Xa IU/1 ml-0.6 ml sol.inj.
    325.5 mg/fl. (5726 anti-Xa  
    IU/ml) - многодозов sol. inj.
    флакон (6 ml)  
    162.72 mg/pen (5726 sol. inj.
    anti-Xa IU/ml) -  
    многодозова писалка (3 ml)  
B01AB10 Tinzaparin 10000 Anti Xa IU/ml sol.inj.
    prefilled syr.0,35 ml  
    10000 Anti Xa IU/ml sol.inj.
    prefilled syr.0,45 ml  
    10 000 Anti-Xa IU/ml - 2 ml sol.inj.
    20000 Anti-Xa IU/ml - 0.5 ml sol.inj.
    20000 Anti-Xa IU/ml - 0.7 ml sol.inj.
    20000 Anti-Xa IU/ml - 0.9 ml sol.inj.
B01AC 07 Dipyridamol 25 mg tabl.coat.
    50 mg tabl.coat.
B01AC00 Tirofiban 0,25 mg/ml-50 ml conc.inf.
B01AC04 Clopidogrel hydrogensulphate 75 mg tabl.film
B01AC11 Iloprost 20mcg/ml - 1 ml conc.inf.
B01AC13 Abciximab 2 mg/ml-5 ml sol.inj.or inf.
B01AC16 Eptifibatide 0,75 mg/ml-100 ml sol.inf.
    2 mg/ml-10 ml sol.inj.
B01AD01 Streptokinase 1 500 000 IU - 6 ml powd.inj./inf.
B01AD02 Alteplase 50 mg + 50 ml solv. powd.inf.
B01AD07 Retaplase vial 10 U .+solv.prefilled syr.10 powd.inj
    ml+needle+reconstitution spike  
B02AA03 Aminomethylbenzoic acid 50mg/5 ml - 5 ml sol.inj.
B02AB01 Aprotinin 500000 KIU/50 ml sol.inf.
    100000 KIU/10 ml sol.inj.
B02BB01 Fibrinogen 20 mg/ml - vial 05 g + powd.inj.
    solv vial 25 ml  
B02BC Local hemostatics 0.5 ml powd.vial and solvent
      vial for sealant
    1.0 ml powd.vial and solvent
      vial for sealant
    2,0 ml powd.vial and solvent
      vial for sealant
    5.0 ml powd.vial and solvent
      vial for sealant
B02BC00 Collagen; 9.5 x 4.8 x 0.5 peast.
  Human fibrinogen; 2.5 x 3.0 x 0.5 peast.
  Bovine trombin;    
  Bovine atrotium    
B02BD01 Coagulation Factor II, VII, 200 IU + solv.20 ml powd.inj.
  IX and X 300 IU + solv. 10 ml powd. inj.
B02BD01 Coagulation Factor VIII 250 IU powd.inj.
    1000 IU powd.inj.
    500 IU powd.inj.
B02BD01 Coagulation factors II, VII, 600 IU + solv.20 ml powd.inj.
  IX and X    
B02BD02 Octocog alfa 250 IU + 2,5 ml solv. sol.inf.
    500 IU + 2,5 ml solv. sol.inf.
    1000 IU + 2,5 ml solv. sol.inf.
B02BD03 Coagulation factor, Factor 500 U powd.inf.vial+solv.vial
  VIII inhibitor bypassyng   20 ml +adm.set
  activity 1000 U powd.inf.vial+solv.vial
      20 ml +adm.set
B02BD04 Coagulation Factor IX 200 IU+solv.5 ml powd.inj.
    1200 IU+solv.10 ml powd.inj.
B02BD08 Eptacog alfa 60 KIU powd.inj.
    120 KIU powd.inj.
    240 KIU powd.inj.
B02BX01 Etamsylate 250 mg/2 ml sol.inj.
    250 mg tabl.
B03AA07 Ferouss sulfate 325 mg tabl.film.
B03AB05 Iron (III) hydroxyde 50 mg/ml-30 ml drops
  polymaltose complex    
B03AB09 Iron proteinsuccinylate 800mg/15 ml - 150 ml oral solution
B03AC02 Saccarated iron oxide 20 mg/ml - 5 ml sol.inj.
B03AD00 Iron (III) hydroxyde 50 mg/5 ml-150 ml syrup
  polymaltose complex    
B03AD00 Iron III-hydroxyde Iron (III)-hydroxide tabl.
  polymaltosa complex; polymaltose complex 100 mg;  
  Folic acid Folic acid 0,350 mg  
B03AD02 Ferrous fumarate Ferrous fumarrate 154 mg; caps.prolong
  Folic acid Folic acid 0,55 mg  
B03AE10 Ferrous sulfat Ferrous sulfate 320 mg; tabl.prolong
  Ascorbic acid Ascorbic acid 60 mg  
B03BA01 Cyanocobalamin 250 mcg/ml - 1 ml sol.inj.
    100 mcg/ml - 1 ml sol.inj.
    500 mcg/ml - 1 ml sol.inj.
    1000 mcg/ml - 1 ml sol.inj.
B03XA01 Erytropoietin (human 1000 IU/0,5 ml sol.inj.
  recombinant) 2000 IU/0,5 ml sol.inj.
    3000 IU/0,3 ml sol.inj.
    4000 IU/0,4 ml sol.inj.
    10000 IU/1 ml sol.inj.
    60000 IU/0.3 ml+solv. powd.inj.
    1000 IU/0.3 ml sol.inj.(pre-filled syringes)
    2000 IU/0.3 ml sol.inj.(pre-filled syringes)
    3000 IU/0.3 ml sol.inj.(pre-filled syringes)
    4000 IU/0.3 ml sol.inj.(pre-filled syringes)
    5000 IU/0.3 ml sol.inj.(pre-filled syringes)
    6000 IU/0.3 ml sol.inj.(pre-filled syringes)
    10000 IU/0.6 ml sol.inj.(pre-filled syringes)
    5000 IU/0.5 ml sol.inj.
    6000 IU/0.6 ml sol.inj.
    8000 IU/0.8 ml sol.inj.
    30 000 IU/0.6 ml solution for injection
      prefilled syr
    10 000 IU powder for injection +
      solvent(cartridges for
      Reco-Pen)
    20 000 IU powder for injection +
      solvent(cartridges for
      Reco-Pen)
B05BA02 Fat emulsions Soya bean oil 100 g/1000 ml emul.inf.
B05AA Albumin 20% - 50 ml sol.inf.
    20% - 100 ml sol.inf.
    20% - 250 ml sol.inf.
    20% - 500 ml sol.inf.
B05AA00 Sodium chloride; 250 ml sol.inf.
  Hydroxyethylstarch 500 ml sol.inf.
B05AA07 Hetastarch 6%- 250 ml sol.inf.
    6% - 500 ml sol.inf.
B05BA00 Combination 1000 ml emul./sol.inf.
  (0% - 500 mllSolution for 1500 ml emul./sol.inf.
  parenteral nutrition) 2000 ml emul./sol.inf.
    500 ml sol.inf.
    1000 ml sol.inf.
    2000 ml sol.inf.
    10% - 100 ml emul.inf.
    10% - 250 ml emul.inf.
    10% - 500 ml emul.inf.
    20 % - 100 ml emul.inf.
    20% - 250 ml emul.inf.
    20% - 500 ml emul.inf.
B05BA01 Amino acids 5%- 500 ml sol.inf.
    5%- 500 ml  
    5% - 250 ml sol.inf.
    15% - 500 ml sol.inf.
    10% - 500 ml sol.inf.
    100g/l - 500 ml sol.inf.
B05BA02 Fat emulsions 10% - 100 ml emul.inf.
    10% - 125 ml emul.inf.
    10% - 250 ml emul.inf.
    10% - 500 ml emul.inf.
    10% - 1000 ml emul.inf.
    20 % - 100 ml emul.inf.
    20 % - 125 ml emul.inf.
    20 % - 250 ml emul.inf.
    20 % - 500 ml emul.inf.
    Mixture of Refined olive emulsion for infusion
    oil (80%) 800g/l and  
    Refind soya-bean oil  
    (20%) 200g/l - 250 ml  
    20 % - 1000 ml emulsion for infusion
    Mixture of Refined olive  
    oil (80%) 800g/l and  
    Refind soya-bean oil  
    (20%) 200g/l - 1000 ml  
    Mixture of Refined olive emulsion for infusion
    oil (80%) 800g/l and  
    Refind soya-bean oil  
    (20%) 200g/l - 500 ml  
    Mixture of Refined olive emulsion for infusion
    oil (80%) 800g/l and  
    Refind soya-bean oil  
    (20%) 200g/l- 100 ml  
    Mixture of Refined olive emulsion for infusion
    oil (80%) 800g/l and  
    Refind soya-bean oil  
    (20%) 200g/l - 125 ml  
B05BA10 Combination 1026 ml emul.inf.
    1540 ml emul.inf.
    2053 ml emul.inf.
    2566 ml emul.inf.
    1000 ml sol.inf.
    1500 ml emul.inf.
    2000 ml emul.inf.
    500 ml sol.inf.
B05BB01 Sodium chloride 500 ml sol.inf.
  Sodium lactate 1000 ml sol.inf.
  Potassium chloride    
B05BB01 Sodium chloride; 500 ml sol.inf.
  Potassium chloride; 250 ml sol.inf.
  Calcium chloride    
B05BB01 Sodium chloride; 500 ml sol.inf.
  Potassium chloride;    
  Calcium chloride    
B05BB01 Sodium chloride; 250 ml sol.inf.
  Potassium chloride; 500 ml sol.inf.
  Calcium chloride; Sodium 1000 ml sol.inf.
  lactate    
B05BB01 Sodium chloride; 1000 ml sol.inj.
  Potassium chloride;    
  Calcium chloride    
B05BC01 Mannitol 200 g/1000 ml sol.inf.
    200 g/500 ml  
    200 g/250 ml  
    100 g/1000 ml sol.inf.
    100 g/500 ml  
    100 g/250 ml sol.inf.
B05CB01 Sodium chloride 0,9mg/ml - 500 ml sol.inf.
    0,9mg/ml - 50 ml sol.inf.
    0,9mg/ml - 100 ml sol.inf.
    0,9mg/ml - 250 ml sol.inf.
    0,9mg/ml - 1000 ml sol.inf.
    100 mg/ml - 10 ml sol.inj.
B05XA03 Sodium chloride 0,9mg/ml - 50 ml sol.inf.
    0,9mg/ml - 100 ml sol.inf.
    0,9mg/ml - 250 ml sol.inf.
    0,9mg/ml - 500 ml sol.inf.
    0,9mg/ml - 1000 ml sol.inf.
B05CB01; Sodium chloride 0,9mg/ml - 1000 ml; sol.inf.
B05XA03   0,9mg/ml - 100 ml sol.inf.
B05CB02 Sodium citrate 41mg/ml - 5 ml oral solution
B05CX01 Glucose 200 g/l - 250 ml sol.inf.
    200 g/l - 500 ml sol.inf.
    200 g/l - 1000 ml sol.inf.
    200 g/l - 100 ml sol.inf.
    100 g/l - 250 ml sol.inf.
    100 g/l - 500 ml sol.inf.
    100 g/l - 1000 ml sol.inf.
    100 g/l - 100 ml sol.inf.
    50 g/l - 500 ml sol.inf.
    50 g/l - 50 ml sol.inf.
    50 g/l - 100 ml sol.inf.
    50 g/l - 250 ml sol.inf.
    50 g/l - 1000 ml sol.inf.
    400 g/l - 500 ml sol.inf.
    500 g/l - 500 ml sol.inf.
    500 g/l - 1000 ml sol.inf.
    500 g/l - 250 ml sol.inf.
    400 mg/ml - 10 ml sol.inj.
    100 mg/ml - 10 ml sol.inj.
    250 mg/ml - 10 ml sol.inj.
B05CX01; Glucose 50 g/l - 1000 ml sol.inf.
V06DC01   50 g/l - 10 ml sol.inf.
B05BA03 Glucose 100 g/1000 ml -500 ml sol.inf.
    100 g/1000 ml -1000 ml sol.inf.
B05CX10 Combination Glucose 5%; Natrii sol.inf.
    chloridum 0.9%  
B05XA00 Combination 10 ml conc.inf.
B05XA01 Potassium chloride 150 mg/ml -10 ml sol.inj.
    14.9% - 10 ml conc.inf.
B05XA02 Sodium bicarbonate 8,4%-20 ml conc.inf.
    8,4%-50 ml sol.inf.
B05XA02; Sodium 8,4%-20 ml conc.inf.
B05CB04 hydrogencarbonate    
B05XA05 Mg sulphate 403,8 mg/10 ml - 10 ml sol.inj.
    201.9 mg/ml - 10 ml sol.inj.
    200 mg/ml-50 ml; conc.inf.
    -100 ml  
B05XB02 L-alanyl-L-glutamin 100 g/1000 ml Soya bean oil; emul.inf.
    25 g/1000 ml Glycerine;  
    6 g/1000 ml  
    Phospholipids from egg  
B05XB02 Fat emulsions 100 g/1000 ml Soya bean emul.inf.
    oil;  
    25 g/1000 ml Glycerine;  
    6 g/1000 ml  
    Phospholipids from egg  
B05XB02 Fat emulsions 100 g/1000 ml Soya bean oil; emul.inf.
    25 g/1000 ml Glycerine;  
    6 g/1000 ml  
    Phospholipids from egg  
BO2BD02 Moroctocog alfa 250 IU powd.+ solv.
    500 IU powd.+ solv.
    1000 IU powd.+ solv.
       


ATC - код C


ATC - код Международно Количество Лекарствена
  непатентно активно вещество форма
  наименование INN    
1 2 3 4
C01AA05 Digoxin 0.25 mg tabl.
    0,5 mg/2 ml - 2 ml sol.inj./inf.
C01AA08 Methyldigoxin 0,1 mg tabl.
C01BA01 Quinidine 200 mg tabl.
C01BB02 Mexiletine 100 mg caps.
C01BB01; Lidocaine 20 mg/ml-2 ml sol.inj.
N01BB02   20 mg/ml-10 ml sol.inj.
    5 mg/ml-10 ml sol.inj.
    10 mg/ml-10 ml sol.inj.
C01BC03 Propafenon 150 mg tabl.film.
    300 mg tabl.film.
    70 mg/20 ml amp.
    35 mg/10 ml-10 ml sol.inj.
    150 mg tabl.
    300 mg tabl.
C01BD01 Amiodarone 200 mg tabl.
    100 mg tabl.
    150 mg/3 ml sol.inj.
C01CA01 Ethylefrin 10 mg/ml -1 ml sol.inj.
    7,5 mg/ml-10 ml drops
C01CA04 Dopamine 10 mg/ml - 5 ml conc. Inf.
    40 mg/ml - 5 ml conc. Inf.
C01CA05 Betamethasone Sulfacetamide 101 mg/5 ml drops eye/ear
C01CA07 Dobutamine 250 mg - 50 ml powd.inf.
    250 mg-50 ml sol.inf.
C01CA17 Midodrine 2,5 mg tabl.
    5 mg tabl.
    2,5 mg/ml sol.inj.
C01CA24 Epinephrine 1 mg/ml - 1 ml sol.inj.
C01DA02 Glyceril trinitrate 1 mg/ml - 5 ml sol.inf.
    1 mg/ml - 10 ml sol.inf.
    1 mg/ml - 50 ml sol.inf.
    0,4 mg/dose - 200 doses spray
    50 mg/ml - 50 ml sol.inf.
    0,5 mg tabl subling.
C01DA05 Penthaerithritol tetranitrate 10mg tabl.
C01DA08 Isosorbide dinitrate 5 mg tabl.
    20 mg tabl.prolong
    120 mg caps.prolong
    1,25 mg/dose - 15 ml spray
    10 mg tabl.
C01DA14 Isosorbide mononitrate 40 mg casp. prolong
    60 mg casp. prolong film.tabl.
    20 mg tabl.
    40 mg tabl.
C01EA01 Alprostadil 500 mcg/ml-1 ml conc.inf.
    20 mcg powd.inf.
C01EB15 Trimethazidine 35 mg tabl.modif.
    20 mg tabl.film.
C01EX01 Potassium Magnesium tabl.
  aspartate/magnesium aspartate 140 mg;  
  aspartate Potassium  
    aspartate 158 mg  
C02AB02 Methyldopa 250 mg tabl.
C02AC01 Clonidine 0,15 mg/ml - 1 ml solution for injection
    0,150 mg tabl.
C02AC05 Moxonidine 0,2 mg tabl.film
    0,4 mg tabl.film
C02AC06 Rilmenidine 1 mg tabl.
C02CA01 Prazosin 2 mg tabl.
C02CA04 Doxazosin 1 mg tabl.
    2 mg tabl.
    8 mg tabl. modif.
    4 mg tabl.
    4 mg tabl. modif.
C02DD01 Nitroprusside 30 mg + solv. 5 ml powd.inf.
C03AA03 Hydrochlorthiazide 25 mg tabl.
C03BA04 Chlortalidone 100 mg tabl.
C03BA11 Indapamide 1,5 mg tabl.prolong
    1.5 mg prolonged-release tablet
    2,5 mg tabl.film.
    2.5 mg film-coat. tabl.
C03CA01 Furosemide 40 mg tabl.
    10 mg/ml - 2 ml sol.inj.
C03DA01 Spironolactone 50 mg caps.
    100 mg caps.
    25 mg tabl.film.
    50 mg tabl.film.
    100 mg tabl.film.
    25 mg tabl.coat.
C04AD03 Pentoxyfilline 100 mg tabl.gastr.-res.
    400 mg tabl.
    20 mg/ml-5 ml inj.sol.
    600 mg tabl.prolong
    400 mg tabl.prolong
    400 mg tabl.coat.
    100 mg tabl.coat.
C04AE02 Nicergoline 4 mg + 4 ml solv. powd.inj.
    10 mg tabl.
    30 mg tabl.
C04AX21 Naftidrofuryl 50 mg tabl.film.
    100 mg caps.
    200 mg caps.
    50 mg tabl.coat.
    100 mg tabl.prolong.
C05CA53 Diosmin; Hesperidin 500 mg tabl.film.
C07AA05 Propranolol 25 mg tabl.
    40 mg tabl.
C07AA07 Sotalol 80 mg tabl.
    160 mg tabl.
C07AB02 Metoprolol 50 mg tabl.
    100 mg tabl.
    200 mg tabl.
    25 mg tabl.
    50 mg tabl.prolong
    100 mg tabl.prolong
    200 mg tabl.prolong
    1 mg/ml - 5 ml solution for injection
C07AB12 Nebivolol 5 mg tabl.
C07AG02 Carvedilol 12,5 mg tabl.
    25 mg tabl.
    6.25 mg tabl.
    3.125 mg tabl.
C07AВ03 Atenolol 25 mg tabl.
    50 mg tabl.
    100 mg tabl.
    25 mg tabl.film.
    50 mg tabl.film.
    100 mg tabl.film
C07AB07 Bisoprolol 5 mg tabl.film.
    5 mg film-coated tablets
    10 mg tabl.film.
    10 mg film-coated tablets
C08CA01 Amlodipinе 5 mg tabl.
C08CA02 Felodipine 2.5 mg tabl.prolong
    5 mg tabl.prolong
    10 mg tabl.prolong
    2.5 mg tabl.
    5 mg tabl.
    10 mg tabl.
C08CA05 Nifedipine 30 mg tabl.prolong
    20 mg tabl.prolong
    20 mg prolonged release tablet
C08CA06 Nimodipine 10 mg/50 ml sol.inf.
    30 mg tabl.
    30 mg tabl.coat.
C08CA08 Nitrendipine 20 mg tabl.
    10 mg tabl.
C08CA09 Lacidipine 2 mg tabl.film.
    4 mg tabl.film.
    6 mg tabl.film.
C08CA13 Lercanidipine lercanidipine 9,4 mg tabl. film
    (под формата на lercanidipine hydrochloride, 10 mg)  
C08DA01 Verapamil 40 mg tabl.film.
    80 mg tabl.film.
    80 mg film coated tablet
    40 mg tabl.
    40 mg tabl.coat.
    80 mg tabl.
    120 mg tabl. prolong
    240 mg tabl. prolong
    120 mg tabl.
    2.5 mg/ml - 2 ml sol.inj.
C08DB01 Diltiazem 180 mg caps. prolong.
    60 mg tabl.
    90 mg tabl.prolong.
C09AA02 Enalapril 5 mg tabl.
    10 mg tabl.
    20 mg tabl.
    1,25 mg/ml - 1 ml amp.
    2,5 mg tabl.
C09AA03 Lisinopril 5 mg tabl.
    10 mg tabl.
    2,5 mg tabl.
    20 mg tabl.
C09AA04 Perindopril 4 mg tabl.
    8 mg tabl.
C09AA05 Ramipril 5 mg caps.
    10 mg caps.
    2,5 mg tabl.
C09AA06 Quinapril 10 mg tabl.
    20 mg tabl.
C09AA07 Benazepril 20 mg film-coated tabl.
C09AA08 Cilazapril 5 mg tabl.film.
    2.5 mg tabl.film.
    1 mg tabl.film.
C09AA09 Fosinopril 10 mg tabl.
    20 mg tabl.
C09AA10 Trandolapril 2 mg caps.
    0,5 mg caps.
CO9AA13 Moexipril hydrochloride 15 mg tabl.film.
    7.5 mg tabl.film.
C09AA15 Zofenopril 30 mg tabl.film.
C09CA01 Losartan 50 mg tabl.film.
C09CA02 Eprosartan 600 mg tabl. film
C09CA03 Valsatran 80 mg tabl.film.
    160 mg tabl.film.
C09CA04 Irbesartan 150 mg tabl.
    300 mg tabl.
C09CA07 Telmisartan 80 mg tabl.
C10AA01 Simvastatin 10 mg tabl.film
    10 mg film.-coated tablet
    20 mg tabl.film
    20 mg film.-coated tablet
    40 mg tabl.film
    40 mg film.-coated tablet
C10AA02 Lovastatin 20 mg tabl.
    40 mg tabl.
C10AA03 Pravastatin 10 mg tabl.
    20 mg tabl.
C10AA04 Fluvastatin 80 mg tabl.prolong.
C10AA05 Atorvastatin 10 mg tabl.film
    20 mg tabl.film
    40 mg tabl.film
C10AA07 Rosuvastatin 10 mg tabl.film
    20 mg tabl.film
C10AB04 Gemfibrozil 300 mg caps.
C10AB05 Fenofibrate 100 mg caps.
C10AB05 Fenofibrate micronised 200 mg caps.
C10AB08 Ciprofibrate 100 mg caps.
C10AX09 Ezetimibe 10 mg tabl.
       


ATC - код D


ATC - код Международно Количество Лекарствена
  непатентно активно вещество форма
  наименование INN    
1 2 3 4
D01AA01 Nystatin 100000 IU/g-15 g cream
    100000 IU/g-30 g emul.cut.
    500000 IU tabl.
    100000 IU/g-15 g oint.
D01AC01 Clotrimazole 1%-20 g cream
D01AC10 Bifonazole 1% - 15 g cream
D01AC20 Mazipredone Mazipredone oint.
  Hydrochloride; Hydrochloride 37,5  
  Miconazole mg; Miconazole 300 mg  
D01AE22 Naftifine 1%-15 g cream
    1%-10 ml sol.
D01BA02 Terbinafine 125 mg tabl.
    250 mg tabl.
D03AX00 Zinc hyaluronate /Sodium 20,5 mg/10 ml sol.
  hyaluronate; Zinc chloride/    
D04AB01 Lidocaine 10 g/100 g - 38 g cutaneous spray
      spray
D05AX02 Calcipotriol 50 mcg/g - 30 g oint.
    50 mcg/g - 30 g cream
    50 mcg/g - 30 g scalp sol.
D05AX52 Calcipotriol, betamethasone 15 g oint
D05BB02 Acitretin 10 mg caps.
    25 mg caps.
D06AX00 Neomycin Neomycin 5000 IU; oint.
  Bacitracin Bacitracin 250 gIU/1  
D06AX01 Fusidic acid 20mg/g - 15 g oint.
    20mg/g - 15 g cream
D06AX04 Neomycin Bacitracin 2500IU/ spray
  Bacitracin ml / Neomycin  
    sulfat 3500IU/ml  
D06AX09 Mupirocin 2%-10g oint.
    2%-15 g oint.
    2%-30 g oint.
    2%-1g oint.nas.
    2% - 3 g oint.nas.
D06BA01 Silver sulfadiazine 10 mg/1 g-50 g cream
D07AB02 Hydrocortison butirate 1 mg/g-30 g emul.cut.
    1 mg/g-30 g cream
    1 mg/g - 15 g cream
    1 mg/g - 15 g oint.
D07AB09 Triamcinolone 1 mg/g - 15 g oint.
    1 mg/g - 15 g cream
DO7AC04 Fluocinolone acetonide 0.25 mg/g - 15 g oint.
D07AC01 Betamethasone 0,5 mg-15 g cream
    0.5 mg-15 g oint.
    Betamethasone cream
    valerate 1.22 mg/g oint.
    eq. Betamethasone  
    1.00 mg - 15 g  
D07AC13 Momethasone 1 mg/g-15 g cream
    1 mg/g-30 g cream
    1 mg/g-15 g ointment
    1 mg/g-30 g ointment
D07AD01 Clobetazol propionate 0,05% - 25 g cream
    0,05% - 25 g oint.
DO7BB01 Flumetasone/Clioquinol Flumethasone oint.
    pivalate 0.2 mg/g  
    Clioquinol 30 mg/g - 15 g  
D07CA01 Hydrocortisone; Fucidic acid 15 g cream
DO7CB05 Flumetasone/Neomycin Flumethasone cream
    pivalate 0.2 mg/g  
    Neomycin sulphate  
    5mg/g - 15 g  
D07CC01 Fusidic acid, 15 g  
  Betamethasone valerate   cream
DO7XB01 Flumetasone/Salicylic Flumethasone oint.
  acid pivalate 0.2 mg/g  
    Salicylic acid 30  
    mg/g - 15 g  
D07XC01 Betamethasone 30,5 mg/15 g oint.
  Salicylic acid 20.5 mg/30 ml sol.cut.
D08AG02 Povidone-jodine 10%100 ml sol.cut.
    7.5g/100 g (Iodine sol.cut.
    10%) - 1000 ml  
    10% - 20 g oint.
    10% - 100 g oint.
    10% - 250 g oint.
    10% - 7.5/10 cm dress.
    10% - 10/20 cm dress.
D11AX00 Pimecrolimus 10 mg/g -15 g cream
       


ATC - код G


ATC - Международно Количество Лекарствена
код непатентно активно вещество форма
  наименование INN    
1 2 3 4
G01AF01 Metronidasole 500 mg pess
G01AF02 Aciclovir 5 g/100 g cream
G01AF02 Clotrimazole 500 mg vag.tabl.
    100 mg tabl.vag.
G01AF20 Metronidazole Miconazole 100 mg tabl.vag.
G01AX03 Policresulen 36g/100g - 50 g sol.
G01AX11 Povidone-iodine 200 mg pess.
G01XA01 Vancomycine 1 g powd.inj.
    500 mg powd.inj.
G02AB01 Methylergometrine 0,125 mg tabl.film.
    0,125 mg tabl.coat.
G02AD02 Dinoprostone 10 mg pess.
    3 mg tabl.vag.
G02AD04 Carboprost sol. inj. 0,25mg/ml - 1ml sol.inj.
G02CA03 Fenoterol 0,5 mg/10 ml conc.inf.
G02CB01 Bromocriptine 2,5 mg tabl.
G02CB03 Cabergoline 0,5 mg tabl.
G03AC03 Levonorgestrel 52 mg Intrauterine system
G03BA03 Testosterone 50 mg/ml-1 ml sol.inj.
    250 mg - 1 ml sol.inj.
    (Testosterone propionate 30 mg Testosterone phenylpropionate 60 mg Тestosterone isocaproate 60 mg Testosterone decanoate 100 mg)  
G03CA03 Estradiol 2 mg tabl.film
    1 mg tabl.film
    25 mcg tabl.vag.
    3,9 mg/12,5 cm2 patch
    4 mg patch
G03CA03 17 beta-estradiol 0,06%-80 g gel
G03CA53 Estradiol 4 mg; patch
  Norethysterone 10 mg/30 mg  
G03CA57 Conugated estrogen 0,625 mg tabl.coat.
    1,25 mg tabl.coat.
G03DA04 Progesterone 10 mg/ml-1 ml sol.inj.
    100 mg caps.
G03DB01 Dydrogesterone 10 mg tabl.film
G03DC02 Norethysteron acetat 5 mg tabl.
G03DC05 Tibulone 2,5 mg tabl.
G03FA01 Estradiol Estradiol 2 mg; tabl.film
  Norethysterone Norethisterone 1 mg  
    Estradiol 1 mg; tabl.film
    Norethisterone 0.5 mg  
G03FB05 Estradiol Estradiol 2 mg; film.coated tabl.
  Norethysterone Estradiol 2 mg;  
    Norethisterone 1 mg  
    I. Estradiol 2.0 mg tabl.film
    II. Estradiol 2.0 mg;  
    Norethisterone 1.0 mg  
    III. Estradiol 1.0 mg  
    I. Estradiol 1.0 mg; tabl.film
    Norethisterone 1.0 mg  
    II. Estradiol 1.0 mg  
G03FB08 Estradiol I Estradiol 2 mg tabl.film
  Dydrogesterone II Estradiol 2 mg;  
    Dydrogesterone 10 mg  
G03GA01 Chorionic gonadotropin 5000 IU+solv. powd.inj.
G03GA02 Human menopausal gonadotrophin 75 IU FSH/75 IU LH powder and
      solvent for
      solution for injection
    75 IU powd.inj. + solv.
G03GA04 Urofolitropin 75 IU powd.inj. + solv.
    150 IU powd.inj. + solv.
    75 IU+solv. powd.inj.
    150 IU+solv. powd.inj.
G03GA05 Follitropin alfa 37.5 IU+solv. powd.inj.
  Follitropin beta 100 IU/0.5 ml sol.inj.
    50 IU/0.5 ml sol.inj.
    300 IU/0.5 ml solution for
    (22g/0.5ml) injection
    450 IU/0.75 ml solution for
    (33g/0.75ml) injection solution
G03GA06   900 IU/1.5 ml for injection
    (66g/1.5ml) powd. inj.+ solv.
    33 mcg/0,75 ml powd. inj.+ solv.
    77 mcg/1,75 ml  
G03GA08 Choriogonadotropin alfa 250 g/0.5ml - 0.5 ml solution for
    250 g injection
      powder for
      solution for
      injection
G03GB02 Clomifene 50 mg tabl.
    300 mg/3 ml- 3 ml sol.inj.
G03HA01 Cyproterone 50 mg tabl.
G03XC01 Raloxifene 60 mg tabl.film
G04AB01 Nalidixic acid 500 mg tabl.
G04BD04 Oxybutine HCL 5 mg tabl.film
G04BD07 Tolterodine 2 mg tabl.film
    1 mg tabl.film
G04BD08 Solifenacin succinate 5 mg film.-coated tablet
    10 mg film.-coated tablet
G04CA01 Alfuzosin 10 mg tabl.prolong.
G04CA02 Tamsulosin 0.4mg caps.modif.
    0.4 mg prolong tabl.
G04CB01 Finasteride 5 mg tabl.film
G04CB02 Dutasteride 0,5 mg caps.
G04CX01 Pygeum africanum 50 mg caps.
G04CX02 Serenoa repens 320 mg caps.
       


ATC - код H


ATC - Международно Количество Лекарствена
код непатентно активно вещество форма
  наименование INN    
1 2 3 4
H01AC01 Somatropin 16 IU+solv.+ PEN powd.inj.
    32 IU+solv.+ PEN powd.inj.
    5 mg/1,5 ml-1,5 ml sol.inj.
    10 mg/1,5 ml-1,5 ml sol.inj.
    15 mg/1,5 ml-1,5 ml sol.inj.
    18 IU (6 mg)+solv. powd.inj.
    36 IU (12 mg)+solv. powd.inj.
    72 IU (24 mg)+solv. powd.inj.
H01BA02 Desmopressin mg/ml-5 ml nasal drops
    10mcg/dose 0.1 nasal spray
    mg/ml - 5 ml  
    0,2 mg tablets
H01BA04 Terlipressin 0,1 mg/ml-2 ml sol.inj.
H01BB02 Oxytocin 5 IU/ml sol.inj.
H01CB01 Somatostatin 0,25 mg+solv.-1 ml powd.inj.
    3 mg+solv.-1 ml powd.inf.
H01CB02 Octreotide 0,1 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    10 mg + solv. powd.inj.
    20 mg + solv. powd.inj.
    30 mg + solv. powd.inj.
H01CB03 Lanreotide 60 mg prolonged-release
    90 mg solution for
    120 mg injection
    30 mg prolonged-release
      solution for
      injection
      prolonged-release
      solution for
      injection
      powder and
      solvent for
      prolonged-release
      suspension for
      injection
H01CC01 Ganirelix 0.25 mg/5 ml sol.inj.
H01CC02 Cetrorelix 0.25 mg and powder for
    solvent in pre-filled solution for
    syringe injection
    3 mg and solvent in  
    pre-filled syringe powder for
      solution for
      injection
H02AA02 Fludrocortison 0.1 mg tabl.
H02AB01 Betamethasone 4 mg/ml-1 ml sol.inj.
    0.5 mg tabl.
    2 mg+5 mg/ml - 1 ml susp.for inj.
H02AB02 Dexamethasone 4 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    4 mg/ml -2 ml sol.inj.
    8 mg/2ml-2 ml sol.inj.
    8 mg/ml - 5 ml sol.inj.
    0,5 mg tabl.
H02AB04 Methylprednisolone 4 mg tabl.
    40 mg/ml-1 ml susp.inj.
    40 mg/ml-2 ml susp.inj.
    125 mg+solvent powd.inj.
    250 mg+solvent powd.inj.
    500 mg+solvent powd.inj.
    15,78 mg powd.inj.+solvent 1 ml
    6,31 mg powd.inj.+solvent 1 ml
    40 mg powd.inj.+solvent 1 ml
H02AB06 Prednisolone 5 mg tabl.
H02BA01 Betamethasone 2 mg/5 mg-1 ml susp.inj.
H03AA01 Levothyroxine 50 mcg tabl.
    100 mcg tabl.
    125 mcg tabl.
    75 mcg tabl.
    25 mcg tabl.
H03BA02 Propylthiouracil 50 mg tabl.
H03BB02 Thyamazole 5 mg tabl.
    5 mg tabl.film.
H03CA00 Potassium iodide 1mg tabl.coat
H03CA00 Iodine 200 mcg tabl.
H04AA01 Glucagon 1 mg powd.inj.+
      solv./pre-filled syringe
H05BA01 Calcitonin 100 IU/dose spray nas.
    200 IU/dose spray nas.
    100 IU/ml - 1 ml sol. inj.
    50 IU/ml - 1 ml sol. inj.
       


ATC - код J


ATC - Международно непатентно Количество Лекарствена
код наименование INN активно вещество форма
1 2 3 4
J01DH00 Ertapenem sodium 1 g powd.inf.
J02AC01 Fluconazole 2 mg/ml-100 ml sol.inf.
    50 mg caps.
    100 mg caps.
    150 mg caps.
    2 mg/ml-50 ml sol.inf.
J01AA02 Doxycycline 100 mg caps.
    100 mg tabl.
J01BA01 Chloramphenicol 250 mg caps.
J01CA04 Amoxicilline 125mg/5 ml - 100 ml powd.
    250 mg/5 ml - 100 ml powd.
    250 mg caps.
    500 mg caps.
    1000 mg caps.
    375mg/5 ml - 60 ml gran.
    250mg/5 ml - 60 ml gran.
    250 mg tabl.disp.
    375 mg tabl.disp.
    500 mg tabl.disp.
    750 mg tabl.disp.
    1000 mg tabl.disp.
J01CA01 Ampicilline 1 g powd.inj.
J01CA09 Azlocillin 1 g powd.inj.
    2 g powd.inj.
J01CA12 Piperacillin 1 g powd.inj.
    2 g powd.inj.
J01CE01 Benzylpenicillin 1000000 IU powd.inj.
J01CE02 Phenoxymethylpenicillin 500 000 IU tabl.film.
    1 000 000 IU tabl.film.
    1 500 000 IU tabl.film.
J01CE08 Benzatinbenzylpenyccilin 2 400 000 IU powd.inj.
J01CE10 Benzatinphenyloxymethylpenicillin 400 000 IU/5 ml - 60 ml syrup
J01CE30 Benzathine 1200000 IU powd.inj.
  Benzylpenicillin    
  Benzylpenicillin procain    
  Benzylpenicillin sodium    
J01CF04 Oxacillin 250 mg caps.
J01CR01 Ampicillin 1,5 g powd.inj.
  Sulbactam 3 g powd.inj.
J01CR02 Amoxicilline 156,25 mg/5 ml - powd.
  Clavulanic acid 100 ml  
    312,5 mg/5 ml - 100 ml powd.
    457 mg/5 ml - 70 ml powd.
    375 mg tabl.film.
    625 mg tabl.film.
    1000 mg tabl.film.
    600 mg powd.inj.
    1200 mg powd.inj.
    125/31,25mg/5ml - powd.
    100 ml  
    250/62,5 mg - 100 ml powd.
    156 mg / 5ml powd.for oral
    (125mg Amoxycillin susp.
    + 31.25mg Clavulanic acid)  
    312 mg / 5ml powd.for oral
    (250mg Amoxycillin susp.
    + 62.5mg Clavulanic acid)  
    457 mg / 5 ml (400 powd.for oral
    mg Amoxycillin, 57 susp.
    mg Clavulanic acid)  
    250/62,5 tabl.disp.
    500/125 tabl.disp.
    1,5 g powd. inj.
J01CR04 Sultamicillin 375 mg tabl.
    250mg/5ml x 70ml syrup
J01CR05 Piperacillin 2 g/250 mg powd.inj.;
  Tazobactam   powd.inf.
    4 g/500 mg powd.inj.;
      powd.inf.
J01DA01 Cefalexin 500 mg caps.
    250 mg caps.
    375 mg tabl.prolong
    750 mg tabl.prolong
    250 mg/5 ml - 100 ml powd.
    125 mg/5 ml - 100 ml powd.
    500 mg film.tabl.
    1000 mg film.tabl.
    250 mg/5 ml - 60 ml gran.
J01DA08 Cefaclor 250 mg caps.
    500 mg caps.
    125 mg/5 ml-100 ml gran
    250 mg/5 ml - 100 ml gran
    125 mg/5 ml-75 ml susp
    250 mg/5 ml - 75 ml susp
    250 mg/5 ml - 60 ml granules for oral suspension
    125 mg/5 ml-60 ml granules for oral suspension
    375 mg tabl.prolong
    500 mg tabl.prolong
    250 mg/5 ml - 100 ml powd. for oral susp.
    125 mg/5 ml-100 ml powd. for oral susp.
J01DA13 Ceftriaxone 1 g powd.inj.50 mg/5 ml - 1
    1 g powder for
      solution for injection
    2 g powd.inj.
J01DA00 Cefoperazone/Sulbactam 2 g (1 g powd.inj.
    Cefoperazone + 1 g Sulbactam)  
J01DA41 Cefprozil 250 mg tabl
    500 mg tabl
    125 mg/5 ml - 60 ml susp
    250 mg/5 ml - 60 ml susp
J01DA04 Cefazolin 1 g powd.inj.
    2 g powd.inj.
J01DA06 Cefuroxime 125 mg/5 ml-50 ml powd.susp.
    250 mg/5 ml-50 ml powd.susp.
    250mg tabl.
    250 mg tabl.film.
    750 mg powd.inj.
    125 mg tabl.
    500mg tabl.
    500 mg tabl.film.
    125 mg/5 ml-50 ml susp
    750 mg powd.inj.
    750 mg powd. for sol. for inj.
    1,5 g powd.inj.
    1.5 g powd. for sol. for inj.
J01DA07 Cefamandole 1 g powd.inj.
    2 g powd.inj.
J01DA09 Cefadroxil 500 mg caps.
    250 mg/5 ml - 60 ml powd.susp.
    1000 mg tabl.film.
    1 g tabl.disp.
J01DA10 Cefotaxim 1 g powd.inj.
    1 g powd. Inj./inf.
J01DA11 Ceftazidime 1 g powd.inj.
J01DA23 Cefixime 400 mg tabl.film.
    100 mg/5ml - 100 ml gran.
J01DA24 Cefepime 1 g powd.inj.
J01DA32 Cefoperazone 1 g powd.inj.
    2 g powd.inj.
J01DA37 Cefpirome 1 g powd.inj.
    2 g powd.inj.
    500 mg powd. inj.
J01DA30 Cefapirin 1 g powd. inj.
J01DH02 Meropenem 1 g powd. inj.
J01DH51 Imipenem Cilastatin 500 mg powd.inf.
J01DF01 Aztreonam 1 g powd. inj.
J01EE01 Sulfamethoxazole 480 mg tabl.
  Trimetoprim 120 mg tabl.
    3 g/100 ml-100 ml syr.
    100 ml susp.
    480 mg sol.inj.
    240mg/5 ml - 80 ml oral suspension
J01FA02 Spiramycine 0,75 MIU x 30 tabl.film.
J01FA03 Midecamycin 400 mg tabl.film.
    175 mg/5 ml - 115 ml gran.
J01FA06 Roxithromycin 150 mg tabl.film
    300 mg tabl.film
J01FA09 Clarithromycin 250mg tabl.film.
    500 mg tabl.film.
    125 mg/5 ml - 60 ml gran.
    500 mg powd.inf.
    500 mg tabl.prolong
    500 mg tabl. modif.
J01FA10 Azithromycin 250 mg caps.
    250 mg film coated tablet
    125 mg tabl.film.
    500 mg tabl.film.
    500 mg film coated tablet
    500 mg powd.inf.
    100 mg/5 ml - 20 ml gran. Syrup
    200 mg/5 ml - 20 ml gran. Syrup
J01FF01 Clindamycine 300 mg/2 ml sol.inj.
    150 mg caps.
    600 mg/4 ml sol.inj.
    300 mg caps.
    75 mg/5 ml - 80 ml gran.for susp.
J01FF02 Lincomycin 300 mg/2 ml - 2 ml sol.inj.
    600 mg/2 ml - 2 ml sol.inj.
    500 mg caps.
J01GA01 Streptomycin 1 g powd.inj.
J01GB01 Tobramycin 40 mg/2 ml - 2 ml sol.inj.
    80 mg/2 ml - 2 ml sol.inj.
J01GB03 Gentamycin 10 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    40 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    40 mg/ml - 2 ml sol.inj.
    20 mg/ml - 1 ml sol.inj.
J01GB06 Amikacin 250 mg/ml - 2 ml sol.inj./inf.
    125 mg/ml - 2 ml sol.inj./inf.
    50 mg/ml - 2 ml sol.inj./inf.
J01MA01 Ofloxacin 200 mg tabl. coated film
J01MA02 Ciprofloxacin 250 mg tabl.film
    500 mg tabl.film
    200 mg/100 ml-100 ml sol.inf.
    400mg/200 ml - 200 ml sol.inf.
    100 mg/50 ml - 50 ml sol.inf.
    100 mg/10 ml - 10 ml conc.inf.
    500 mg tabl.film
    750 mg tabl.film
    750 mg film-coated tablet
    250 mg tabl. Coat.
    500 mg tabl. Coat.
J01MA03 Pefloxacine 400 mg/5 ml sol.inf.
    400 mg tabl.
J01MA12 Levofloxacin 5 mg/ml-50 ml sol.inf.
    5 mg/ml-100 ml sol.inf.
    500 mg tabl.film
    250 mg tabl.film
J01MA14 Moxifloxacin 400 mg tabl.film
    400mg/250ml sol. inf.
J01XA02 Teicoplanin 400 mg fl.
J01XD01 Metronidasole 500 mg/100 ml-100 ml sol.inf.
    250 mg tabl.
    500 mg tabl.vag.
J01XD02 Tinidasole 500 mg tabl.
J01XX08 Linesolid 600 mg tabl.film
    2 mg/ml-100 ml sol.inf.
    2 mg/ml-300 ml sol.inf.
J02AC01 Fluconazole 2 mg/ml-100 ml sol.inf.
    2 mg/ml - 50 ml sol.inf.
    50 mg caps.
    150 mg caps.
    200 mg caps.
    100 mg caps.
J02AC02 Itraconazole 100 mg caps.
    10 mg/ml - 150 ml oral sol.
J02AC03 Voriconazole 50 mg tabl.film
    200 mg tabl.film
    200 mg powd.inf.
J02AX04 Caspofungin 50 mg powd.conc.inf.
    70 mg powd.conc.inf.
J04AB02 Rifampicin 150 mg caps.
    300 mg caps. hard
J04AB04 Rifabutine 150 mg caps.
J04AC01 Isoniasid 100 mg tabl.
    25 mg/ml-2 ml sol.inj.
J04AK01 Pyrazinamide 500 mg tabl.
J04AK02 Ethambutol 250 mg tabl.
J05AB01 Aciclovir 200 mg tabl.
    400 mg tabl.
    800 mg tabl.
    250 mg/2,5 ml powd.inj.
J05AB04 Ribavirin 200 mg tabl.film
    200 mg caps.
J05AB06 Gancyclovir 250 mg caps.
    500 mg powd.inf.
J05AB14 Valganciclovir 450 mg film-coated tablets
J05AB20 Lamivudine 150 mg; tabl.film
  Zidavudin 300 mg  
J05AC02 Rimantadine 50 mg tabl.
J05AE Atazanavir 150 mg caps.
    200 mg caps.
J05AE01 Saquinavir 200 mg caps.
    500 mg film.coated.tabl.
J05AE02 Indinavir 200 mg caps.
    333 mg caps.
    400 mg caps.
J05AE03 Ritonavir 133.3 mg/33.3 mg caps.
  Lopinavir 400 mg + 100 mg/5 ml - 60 ml sol.inj.
J05AE03 Ritonavir 100 mg caps.
    80 mg/ml - 90 ml sol.
J05AE04 Nelfinavir 250 mg film-coated tablets
    50 mg/g - 144 g powder for oral use
J05AF01 Zidovudine 100 mg caps
    10 mg/ml-200 ml sol.oral
J05AF02 Didanosine 250mg caps.gastr.res.
    400mg caps.gastr.res.
J05AF04 Stavudine 1 mg/ml-200 ml powd.for oral sol.
    30 mg caps.
    40 mg caps.
J05AF05 Lamivudine 150 mg tabl.film
    10 mg/ml-240 ml sol.oral
    100 mg tabl.film
J05AF06 Abacavir 300 mg tabl.film
    20 mg/ml-240 ml sol.oral
J05AF30 Abacavir 300 mg; tabl.film
  Lamivudine 150 mg;  
  Ziclovudin 300 mg  
J05AG01; Nevirapine 200 mg tabl.
J05AX03      
J05AG03 Efavirenz 50 mg caps.
    100 mg caps.
    200 mg caps.
J05AH02 Oseltamivir 75 mg caps.
    12 mg/ml - 30 g powder for suspension
J05AX Enfuvirtide 90 mg/ml powder for injection +
    90 mg/ml solvent powder for injection
J06AA Anti-anthrax serum amp.10 ml/1 dose/ sol.inj.
J06AA01 Diphteria serum Bul Bio amp. 5000 IU sol.inj.
J06AA02 Tetanus antitoxin amp.1500 IU/amp. /1 dose/ sol.inj.
J06AA03 Viper venom antiserum amp. 100 au /1 dose/ sol.inj.
J06AA04 Botulinum antitoxin 1500 IU serum type A+ sol.inj.amp.
    sol.inj.amp.1500 IU serum type B+sol.inj.amp.1500 IU type E  
J06AA05 Antitoxic immunoglobulins 25000 IU/vial-1 dose sol.inj.
J06B00 Human Crimean Haemorrhagic 3 ml/1 dose/ sol.inj.
  Fever Immunoglobulin    
J06B00 Immunoglobulins,normal human for 2 ml sol.inj.
  extravascular adm.,    
  Histamine dihydrochloride    
J06BA01 Immunoglobulins,normal human for 10% sol.inj.
  extravascular adm.    
J06BA02 Human Normal Immunoglobulin for amp. 5 ml sol.inf.
  intravenous adm.    
J06BA02 Immunoglobulin human for internal 500 mg+solv.vial powd.inj.
  use 10 ml + transfer set  
J06BA02 Immunoglobulin human for internal 1000 mg+solv.vial powd.inj.
  use 20 ml+ transfer set  
J06BA02 Immunoglobulin human for internal 2500 mg+solv.vial powd.inj.
  use 50 ml+ transfer set  
J06BA02 Immunoglobulin human for internal 5000 mg+solv.vial powd.inj.
  use 100 ml+ transfer set  
J06BA02 Immunoglobulin human for internal 10000 mg+solv.vial powd.inj.
  use 200 ml+ transfer set  
J06BA02 Immunoglobuline, normal human for 10g/200ml + powd.inf.+solv.
  intravascular adm. administr. Set  
J06BA02 Immunoglobuline, normal human for 0,5g/10ml + powd.inf.+solv.
  intravascular adm. administr. Set  
J06BA02 Immunoglobuline, normal human for 5g/100ml + powd.inf.+solv.
  intravascular adm. administr. Set  
J06BA02 Immunoglobuline, normal human for 2,5g/50ml + powd.inf.+solv.
  intravascular adm. administr. Set  
J06BB16 Palivizumab 100 mg + solv. amp. 1 ml powd.inj.+ solv.
    50 mg + solv. amp. 1 ml powd.inj.+ solv.
J06BB01 Anti D Imunoglobulin 300 mcg sol.inj.prefill.syr.
J07AG01 Haemophilus type B conjugate 10 mcg/0,5 ml-1 dose vial 1 dose + solv. vial (0.5 ml) x 1; vial 1 dose + solv. Pre-filled syr. (0.5 ml) + 2 needles, x 1
J07AG01 Haemophilus type B conjugate 0,5 ml-1 dose powd.inj.
J07AJ51 Diphteria tetanus and pertussis 1 dose 0,5 ml susp.inj
  vaccine /adsorbed/    
J07AJ52 DT acellular pertussis 0.5 ml/1 dose pre-filled syr. 0,5 ml / 1 dose x 1vial 0,5 ml / 1 dose x 1
J07AL01 Pneumococcal polysaccharide 0,5 ml sol.inj.
  vaccine    
J07AL09 Pneumococcal saccharide conjgated 0,5 ml-1 dose susp.inj.
J07AM01 Tetanus vaccine /adsorbed/; amp. 0,5 ml/1 dose susp.inj.
  Purifield Tetanus Toxoid 40 IU    
J07AM51 Diphteria and tetanus vaccine 1 dose 0,5 ml susp.inj
  /adsorbed/    
J07AM51 Tetanus and diphtheria vaccine 1 dose 0,5 ml susp.inj
  /adsorbed/ for children over 7 years    
  of age and adults    
J07AN01 Mycobacterium bovis BCG 10 doses amp.1 ml+solv. powd.inj.
J07AP03 Typhoid vaccine 0.5 ml-1 dose pre-filled syr. 0,5 ml (1 dose) + 2 separate needles
J07AP03 Vi Polyssacharide of salmonella 0,5 ml-1 dose sol.inj.pre-filled
  typhi   syr.
J07BB Influenza vaccine (split virion, 0.5 ml susp.inj.
  inactivated) 0.25 ml susp.inj.
J07BC01 Hepatitis B recombinant vaccine 10 mcg / 0,5 ml vial, pre-filled syr., 0,5 ml
J07BC01 Hepatitis B recombinant vaccine 20 mcg / 1 ml vial, pre-filled
      syr., 1 ml
J07BC01 Hepatitis B purified antigen 0,5 ml/10mcg/ susp.inj.
J07BC01 Hepatitis B purified antigen 1 ml/20mcg/ susp.inj.
J07BC02 Hepatitis A inactivated vaccine 0,5 ml-1 dose 0,5 ml x 1 vial (1 d.) x 1 pre-filled syr. x 1 dose
J07BC02 Hepatitis A inactivated vaccine 1 ml-1 dose 1 ml x 1 vial (1 d.) x 1 pre-filled syr. (1 dose)
J07BC02 Hepatitis A inactivated whole virus 0.5 ml-1 dose susp.inj.
J07BD52 Morbilli, parotitis, rubeolla vaccine vial 1 dose+ powd.for
    solv.pre-filled syr. 0.5 ml susp.inj.
J07BD52 Morbilli, parotitis, rubeolla vaccine vial 1 powd.for
    dose+solv.amp.0,5 ml susp.inj.
J07BD52 Morbilli, parotitis, rubeolla vaccine vial 10 powd.for
    doses+solv.amp. susp.inj.
J07BD52 Morbilli vaccine comb x 1 dose powd.susp.vial
J07BD52 Morbilli vaccine comb x 10 doses powd.susp.vial
J07BF02 poliomielitis vaccine 1 ml-10 doses susp.oral drops
J07BF02 Poliomielytis oral, trivalent 10 doses susp.oral drops
J07BF03 Poliomyelitis trivalent inactivated 0,5 ml susp.inj.
    0,5 ml sol. inj.
J07BG01 Rabies vaccine for human use 2,5 IU/dose powd.susp.
J07BX Crimean Haemorrhagic 1:300/ml amp. susp.inj.
  Fevervaccine, inactivated    
       


ATC - код L


ATC - Международно Количество Лекарствена форма
код непатентно активно вещество  
  наименование INN    
1 2 3 4
L01AA01 Cyclophosphamide 200 mg powd.inj.
    50 mg tabl.coat.
    500 mg powd.inj.
L01AA02 Chlorambucil 2 mg tabl.film
L01AA06 Ifosfamide 1 g powd.inj.
L01AB01 Busolfan 2 mg tabl.film.
L01AD01 Carmustin 100 mg powd.inj.+solv.
L01AD02 Lomustin 40 mg caps.
L01AX01 Bendamustin 25 mg inj.
L01AX01 Bendamustin 100 mg inj.
L01AX03 Temosolomide 5 mg caps.
    100 mg caps.
    20 mg caps.
    250 mg caps.
L01AX04 Dacarbazine 200 mg powd.inj.
L01BA01 Methotrexat 25 mg/ml-2 ml sol.inj.
    25 mg/ml-4 ml sol.inj.
    25 mg/ml-8 ml sol.inj.
    25 mg/ml-20 ml sol.inj.
    25 mg/ml-40 ml sol.inj.
    10mg/ml - 1ml sol.inj.
    10mg/ml - 5ml sol.inj.
    100mg/ml-10ml conc.inf.
    100mg/ml-5ml conc.inf.
    10 mg tabl.
    2,5 mg tabl.
    5 mg tabl.
L01BA04 Pemetrexed 500 mg powder for concentrate for
      solution for infusion
L01BB02 Mercaptopurine 50 mg tabl.
L01BB04 Cladribine 1 mg/ ml - 10 ml sol.inf.
    2 mg/ml - 5 ml sol.inj./inf.
L01BB05 Fludarabine 10 mg tabl.film
    50 mg powd/inj.
L01BC01 Cytarabine 20 mg/ml-5 ml sol.inj.
    20 mg/ml -2 ml sol.inj.
    50 mg/ml-20 ml sol.inj.
    50 mg/ml - 80 ml sol.inj.
    100 mg powd.inj.+solv.
    1000 mg powd.inj.+solv.
L01BC02 Fluorouracil 50 mg/ml- 5 ml sol.inj.
    50 mg/ml- 10 ml sol.inj.
    50 mg/ml- 20 ml sol.inj.
    50 mg/ml- 5 ml conc.inf.
    50 mg/ml- 10 ml conc.inf.
    50 mg/ml- 20 ml conc.inf.
L01BC03 Tegafur uracil 100 mg/224 mg caps/
L01BC05 Gemcitabine 200 mg powd.inf.
    1 g powd.inf.
L01BC06 Capecitabine 150 mg film.coat.tabl.
    500 mg film.coat.tabl.
L01CA01 Vinblastine 10 mg powd.inj.
L01CA02 Vincristine 1 mg/ml inj.
    2 mg/2 ml inj.
    5 mg/5 ml inj.
L01CA04 Vinorelbine 10 mg/ml - 1 ml conc.inf.
    10 mg/ml - 5 ml conc.inf.
L01CB01 Etoposide 100 mg/5 ml sol.inf.
    20 mg/ml - 5 ml conc.inf.
    20 mg/ml - 10 ml conc.inf.
    20 mg/ml - 20 ml conc.inf.
    20 mg/ml - 25 ml conc.inf.
    20 mg/ml - 50 ml conc.inf.
L01CD01 Paclitaxel 6 mg/ml-5 ml (30 mg) conc.inf.
    6 mg/ml-17 ml (100 mg) conc.inf.
    6mg/ml - 43,33 ml conc.inf.
    6mg/ml - 16,67 ml conc.inf.
    6mg/ml - 16,7 ml conc.inf.
    6mg/ml - 50 ml conc.inf.
    6mg/ml - 25 ml conc.inf.
L01CD02 Docetaxel 20 mg/0.5 ml+solv. conc.inf.
    80 mg/2 ml+solv. conc.inf.
L01DA01 Dactinomycin 0,5 mg powd.inf.
L01DB01 Doxorubicin 2 mg/ml-5 ml sol.inj.
    2 mg/ml-5 ml conc.inf.
    2 mg/ml-25 ml sol.inj.
    2 mg/ml-25 ml conc.inf.
    2 mg/ml-50 ml conc.inf.
    2 mg/ml-75 ml sol.inj.
    10 mg powd.inj.
    50 mg powd.inj.
    50 mg liophilized powder
    10 mg liophilized powder
    2 mg/ml-10 ml conc.for inf.
L01DB03 Epirubicine 10 mg powd. Inj. + solv.
    50 mg powd. Inj. + solv.
    10 mg-5 ml sol.inj./pre-filled syr
    50 mg - 25 ml sol.inj./pre-filled syr
    10 mg powder for solution for
      injection
    50 mg powder for solution for
      injection
L01DB06 Idarubicin 5 mg powd.inf.
    10mg powd.inf.
    5 mg caps.
    10mg caps.
L01DB07 Mitoxantrone 2 mg/ml sol.inj.
    2 mg/ml sol.inj./inf.
L01DC01 Bleomycin 15 mg powd.for inj.
    15 000 IU powd. inj. powd. inj.
    + 5 ml solv.  
L01DC03 Mitomycin 2 mg inj.
    10 mg powd. inj.
    20 mg powd. inj.
L01XA01 Cisplatin 10 mg/10 ml inj.
    50 mg/50 ml inj.
    0.5 mg/ml-20 ml sol.inj./inf.
    0.5 mg/ml-20 ml conc.inf.
    0.5 mg/ml-50 ml sol.inj./inf.
    0.5 mg/ml-50 ml conc.inf.
    0.5 mg/ml-100 ml sol.inj./inf.
    0.5 mg/ml-100 ml conc.inf.
    0.5 mg/ml-200 ml sol.inj./inf.
    50 mg powd.inf.
    10 mg powd.inj.
    0.5 mg/ml-100 ml sol.inf.
L01XA02 Carboplatin 50 mg/5 ml sol.inj.
    10 mg/ml - 15 ml sol.inj.
    10 mg/ml - 15 ml conc.inf.
    10 mg/ml - 5 ml conc.inf.
    10 mg/ml - 45 ml conc.inf.
    200 mg sol.inj.
L01XA03 Oxaliplatin 100 mg powd.inf.
    50 mg powd.inf.
L01XC04 Alemtuzumab 10 mg/ ml - 3 ml conc.inf.
L01XC02 Rituximab 500 mg conc. inf. vial
    100 mg conc. inf. vial
L01XC03 Trastuzumab 150 mg powd.for conc.for inf.
L01XC07 Bevacizumab 25 mg/ml vial 4 ml conc.inf.
    25 mg/ml vial 16 ml conc.inf.
L01XX Estramustin 140 mg caps.
L01XX Hydroxyurea 500 mg caps.
L01XX02 L-asparaginase 10 000 IU fl.
L01XX03 Altretamine 50 mg caps.
L01XX13 Dacarbazine 100 mg powd.inj./inf.
    200 mg powd.inj./inf.
L01XX17 Topotecan 1 mg powd.inf.
    4 mg powd.inf.
L01XX19 Irinotecan 20 mg/ml - 5 ml conc.inf.
    20 mg/ml - 2 ml conc.inf.
L01XX28 Imatinib 50 mg caps.
    100mg caps.
    100 mg tabl. film.
L01XX32 Bortezomib 3.5 mg - 10 ml powder for solution for
      injection
L02AB01 Megestrol 160 mg tabl
    40 mg/ml - 240 ml oral.susp.
L02AB02 Medroxyprogesteron 500 mg tabl.
    250 mg tabl.
L02AE01 Buserelin 9.45 mg impl.
L02AE02 Leuprorelin 11,25 mg + solv. 2 ml powd.inj.
    3,75 mg + solv. 2 ml powd.inj.
L02AE03 Gosereline 10,8 mg impl.
    3.6 impl.
L02AE04 Triptorelin 3,75 mg + solv. 1ml powd.inj.+ solv.
    0,1 mg/ml sol.inj
    11,25mg powd. inj. powd.inj.+ solv.
    + solv. 2 ml  
L02BA01 Tamoxifen 20 mg tabl.
    10 mg tabl.
    30 mg tabl.
    10 mg tabl.film
    20 mg tabl.film
L02BB01 Flutamide 250 mg tabl.
L02BB03 Bicalutamide 150 mg tabl.film.
    50 mg tabl.film.
L02BG01 Aminoglutethimide 250 mg tabl.
L02BG03 Anastrozole 25 mg tabl.film
L02BG04 Letrozole 2,5 mg tabl.film
L02BG06 Examestane 25 mg tabl.coat
L03AB07 Interferon beta 1 a 30 g (6 MIU) powd.+ solv. (pre-filled syr.)
L03AB04 Interferon alfa 3 MIU/0.5 ml- 1 ml sol.inj.pre-filled syr.
    15 MIU/1 ml-1.2 ml sol.inj.
    Multi dose Pen  
    3 MIU powd.inj.
L03AB10 Peginterferon alfa - 2b 100 mcg/0,5 ml powder and solvent for
    120 mcg/0,5 ml solution for injection
    150 mcg/0.5 ml pre-filled pen with separate
    80 mcg/0,5 ml needle
L03AB11 Peg Interferon 135 mcg sol.for inj.pre-filled syringe 0.5 ml
    180 mcg sol.for inj.pre-filled syringe 0.5 ml
    50 mcg powd.inj.vial+solv.amp.0.5 ml
    150 mcg powd.inj.vial+solv.amp.0.5 ml
    100 mcg+0,5 ml powd.for sol.for inj.+solvent
    80 mcg powd.inj.vial+solv.amp.0.5 ml
L03AA02 Filgrastim 30 MU/0,5 ml solution for injection
      prefilled syr.
L03AA10 Lenograstim 33.6 MIU powd.sol.inj.
L03AB07 Interferon beta - 1 a 12000000IU, 0,5ml sol.inj.pre-filled syr.
L03AB07 Interferon beta - 1 a 6000000 Iu-0,5 ml sol.inj.pre-filled syr.
L03AB08 Interferon beta - 1 b vial 0.3 mg ( 9.6 powd.inj.
    MIU) x15+ solv. 2 ml vial x15  
L03AX Immunostimulating agent 25 mg tabl.
    50 mg tabl.
L03AX03 Bacilus calmeteguerin 81 mg powd.for susp.for
  (BCG) live   intravesical use
L03AX03 Mycobacterium bovis 11.25 mg powd.for susp.
  BCG    
L03AX13 Glatiramer acetate 20 mg + solv. 1 ml powd.inj.
    20mg/ml - 1 ml solution for Injection
      Pre-filled Syringe
L04AA01 Ciclosporin 25 mg caps.
    50 mg caps.
    100 mg caps.
    100 mg/ml-50 ml sol.
L04AA02 Basiliximab 20 mg + solv. 5 ml powd. inj. / inf. + solv.
L04AA04 Anti-tymocyte immunoglobulin 25 mg + 5 ml solv. powd.inj.+ solv.
L04AA06 Mycophenolic acid 250 mg caps.
    180 mg gastro-resistant tabl.
    360 mg gastro-resistant tabl.
    1g/5ml - 110 g powder for oral suspension
L04AA08 Daclizumab 5 mg/ml-5 ml conc.inf.
L04AA10 Sirolimus 1 mg/ml - 60 ml oral sol.
    1 mg tabl.coat.
L04AA11 Etanercept 25mg powd.inj. + solv.
L04AA12 Infliximab 100 mg powd.conc.inf.
L04AA17 Adalimumab 40mg/0.8 ml sol. inj.
L04AA18 Everolimus 0,25 mg tabl.
    0,50 mg tabl.
    0,75 mg tabl.
L04AX01 Azathioprin 50 mg tabl.coat.
    50 mg tabl.
       


ATC - код M


ATC - Международно Количество Лекарствена
код непатентно активно вещество форма
  наименование INN    
1 2 3 4
M01AB01 Indometacin 25 mg gastr.-resistant
      tablet
    50 mg supp.
    100 mg supp.
M01AB05 Diclofenac 50 mg tabl.gastr.-res.
    75 mg/3 ml sol.inj.
    100 mg tabl.prolong
    25 mg+75 mg caps. modif.
    25 mg tabl.gastr.res.
    100 mg supp.
    75 mg caps.
    25 mg supp.
    50 mg supp.
    25 mg tabl.coat.
    50 mg tabl.coat.
    25 mg tabl. gastr.-res.
    100 mg tabl.prol.
    1%-25 g gel
    75 mg tabl.modif.
    150 mg tabl.modif.
    25 mg tabl.gastr.-res.
    50 mg tabl.gastr.-res.
M01AC01 Piroxicam 20 mg caps.
    20 mg/ml-1 ml sol.inj.
    10 mg supp.
    20 mg supp.
    10 mg caps.
M01AC02 Tenoxicam 20 mg/ml - 2 ml powder for injection + solvent
    20 mg suppositories
    20 mg film tablets
M01AC06 Meloxicam 7,5 mg tabl.
    15 mg tabl.
    15 mg/1,5 ml sol.inj.
    15 mg supp.
M01AE01 Ibuprofen 100 mg/5 ml - 100 ml susp.
    400 mg tabl.film
    600 mg tabl.film
    800 mg tabl.film
    100 mg gran.
    300 mg caps.prolong
M01AE03 Ketoprofen 50 mg caps.
    100 mg/2 ml sol.inj.
    100 mg supp.
    100 mg lioph.
    200 mg susteined release tabl.
    150 mg tabl.
M01AX17 Nimesulide 100 mg gran.
    100 mg tabl.
M01BX00 Diclofenac 0.3 g/0.12g-1000 ml sol.inf.
  sodium;Orphenamine    
M03AB01 Suxamethonium 100 mg sol.inj.
    500 mg sol.inj.
M03AC01 Pancuronium 2,5 mg/ml-2 ml sol.inj.
M03AC04 Atracurium 10 mg/ml-5 ml sol.inj.
    10 mg/ml -2,5 ml sol.inj.
M03AC06 Pipecuronium bromide 4 mg + solv. 2 ml powd.inj.
M03AC09 Rocuronium bromide 10 mg/ml-5 ml sol.inj.
M03BX01 Baclofen 25 mg tabl.
    10 mg tabl.
M03BX04 Tolperisone 150 mg tabl.film
    50 mg tabl.film
M03BX07 Tetrazepam 50 mg tabl.film
M04AA01 Allopurinol 100 mg tabl.
    300 mg tabl.
M04AC01 Colchicine 0,5 mg tabl.coat.
M05BA02 Clodronic acid 400 mg caps.
    800 mg tabl.film
    60 mg/ml- 5 ml conc. inf.
    30 mg/ml - 10 ml conc. inf.
    520 mg tabl.film
M05BA03 Pamidronic acid 30 mg+solv. powd.inf.
    60 mg+solv. powd.inf.
    90 mg+solv. powd.inf.
M05BA04 Aledronic acid 10 mg tabl.
    70 mg tabl.
M05BA06 Ibandronic acid 2 mg/2 ml conc. Inf.
    6 mg/6 ml conc. Inf.
    50 mg tabl.film.
M05BA08 Zoledronic acid 4 mg powd.inf.
    4 mg/5 ml conc. inf.
       


ATC - код N


ATC - Международно непатентно Количество Лекарствена
код наименование INN активно вещество форма
1 2 3 4
N01AB01 Halothane 250 ml sol.inh.
N01AB06 Isofurane 100 ml liq.inh.
    250 ml liq.inh.
N01AB08 Sevoflurane 1mg/ml - 250 ml liq.inh.
    1mg/ml - 250 ml inh. vapour liquid
N01AF03 Thiopental sodium 1 g powd.inj.
N01AH01 Fentanyl 0,05 mg/ml-2 ml sol.inj.
    0,05 mg/ml-5 ml sol.inj.
N01AX03 Ketamine 500 mg/10 ml - 10 ml sol.inj.
N01AX10 Propofol 10 mg/ml - 10 ml emul.inj./inf.
    10 mg/ml - 20 ml emul.inj./inf.
    10 mg/ml-50 ml emul.inj./inf.
    10 mg/ml-100 ml emul.inj./inf.
N01BB01 Bupivacaine HCL 5 mg/ml-4 ml sol.inj.
N01BB02 Lidocaine 5% oint. 50 mg/g - 40 g oint.
N01BB10 Levobupivacaine 2,5 mg/ml - 10 ml solution for
      injection
    5 mg/ml-10 ml solution for injection
    7,5 mg/ml-10 ml solution for injection
N01BB52 Lidocaine+Chlorhexidine 12,5 g gel ureth.
    8,5 g gel ureth.
N01BB52 Lidocaine+Norepinephrin 20 mg/0,05 mg/ml-2 ml sol.inj.
N01BB52 Lidocaine+Epinephrine 20 mg/0.0125 mg/ml-2 ml sol.inj.
N01BB52 Lidocaine+epinephrine+norepi 20 mg/0,02 mg/0,02 sol.inj.
    mg/ml-2 ml  
N02AA01 Morphine 30 mg tabl.prolong.
    60 mg tabl.prolong.
    100 mg tabl.prolong.
    10 mg caps.prolong
    10 mg/ml-1 ml sol.inj.
    20 mg/ml-1 ml sol.inj.
N02AA05 Oxycodone 10 mg tabl.modif.
    20 mg tabl.modif.
    40 mg tabl.modif.
    80 mg tabl.modif.
N02AA08 Dihydrocodeine 60 mg tabl.modif.
    90 mg tabl.modif.
N02AB02 Pethydine 50 mg/ml-2 ml sol.inj.
N02AB03 Fentanyl 25 mcg/h patch
    50 mcg/h patch
    75 mcg/h patch
    100 mcg/h patch
N02AX01 Tilidine 100 mg/ml-10 ml oral dropsqsolution
N02AX02 Tramadol 50 mg caps.
    100 mg supp.
    1000 mg-10 ml drops
    50 mg sol.inj.
    50 mg/ml-2 ml sol.inj./inf.
    50 mg tabl.
    50 mg/ml-1 ml sol.inj.
    50 mg/ml-2 ml sol.inj.
    100 mg / ml - 100 ml sol.
    100 mg / ml - 20 ml sol.
    100 mg / ml - 50 ml sol.
    100 mg / ml - 10 ml sol.
    100 mg tabl.prolong.
    150 mg tabl.prolong.
    200 mg tabl.prolong.
N02BB02 Metamizole sodium 500 mg/ml-2 ml sol.inj.
N02BE01 Paracetamol 10 mg/ml-100 ml sol.inf
N02CX0 Rizatriptan 5 mg oral.tabl.
    10 mg oral.tabl.
    10 mg tabl.
    5 mg tabl.
N02CX04 Sumatriptan 50 mg tabl.film
N03AA02 Phenobarbital 100 mg tabl.
    15 mg tabl.
    100 mg/ml-2 ml sol.inj.
N03AB02 Phenytoin 100 mg tabl.
N03AE01 Clonazepam 2 mg tabl.
    0,5 mg tabl.
    1 mg tabl.
N03AF01 Carbamazepine 200 mg tabl.
    300 mg tabl.prolong
    600 mg tabl.prolong
    syrup 100 mg/5 ml - 250 ml
    200 mg tabl.prolong
    400 mg tabl.prolong
N03AF02 Oxcarbazepine 150 mg tabl.film
    300 mg tabl.film
    600 mg tabl.film
    60 mg/ml-250 ml susp.
N03AG01 Valproic acid Sodium tabl.prolong.
    valproate-333 mg;  
    Valproic acid -145 mg  
    500 mg tabl.gastr.-res.
    5,764 g/100 ml-150 ml syr.
    400 mg/4 ml sol.inj.
    300 mg; tabl.prolong.
    (Sodium valproate 199.8 mg;  
    Valproic acid 87 mg)  
    200 mg tabl.gastr.-res.
    50 mg/ml-100 ml syr.
    150 mg caps.gastr.-res.
    300 mg caps.gastr.-res
    500 mg tabl.prolong.
    500 mg tabl.prolong.
    300 mg tabl.
    333 mg tabl.
N03AG06 Tiagabine 5 mg tabl.film
    10 mg tabl.film
    15 mg tabl.film
N03AX09 Lamotrigine 25 mg tabl.
    50 mg tabl.
    100 mg tabl.
    5 mg tabl.disp.
N03AX11 Topiramate 25 mg tabl.film
    50 mg tabl.film
    100 mg tabl.film
    15 mg caps.
    25 mg caps.
N03AX12 Gabapentin 600 mg tabl.film
    800 mg tabl.film
    400 mg caps.
    300 mg caps.
    100 mg caps.
N03AX14 Levetiracetam 250 mg tabl.film
    500 mg tabl.film
    1000 mg tabl.film
N04AA01 Trihexyphenidyl 5 mg tabl.
    2 mg tabl.
N04AA02 Bepiriden 5 mg/1 ml sol.inj.
N04BA02 Levodopa Carbidopa 25mg tabl.
  Carbidopa Levodopa 250 mg  
    Carbidopa 50mg tabl.
    Levodopa 200 mg  
N04BA02 Levodopa Decarboxylase 25/250 mg tabl.
N04BA02 Levodopa 250 mg tabl.
  Benserazide 125 mg tabl.disp.
    125 mg caps.prolong.
N04BA03 Levodopa; Carbidopa; 100/25/200 mg tabl. film
  Entacapone 150/37,5/200 mg  
    50/12,5/200 mg  
N04BB00 Amantadine 100 mg tabl.
    200 mg/500 ml sol.for inf.
    100 mg caps.
N04BC04 Ropinirole 0.25 mg tabl.film.
    0.5 mg tabl.film.
    1 mg tabl.film.
    2 mg tabl.film.
    5 mg tabl.film.
N04BC05 Pramipexole 0,25 mg tabl.
    1 mg tabl.
N04BC06 Cabergoline 1 mg Tabl.
    2 mg Tabl.
N04BD01 Selegiline 5 mg tabl.
N04BX02 Entacapone 200 mg tabl.film.
N05AA01 Chlorpromazine 25 mg tabl.film
    25 mg/ml-2 ml sol.inj.
    10 mg/ml-5 ml sol.inj.
    5 mg/ml-5 ml sol.inj.
N05AA02 Levomepromazine 25 mg tabl.film
N05AB02 Fluphenazine 25 mg/ml-1 ml sol.inj.
N05AC02 Thioridazine 10 mg tabl.film
    25 mg tabl.film
    5 mg tabl.film
N05AD01 Haloperidol 1,5 mg tabl.
    5 mg/ml-1 ml sol.inj.
N05AE04 Ziprasidone 20 mg caps.
    40 mg caps.
    60 mg caps.
    80 mg caps.
    20 mg/ml ( 30mg/fl.) powd.inj. + solv. 1,2 ml x 1
N05AF01 Flupentixol 20 mg/ml-1 ml sol.inj.
    20 mg/ml- 2 ml sol.inj.
    0,5 mg tabl.coat.
N05AF03 Chlorprotixene 15 mg tabl.film
    50 mg tabl.film
N05AF05 Zuclopenthixol 50 mg/ml-1 ml sol.inj.
    50 mg/ml-2 ml sol.inj.
    10 mg tabl.
    200 mg/ml-1 ml sol.inj.
N05AH02 Clozapine 25 mg tabl.
    100 mg tabl.
N05AH03 Olanzepine 5 mg tabl.coat.
    10 mg tabl.coat.
    15 mg tabl.coat.
    20 mg tabl.coat.
    10 mg amp / 100 mg powd.inj.
N05AH04 Quetiapine 200 mg tabl.film
    100 mg tabl.film
    25 mg tabl.film
N05AL01 Sulpiride 50 mg caps.
    200 mg tabl.
N05AL05 Amisulpride 400 mg tabl.film.
    100 mg tabl.film.
N05AX08 Risperidon 1 mg tabl.film
    2 mg tabl.film
    3 mg tabl.film
    4 mg tabl.film
    1 mg/ml-30 ml oral sol.
    25 mg/vial powd.inj. Prolong.
    37,5 mg/vial powd.inj. Prolong.
    50 mg/vial powd.inj. Prolong.
N05AX11 Zotepine 25 mg tabl.coat.
    50 mg tabl.coat.
    100 mg tabl.coat.
N05AX12 Aripiprazole 15 mg tabl.
    10 mg tabl.
N05BA01 Diazepam 5 mg tabl.
    10 mg tabl.
    5 mg/ml-2 ml sol.inj.
N05BA03 Medazepam 10 mg tabl.
N05BA04 Oxazepam 10 mg tabl.film.
N05BA05 Potassium clorazepat 10 mg caps.
    5 mg caps.
N05BA08 Bromazepam 3 mg tabl.
N05BA12 Alprazolam 0,25 mg tabl.
    0,5 mg tabl.
    1 mg tabl.
    2 mg tabl.
N05BA23 Tofisopam 50 mg Tabl.
N05BB01 Hydroxizine 25 mg tabl.film
    100 mg/2 ml sol.inj.
    2 mg/ml-200 ml syrup
N05BE01 Buspiron 5 mg tabl.
    10 mg tabl.
N05CD03 Flunitrazepam 1 mg film-coated tablet
N05CD08 Midazolam 7.5 mg tabl.
    1 mg/ml - 5 ml solution for injection
    15 mg/3 ml solution for injection
N05CM11 Sodium bromide 100 mg/ml-5 ml sol.inj.
N06AA00 Reboxetine 4 mg tabl.film
N06AA04 Clomipramine 10 mg tabl.coat.
    25 mg tabl.coat.
N06AA04 Clomipramine 25 mg tabl.
N06AA09 Amytrptyllin 25 mg tabl.coat.
N06AA21 Maprotiline 10 mg tabl.film
    25 mg tabl.film
N06AB00 Escitalopram 5 mg tabl.film
    10 mg tabl.film
    15 mg tabl.film
    20 mg tabl.film
N06AB03 Fluoxetine 20 mg caps.
    10 mg caps.
N06AB04 Citalopram 20 mg tabl.film
    40 mg tabl.film
    10 mg tabl.film
N06AB05 Paroxetine 20 mg tabl.film
    30 mg tabl.film
N06AB06 Sertraline 50 mg tabl.film
    50 mg film coated tablet
    100 mg tabl.film
    100 mg film coated tablet
N06AB08 Fluvoxamine 50 mg tabl.film
    100 mg tabl.film
N06AG02 Moclobemide 150 mg film tablets
    100 mg tabl.film
    150 mg tabl.film
N06AX03 Mianserin 30 mg tabl.film
N06AX05 Trazodone 150 mg tabl.
N06AX12 Bupropion 150 mg tabl.prolong
N06AX14 Tianeptine 12,5 mg tabl.coat.
N06AX16 Venlafaxime 75 mg caps.prolong
    150 mg caps.prolong
N06BX00 Cerebrolysin 10ml - 215,2mg sol.inj./sol.inf.
    1ml - 215,2mg sol.inj./sol.inf.
    5ml - 215,2 mg sol.inj./sol.inf.
N06BX03 Piracetam 800 mg tabl.film
    1200 mg tabl.film
    400 mg caps.
    400 mg tabl.film
    200 mg/ml-125 ml oral sol.
    1 g/5 ml- 5 ml sol.inj.
    3g/15 ml - 15 ml sol.inj.
    12 g/60 ml-60 ml sol.inf.
    200 mg/ml- 5 ml sol.inj.
    400 mg tabl.film
N06BX18 Vinpocetine 5 mg tabl.
    5 mg/ml-2 ml sol.inf.
    10 mg tabl.
N06DA02 Donepezil 5 mg tabl.film.
    10 mg tabl.film.
N06DA04 Galantamine 5 mg tabl.
    10 mg tabl.
    2,5 mg/ml-1 ml sol.inj.
    5 mg/ml-1 ml sol.inj.
    10 mg/ml-1 ml sol.inj.
    10 mg/ml-1 ml sol.inj.
N07AA00 Galantamine hydrobromide;   syrup
  Riboflavine sodium phosphate;    
  Pyridoxine hydrochloride;    
  Nicotinamide;    
  Calcium pantothenate;    
  Thiamine hydrochloride    
N07AA02 Pyridostigmine bromide 60 mg tabl.
N07AA06 Rivastigmine 1,5 mg caps.
    3 mg caps.
    4,5 mg caps.
    6 mg caps.
    2 mg/ml-120 ml sol.
N07CA00 Embramine 25 mg tabl.
N07CA01 Betahistine 16 mg tabl.
    24 mg tabl.
N07CA03 Flunarizine 5 mg caps.
       


ATC - код P


ATC - Международно Количество Лекарствена
код непатентно активно вещество форма
  наименование INN    
1 2 3 4
P01AB01 Metronidasole 250 mg tabl.film
P01AB01 Tinidasole 500 mg tabl.film
P01BA01 Chloroquine 250 mg tabl.film
P02CA01 Mebendazole 100 mg Tabl.
P02CA03 Albendazole 200 mg tabl.chew.
    20 mg/ml-20 ml sol.oral
P02CB01 Piperazine 1,235 g/5 ml-100 ml syr.
P02CE01 Levamisole 50 mg tabl.
    150 mg tabl.
       


ATC - код R


ATC - Международно Количество Лекарствена
код непатентно активно вещество форма
  наименование INN    
1 2 3 4
R01AD01 Beclomethasone dipropionate 50 mcg/100 mg-200 doses spray nasal
R01AD05 Budesonide 1 mg/ml nasal spray
    (50mcg/dose) - 10 ml  
R01AD08 Fluticasone 0.05% w/w nas.spray
R03AC02 Salbutamol 100 mgc/dose-200 doses susp.inh.pres.
    0,1 mg/dose - 200 doses susp.inh.pres
    5 mg/ml-20 ml sol.neb.
R03AC12 Salmeterol xinafoate 25 mcg/dose-60 doses susp.inh.pres.
    25 mcg/dose-120 doses susp.inh.pres.
    50 mcg/dose-60 doses powd.inh.
R03AC13 Formoterol 4,5 mcg/dose-60 doses powd.inh.
    12 mcg powd.inh.
R03AK00 Budesonide /Formoterol 80/4,5 mcg/dose-60 powd.inh.
    doses; - 120 doses  
    160/4,5 mcg/dose powd.inh.
    -60 doses, - 120 doses  
R03AK06 Salmeterol xinafoate 25/50 susp.inh.pres.
  Fluticosone propionate 25/125 susp.inh.pres.
    25/250 susp.inh.pres.
    50/100 powd.inh.
    50/250 powd.inh.
R03BA01 Beclomethasone dipropionate 250 mcg/dose-200 doses susp.inh.
    100 mcg/dose-200 doses sol.inh.pres.
    250 mcg/dose-200 doses sol.inh.pres.
    50 mcg/dose susp.inh.
R03BA02 Budesonide 0.05 mg/dose-200 doses susp.inh.
    0.2 mg/dose-200 doses susp.inh.
    100 mcg/dose-200 doses powd.inh.
    200 mcg/dose-100 doses powd.inh.
    400 mcg/fdose-200 doses powd.inh.
R03BA05 Fluticasone 50 mcg/dose-60 doses powd.inh./ susp. Inh.pres.
    50 mcg/dose-120 doses powd.inh./ susp. Inh.pres.
    250 mcg/dose-60 doses powd.inh./ susp. lnh.pres.
    250 mcg/dose-120 doses powd.inh./ susp. Inh.pres.
R03BB04 Tiotropium bromide 18 mcg powd.inh.
R03CA02 Ephedrine 50 mg/ml-1 ml sol.inj.
R03CC02 Salbutamol 2 mg/ml-5 ml syrup
    4 mg tabl.
    2 mg tabl.
    2 mg/5 ml-125 ml syr.
R03DA04 Theophylline 300 mg tabl.prolong
R03DA05 Aminophylline 24 mg/ml-10 ml sol.inj.
    100 mg tabl.film.
R03DC03 Montelukast sodium 4 mg tabl.chew.
    5 mg tabl.chew.
    10 mg tabl.film.
    4.16 mg (as free acid 4.0 mg) granules
R05CB02 Bromhexine 8 mg tabl.
    4 mg tabl.
R05CB05 Mesna 600 mg/3 ml-3 ml sol.neb.
R05CB13 Dornase alfa 2500 IU/2,5 ml amp.for inh.
R06AA00 Dymenhydrinate 50 mg tabl.
R06AC03 Chloropyramine 10 mg/ml-2 ml sol.inj.
R06AD02 Promethazine 25 mg tabl.coat.
    25 mg/ml - 2 ml sol.inj.
R06AE06 Cetirizine 10 mg tabl.film
    10 mg film coated tablet
    10 mg/ml-20 ml oral drops
    1 mg/ml - 120 ml solutions sol.
    10 mg tabl.coat.
R06AE08 Levocetirizine 5 mg tabl.film.
R06AX02 Cyproheptadine 0,4 mg/ml-100 ml syrup
R06AX13 Loratadine 10 mg tabl.
    5 mg/5 ml-120 ml susp.
    5 mg/5 ml-100 ml syr.
    1 mg/ml-120 ml syr.
    5 mg/ml-120 ml syrup
R06AX26 Fexofenadine 120 mg tabl.film
    180 mg tabl.film
R07AA02 Beractant 25 mg/ml + 11-15,5 susp.inst.
    mg/ml+ 0,5-1,75 mg/ml  
R07AA02 Natural phospholipids 80mg/ml - 1,5 ml susp.inst.
       


ATC - код S


ATC - Международно непатентно Количество Лекарствена
код наименование INN активно вещество форма
1 2 3 4
S01AA11 Gentamycin 0,3% - 5 g oint.eye
S01AA12 Tobramycin 3 mg/ml - 5 ml drops eye
    3 mg/g - 3,5 g oint.eye
    0,3% - 5 g oint.eye
S01AA13 Fusidic acid 10 mg/g - 5 g drops eye
S01AA20 Neomycin sulfate 2,5 g oint.eye
  Bacitracin zinc    
  Hydrocortisone acetate    
S01AA30 Neomycin sulfate 2,5 g oint.eye
  Bacitracin zinc    
S01AB03 Sulfadicramide 150 mg/g-5 g eye oint.
    200 mg/ml-10 ml drops eye
S01AD03 Aciclovir 3%-4,5 g oint.eye
S01AX17 Lomefloxacin 3 mg/ml- 5 ml drops
S01BA01 Dexamethasone 0,1%-5 ml eye drops susp.
    1 mg/g - 3.5 g eye oint.
S01BA04 Prednisolone 5 mg/g-5 g oint.eye
    5 mg/ml-5 ml drops eye
S01BA07 Fluoromethalon 1 mg/ml-5 ml eye dops
S01BC03 Diclofenac 1 mg/ml-5 ml drops eye
S01BC09 Pranoprofen 1 mg/ml- 5 ml eye drops
S01CA01 Dexamethasone 3.5 g eye oint.
  Tobramycin 1 mg/3 mg/ml-5 ml eye drops
    5 g eye oint.
S01CA01 Chloramphenicol Dexamethasone 5 mg/1 mg/ml-5 ml eye drops
S01CA03 Hydrocortison 5 mg/2 mg/h-3 g eye oint
  Chloramphenicol 10 mg/2 mg/ml-5 ml drops eye
S01CA05 Betamethasone Gentamicin 4 mg/5 g ointment eye
S01CA05 Betamethasone/Sulfacetamide 101 mg/5 ml drops eye/ear
S01EB01 Pilocarpine 10 mg/ml-10 ml eye drops
S01EC03 Dorzolamide 2 %-5 ml eye drops
S01EC04 Brinzolamide 10 mg/ml-5 ml eye drops
S01ED01 Timolol 2,5 mg/ml - 5 ml eye drops
    2,5 mg/ml - 5 ml eye drops, solution
    5 mg/ml - 5 ml eye drops
    5 mg/ml - 5 ml eye drops, solution
    2,5 mg/ml - 2,5 ml eye drops
    5 mg/ml - 2,5 ml eye drops
    0,1% - 5 g eye gel
S01ED02 Betaxolol 2,5 mg/ml-5 ml eye drops
S01ED51 Pilocarpine hydrochloride; 20mg/ml;6.84 ml - 5 ml drops eye
  Timolol maleate    
    40mg/ml;6.84 ml - 5 ml drops eye
S01ED51 Dorzolamide 20 mg/ml - 5 ml eye drops
  Timolol    
S01EX00 Travoprost 40 mcg/ml - 2,5 ml drops eye
S01EX03 Latanoprost 50 mcg/ml-2,5 ml drops eye
S01GA05 Phenylephrine 25 mg/ml - 5 ml drops eye
S01GX01 Cromoglicic acid 40 mg/ml-10 ml eye drops
S03AA07 Ciprofloxacin 3 mg/ml- sol. 5 ml drops eye/ear
S02AA30 Bacitracine Bacitracine 2500IU/ drops
  Neomycine ml / Neomycine  
    sulfat 3500IU/ml  
S03CA06 Betamethasone 4 mg/5 ml drops eye/ear
  Gentamicin    
       


ATC - код V


ATC - Международно Количество Лекарствена
код непатентно активно вещество форма
  наименование INN    
1 2 3 4
V01AA00 Allergens products vial 5 ml sol.inj.
V01AA02 Allergen extract from vial 5 ml sol.for
  grass pollen   percutaneous use
V01AA03 Allergen extract from hous dust 1000 BU/0,05 ml, vial 5 ml sol.inj.
V01AA04 Allergen extract from 1000 BU/0,5 ml, sol.inj.
  fungus and yeast fungus vial 5 ml  
V01AA05 Allergen extract from tree 1000 PNU/1 ml, vial sol.for
  pollen 5 ml percutaneous use
V01AA07 Allergen products vial 5 ml sol.for percutaneous use
V01AA08 Allergen extracts from food vial 5 ml sol.inj.
V01AA09 Allergen extracts from textiles vial 5 ml sol.inj.
V01AA11 Allergen extracts from animals vial 5 ml sol.inj.
V01AA20 Allergen products vial 5 ml sol.inj.
V03AB00, Penicillamine 250 mg tabl.film.
M01CC01      
V03AB15 Naloxone 0,4 mg/ml sol.inj.
V03AB25 Flumazenil 0.1 mg/ml - 5 ml solution for injection/infusion
V03AC01 Deferoxamine 500 mg powd.inj.
V03AE02 Sevelamer 800 mg tabl. film
V03AF01 Mesna 100 mg/ml-4 ml sol.inj.
V03AF03 Calcium folinate 12,7 mg/ml-10 ml sol.inj.
    12,7 mg/ml-20 ml sol.inj.
    12,7 mg/ml-50 ml sol.inj.
    12,7 mg/ml-100 ml sol.inj.
    10 mg/ml-5 ml sol.inj.
    10 mg/ml-10 ml sol.inj.
    10 mg/ml-3 ml sol.inj.
    3mg/ml - 1ml sol.inj.
    10 mg/ml- 10 ml sol.inj.
    10 mg/ml- -20 ml sol.inj.
    10 mg/ml- 30 ml; sol.inj.
    10 mg powd.inj./inf.
    25 mg powd.inj./inf.
    15 mg caps.
V03AF05 Amifustine 500 mg powd. For sol./inf.
V04CF01 Tuberculum derivatum 1 TU/0,1 ml-1 ml sol.inj.
  proteinosum purificatum 5 TU/0,1 ml-2 ml, vials sol.inj.
  mammaliani 5 TU/0,1 ml-1 ml, vials sol.inj.
V06DC01 Glucose; Sodium chloride 250 ml sol.inf.
    500 ml sol.inf.
    1000 ml sol.inf.
V06DC02 Fructosa 50g/l - 500 ml sol.inf.
    100g/l - 500 ml sol.inf.
V06DX00 Amino acids   tabl. film
V07AB00 Water for injection 500 ml sol.inj.
    250 ml sol.inj.
    100 ml sol.inj.
    20 ml sol.inj.
    50 ml sol.inj.
    10 ml sol.inj.
V08AB02 Iohexol 240 mg I/ml - 10 ml sol.inj.
    240 mg I/ml - 20 ml sol.inj.
    240 mg I/ml - 50 ml sol.inj.
    240 mg I/ml - 100 ml sol.inj.
    240 mg I/ml - 200 ml sol.inj.
    240 mg I/ml - 500 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 10 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 20 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 40 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 50 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 75 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 100 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 150 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 175 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 200 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 500 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 20 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 40 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 50 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 75 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 100 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 150 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 175 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 200 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 500 ml sol.inj.
V08AB03 Gadodiamide 0.5mmol/ml - 5 ml sol.inj.
    0.5mmol/ml - 10 ml sol.inj.
    0.5mmol/ml - 15 ml sol.inj.
    0.5mmol/ml - 20 ml sol.inj.
V08AB04 Iopamidol 61.24 mg/100 ml - 50 ml sol.inj.
    61.24 mg/100 ml - 100 ml sol.inj.
    75.53 mg/100 ml - 50 ml sol.inj.
    75.53 mg/100 ml - 100 ml sol.inj.
V08AB05 Iopromide 370 mg/ml - 100 ml sol.inj.
    370 mg/ml - 30 ml sol.inj.
    240 mg/ml 50 ml sol.inj.
    300 mg/ml 20 ml sol.inj.
    300 mg/ml 50 ml sol.inj.
    370 mg/ml - 50 ml sol.inj.
    370 mg/ml - 200 ml sol.inj.
    370 mg/ml - 500 ml sol.inj.
V08AB09 Iodixanol 270 mg I/ml - 10 ml sol.inj.
    270 mg I/ml - 20 ml sol.inj.
    270 mg I/ml - 40 ml sol.inj.
    270 mg I/ml - 50 ml sol.inj.
    270 mg I/ml - 75 ml sol.inj.
    270 mg I/ml - 100 ml sol.inj.
    270 mg I/ml - 150ml B05BB01
    270 mg I/ml - 200 ml sol.inj.
    270 mg I2/ml - 500 ml sol.inj.
    320 mg I/ml - 10 ml sol.inj.
    320 mg I/ml - 20 ml sol.inj.
    320 mg I/ml - 40 ml sol.inj.
    320 mg I/ml - 50 ml sol.inj.
    320 mg I/ml - 100 ml sol.inj.
    320 mg I/ml - 200 ml sol.inj.
    320 mg I/ml - 150 ml sol.inj.
    320 mg I/ml - 500 ml sol.inj.
    150 mg I/ml - 200 ml sol.inj.
    150 mg I/ml - 50 ml sol.inj.
V08CA01 Gadopentetic acid 10 ml sol.inj.
  Dimeglumine salt 20 ml sol.inj.
V08CA09 Gadobutrol 1,0mmol/ml -7,5 ml sol.inj.
       


II. Част "Б"

ATC - код A


ATC - код Международно Търговско име Количество активно Лекарствена Притежател на Производител/и
  непатентно   вещество форма разрешение за употреба  
  наименование          
  INN          
1 2 3 4 5 6 7
A02BA02 Ranitidine Ranitidine 300 mg x 30 tabl.film. УНИФАРМ АД УНИФАРМ АД
A02BA02 Ranitidine Ranitidine 150 mg x 60 tabl.film. УНИФАРМ АД УНИФАРМ АД
A02BA02 Ranitidine Histac 300 mg x 30 tabl. Ranbaxy Laboratories Ranbaxy Laboratories
            Limited, Devika Towers, Limited, Industrial
            Nehru Place, New Delhi - Area-3, Dewas-455001,
            100019,India Madhya Pradesh, India
A02BA02 Ranitidine Histac 300 mg x 100 tabl. Ranbaxy Laboratories Ranbaxy Laboratories
            Limited, Devika Towers, Limited, Industrial
            Nehru Place, New Delhi - Area-3, Dewas-455001,
            100019,India Madhya Pradesh, India
A02BA02 Ranitidine Histac 150 mg x 60 tabl. Ranbaxy Laboratories Ranbaxy Laboratories
            Limited, Devika Towers, Limited, Industrial
            Nehru Place, New Delhi - Area-3, Dewas-455001,
            100019,India Madhya Pradesh, India
A02BA02 Ranitidine Histac 150 mg x 100 tabl. Ranbaxy Laboratories Ranbaxy Laboratories
            Limited, Devika Towers, Limited, Industrial
            Nehru Place, New Delhi - Area-3, Dewas-455001,
            100019,India Madhya Pradesh, India
A02BA02 Ranitidine Ranitidin 150 mg x 60 tabl.film. Sopharma AD Sopharma AD
A02BA02 Ranitidine Ranitidine 150 mg x 20 tabl.film. УНИФАРМ АД УНИФАРМ АД
A02BA02 Ranitidine Histac 300 mg x 10 tabl. Ranbaxy Laboratories Ranbaxy Laboratories
            Limited, Devika Towers, Limited, Industrial
            Nehru Place, New Delhi - Area-3, Dewas-455001,
            100019,India Madhya Pradesh, India
A02BA02 Ranitidine Ranitidine 150 mg x 60 tabl.coat "Чайка Фарма" АД, "Чайка Фарма" АД,
    Tchaikapharma       ул."Никола Вапцаров" 1, ул."Никола Вапцаров"
            9000 Варна-България 1, 9000 Варна-България
A02BA02 Ranitidine Zantac 150 mg x 20 tabl. Glaxo Group Ltd., Glaxo Wellcome S.A.,
            Greenford road, Avda. Extremadura 3,
            Greenford, Middlesex, 09400 Aranda de Duero
            UB6 0NN - UK (Burgos) - Spain; Glaxo
              Wellcome S.A., 189
              Grunwaldzka Street,
              60-322 Poznan - Poland
A02BA02 Ranitidine Zantac 150 mg x 10 tabl.eff. Glaxo Group Ltd., Glaxo Wellcome
            Greenford road, Production, Zone
            Greenford, Middlesex, Industrialle № 2, 23 rue
            UB6 0NN - UK Lavoisier, 27000 Evreux
              - France
A02BA02 Ranitidine Ranitidine 150 mg x 20 tabl.coat "Чайка Фарма" АД, "Чайка Фарма" АД,
    Tchaikapharma       ул."Никола Вапцаров" 1, ул."Никола Вапцаров"
            9000 Варна-България 1, 9000 Варна-България
A02BA02 Ranitidine Zantac 300 mg x 30 tabl. Glaxo Group Ltd., Glaxo Wellcome S.A.,
            Greenford road, Avda. Extremadura 3,
            Greenford, Middlesex, 09400 Aranda de Duero
            UB6 0NN - UK (Burgos) - Spain;Glaxo
              Wellcome S.A., 189
              Grunwaldzka Street,
              60-322 Poznan - Poland
A02BA02 Ranitidine Histac 150 mg x 10 tabl. Ranbaxy Laboratories Ranbaxy Laboratories
            Limited, Devika Towers, Limited, Industrial
            Nehru Place, New Delhi - Area-3, Dewas-455001,
            100019,India Madhya Pradesh, India
A02BA02 Ranitidine Raniberl 150 150 mg x 20 tabl.film. Berlin-Chemie AG Berlin-Chemie AG
            Menarini Group, Menarini Group,
            Glienicker Weg 125, Glienicker Weg 125,
            12489 Berlin - Germany 12489 Berlin - Germany
A02BA02 Ranitidine RANITIDINE 50 mg/2 ml - x 100 sol.inj. СОФАРМА АД, СОФАРМА АД,
    SOPHARMA sol. 2 ml     ул."Илиенско шосе" 16, ул."Илиенско шосе" 16,
    inj.       1220 София, България 1220 София, България
A02BA02 Ranitidine RANITIDINE 50 mg/2 ml - x 10 sol.inj. СОФАРМА АД, СОФАРМА АД,
    SOPHARMA sol. 2 ml     ул."Илиенско шосе" 16, ул."Илиенско шосе" 16,
    inj.       1220 София, България 1220 София, България
A02BA02 Ranitidine Zantac 25 mg/ml - 2 x 5 sol.inj. Glaxo Group Ltd., Glaxo Wellcome S.p.A.,
      ml     Greenford road, Strada Asolona, 68 - San
            Greenford, Middlesex, Polo Di Torrile 43056
            UB6 0NN - UK Parma - Italy
A02BA03 Famotidine Famotidine 20 mg x 30 tabl.film. Medica AD Medica AD
A02BA03 Famotidine Famultran 20 mg x 30 tabl.film. Актавис АД Балканфарма-Дупница
              АД
A02BA03 Famotidine Famultran 40 mg x 30 tabl.film. Актавис АД Балканфарма-Дупница
              АД
A02BA03 Famotidine Ulceran 40 mg x 10 tabl. Medochemie Ltd Medochemie Ltd
A02BA03 Famotidine Ulceran 40 mg x 50 tabl. Medochemie Ltd Medochemie Ltd
A02BA03 Famotidine Famosan 20 mg x 20 tabl.film. ALKALOID AD ALKALOID AD
A02BA03 Famotidine Famosan 40 mg x 10 tabl.film. ALKALOID AD ALKALOID AD
A02BA03 Famotidine Ulceran 40 mg x 20 tabl. Medochemie Ltd Medochemie Ltd
A02BA03 Famotidine Quamatel 40 mg x 14 tabl.film. Gedeon Richter Ltd., Gedeon Richter Ltd.,
            Gyomroy ut 19/21, 1103 Gyomroy ut 19/21, 1103
            Budapest - Hungary Budapest - Hungary
A02BA03 Famotidine Quamatel 20 mg x 28 tabl.film. Gedeon Richter Ltd., Gedeon Richter Ltd.,
            Gyomroy ut 19/21, 1103 Gyomroy ut 19/21, 1103
            Budapest - Hungary Budapest - Hungary
A02BA03 Famotidine Quamatel 20 mg + solv. x 5 powd.inj. + solv. Gedeon Richter Ltd., Gedeon Richter Ltd.,
      5 ml     Gyomroy ut 19/21, 1103 Gyomroy ut 19/21, 1103
            Budapest - Hungary Budapest - Hungary
A02BA04 Nizatadine Axid 25 mg/ml - 4 x 5 sol.inf. Eli Lilly Export S.A. Eli Lilly Italia S.p.A. ,
      ml     Geneva, Switzerland16, Via Gramsci, 733, Sesto
            Chemindes coquelicots, Fiorentino (Firenze), Italy
            P.O.Box 580, CH - 1214 Alfa Wassermann SpA,
            Vernier, Geneva Contrada S. Emidio
            Switzerland Alanno Scalo Percara,
              Italy
A02BC01 Omeprazole Bioprazol 20 mg x 28 caps. Инбиотех ООД Инбиотех ООД
A02BC01 Omeprazole Ulcoprol caps. 20 mg x 30 caps. gastr.-res. Актавис АД Балканфарма-Дупница
    gastr.-res.         АД
A02BC01 Omeprazole Bioprazol 20 mg x 14 caps. Инбиотех ООД Инбиотех ООД
A02BC01 Omeprazole Sopral 20 mg x 28 caps. Sopharma AD Sopharma AD
A02BC01 Omeprazole Probitor 20 mg x 7 caps. gastr.-res. Sandoz GmbH, Esteve Quimica S.A., Av.
            Biochemiestrasse 6250 Mare de Deu de
            Kundl/Tyrol-Austria Montserrat 12, 08024
              Barcelona Spain;Sandoz
              Pharmaceuticals GmbH,
              Carl-Zeiss-Ring 3,
              85737, Ismaning,
              Germany
A02BC01 Omeprazole Probitor 20 mg x 28 caps. gastr.-res. Sandoz GmbH, 10 Esteve Quimica S.A., Av.
            Biochemiestrasse 6250 Mare de Deu de
            Kundl/Tyrol-Austria Montserrat 12, 08024
              Barcelona Spain;
              Sandoz Pharmaceuticals
              GmbH, Carl-Zeiss-Ring
              3, 85737, Ismaning,
              Germany
A02BC01 Omeprazole Probitor 20 mg x 14 caps. gastr.-res. Sandoz GmbH, 10 Esteve Quimica S.A., Av.
            Biochemiestrasse 6250 Mare de Deu de
            Kundl/Tyrol-Austria Montserrat 12, 08024
              Barcelona Spain;
              Sandoz Pharmaceuticals
              GmbH, Carl-Zeiss-Ring
              3, 85737, Ismaning,
              Germany
A02BC01 Omeprazole Losec 40 mg/ml- 10 x 5 powd.inf. AstraZeneca AB - Sweden AstraZeneca AB, S - 151
      ml       85 Sodertalje, Sweden;
              AstraZeneca GmbH,
              Otto-Hahn-Strasse,
              68723 Plankstadt,
              Germany
A02BC01 Omeprazole Omeprazol AL 20 mg x 30 caps. gastr.-res. Aliud Pharma GmbH Aliud Pharma GmbH
    20       Co.KG Co.KG
A02BC01 Omeprazole Omeprazol AL 20 mg x 15 caps. gastr.-res. Aliud Pharma GmbH Aliud Pharma GmbH
    20       Co.KG Co.KG
A02BC01 Omeprazole OMEPRAZID 20 mg x 14 caps.gastr.-res. NOBEL ILAC SANAYII VE Plantafarma Ilac Sanayii
    caps.gastr.-res.       TICARET A.S ve Ticaret A.S.
A02BC01 Omeprazole Helicid 20 20 mg x 28 caps. Leciva a.s. - Czech Leciva a.s. - Czech
            republic republic
A02BC01 Omeprazole Helicid 20 20 mg x 14 caps. Leciva a.s. - Czech Leciva a.s. - Czech
            republic republic
A02BC01 Omeprazole Helicid 10 10 mg x 28 caps. Leciva a.s. - Czech Leciva a.s. - Czech
            republic republic
A02BC01 Omeprazole Helicid 10 10 mg x 14 caps. Leciva a.s. - Czech Leciva a.s. - Czech
            republic republic
A02BC03 Lansoprazole Lansoprol 30 30 mg x 28 caps.gastr.-res. NOBEL ILAC SANAYII VE Plantafarma Ilac Sanayii
            TICARET A.S ve Ticaret A.S.
A02BC03 Lansoprazole Lansoprol 15 15 mg x 28 caps.gastr.-res. NOBEL ILAC SANAYII VE Plantafarma Ilac Sanayii
            TICARET A.S ve Ticaret A.S.
A02BC04 Rabeprazole Pariet 20mg x 14 tabl.gastr.-res. Janssen Pharmaceutica Cilag AG, Hockhstrasse
    tabl.gastr.-res.       N.V., Turnhoutseweg 30, 201, CH-8205
            B-2340 Beerse, Belgium Schaffhausen -
              Switzerland; Eisai Co
              Ltd., Misato Plant, 950,
              Oaza Hirokiq
              Misato-Cho,
              Kodama-Gun, Saitamaaq
              Prefecture 36701 -
              Japan; Unipack Ltd.,
              Hurricane Way,
              Wickfold, Business
              Park, Shotgate, Essex
              SS11 8UJ - United
              Kingdom; BOOTS
              Company PLC, 1 Tahne
              Road, Nottingham NG2
              3AA - UK;
A02BC05 Esomeprazole Nexium 20 mg x 7 tabl.gastr.-res. AstraZeneca UK, AstraZeneca GmbH,
    tabl.gastr.-res.       Macclesfield, Cheshire SK Otto-Hahn-Strasse,
            10 2NA - United Kingdom 68723 Plankstadt,
              Germany
A02BC05 Esomeprazole Nexium 40 mg x 7 tabl.gastr.-res. AstraZeneca UK, AstraZeneca GmbH,
    tabl.gastr.-res.       Macclesfield, Cheshire SK Otto-Hahn-Strasse,
            10 2NA - United Kingdom 68723 Plankstadt,
              Germany
A02BC05 Esomeprazole Nexium 40 mg x 10 powd.inj./inf. AstraZeneca AB, S - 151 AstraZeneca GmbH,
    powd.inj./inf.       85 Sodertalje, Sweden Otto-Hahn-Strasse,
              68723 Plankstadt,
              Germany
A02BX02 Sucralfat Sucralfat 500 mg x 100 tabl. Medica AD Medica AD
A03AB03 Oxyphenonium Antispasmin 5 mg x 20 tabl. Балканфарма-Дупница Балканфарма-Дупница
            АД АД
A03AD01 Papaverine Papaverini 50 mg x 40 tabl. Балканфарма-Дупница Балканфарма-Дупница
    hydrochloridum       АД АД
A03AD01 Papaverine Papaverinum 20 mg/ml-1 x 100 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
    hydrochloricum ml        
A03AD02 Drotaverin No-spa 20 mg/ml-4 x 5 sol.inj. Chinoin Pharmaceutical Chinoin Pharmaceutical
      ml     and Chemical Works and Chemical Works
A03AD02 Drotaverin No-spa 20 mg/ml-4 x 25 sol.inj. Chinoin Pharmaceutical Chinoin Pharmaceutical
      ml     and Chemical Works and Chemical Works
A03BA 01 Atropin sulphate Atropin sulphate 1 mg/ml - 1 x 10 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
      ml        
A03BA 01 Atropin sulphate Atropin sulphate 1 mg/ml - 1 x 100 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
      ml        
A03BB08 Butylscopolamin Buscolysin 20 mg/ml-1 x 10 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
      ml        
A03BB08 Butylscopolamin Buscolysin 20 mg/ml-1 x 100 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
      ml        
A03FA00 Levosulpiride Levopraid 25 25 mg x 20 tabl. "ЦСЦ Фармасютикъл "ЦСЦ Фармасютикъл
    tabl.       Лтд-България" ЕООД, ул. България" ЕООД, ул.
            "Асен Йорданов" № 10, "Асен Йорданов" № 10,
            1592 гр. София, 1592 гр. София,
            България България
A03FA01 Metoclopramide Degan 10 mg x 40 tabl. LEK, PHARMACEUTICALS LEK,
            D.D., Verovskova 57, 1526 PHARMACEUTICALS
            Ljubljana, Slovenia D.D., Verovskova 57,
              1526 Ljubljana, Slovenia
A03FA01 Metoclopramide Reglan 10 mg x 40 tabl. ALKALOID AD ALKALOID AD
A03FA01 Metoclopramide Cerucal 10 mg x 50 tabl. AWD.pharma GmbHCo.KG AWD.pharma
              GmbHCo.KG
A03FA01 Metoclopramide Degan 10 mg/2 ml x 50 sol.inj. LEK, PHARMACEUTICALS LEK,
            D.D., Verovskova 57, 1526 PHARMACEUTICALS
            Ljubljana, Slovenia D.D., Verovskova 57,
              1526 Ljubljana, Slovenia
A03FA01 Metoclopramide Reglan 5 mg/ml - 2 x 30 sol.inj. ALKALOID AD ALKALOID AD
      ml        
A03FA01 Metoclopramide Cerucal 5 mg/ml - 2 x 10 sol.inj. AWD.pharma GmbHCo.KG AWD.pharma
      ml       GmbHCo.KG
A03FA03 Domperidone Costi 10 mg x 20 tabl. Medochemie Ltd Medochemie Ltd
A03FA03 Domperidone Costi 10 mg x 30 tabl. Medochemie Ltd Medochemie Ltd
A03FA03 Domperidone Motilium tabl. 10 mg x 30 tabl.film. Janssen Pharmaceutica Janssen Pharmaceutica
    film.       N.V., Turnhoutseweg 30, N.V., Turnhoutseweg 30,
            B-2340 Beerse, Belgium B-2340 Beerse -
              Belgium; Janssen-Cilag,
              27100 Val de Reuil -
              France
A04AA01 Ondansetron Setron 8 mg x 10 tabl.film Slovakofarma a.s. Slovakofarma a.s.
A04AA01 Ondansetron Setron 4 mg x 10 tabl.film Slovakofarma a.s. Slovakofarma a.s.
A04AA01 Ondansetron Emetron 4 mg/2 ml - 2 x 5 sol.inj. Gedeon Richter Ltd., Gedeon Richter Ltd.,
      ml     Gyomroy ut 19/21, 1103 Gyomroy ut 19/21, 1103
            Budapest - Hungary Budapest - Hungary
A04AA01 Ondansetron Emetron 4 mg x 10 tabl.film Gedeon Richter Ltd., Gedeon Richter Ltd.,
            Gyomroy ut 19/21, 1103 Gyomroy ut 19/21, 1103
            Budapest - Hungary Budapest - Hungary
A04AA01 Ondansetron Zofran 2 mg/ml - 2 x 1 sol.inj. Glaxo Group Ltd., Glaxo Wellcome S.p.A.,
      ml     Greenford road, Strada Asolona, 68 - S.
            Greenford, Middlesex, Polo Di Torrile 43056
            UB6 0NN - UK Parma - Italy
A04AA01 Ondansetron Zofran 2 mg/ml - 4 x 1 sol.inj. Glaxo Group Ltd., Glaxo Wellcome S.p.A.,
      ml     Greenford road, Strada Asolona, 68 - S.
            Greenford, Middlesex, Polo Di Torrile 43056
            UB6 0NN - UK Parma - Italy
A04AA01 Ondansetron Zofran 4 mg x 5 tabl Glaxo Group Ltd., Glaxo Wellcome S.A.,
            Greenford road, 189 Grunwaldzka St.,
            Greenford, Middlesex, 60-322 Poznan - Poland
            UB6 0NN - UK Glaxo Wellcome S.A.,
              Avda. Extremadura 3,
              Apdo. De Correos
              (P.O.Box) 183, 09400
              Aranda de Duero
              (Burgos) - Spain
A04AA01 Ondansetron Zofran 4 mg x 10 tabl Glaxo Group Ltd., Glaxo Wellcome S.A.,
            Greenford road, 189 Grunwaldzka St.,
            Greenford, Middlesex, 60-322 Poznan - Poland
            UB6 0NN - UK Glaxo Wellcome S.A.,
              Avda. Extremadura 3,
              Apdo. De Correos
              (P.O.Box) 183, 09400
              Aranda de Duero
              (Burgos) - Spain
A04AA01 Ondansetron Zofran 8 mg x 5 tabl Glaxo Group Ltd., Glaxo Wellcome
            Greenford road, Operations, Speke,
            Greenford, Middlesex, Liverpool, L249JD - UK
            UB6 0NN - UK  
A04AA01 Ondansetron Zofran 8 mg x 10 tabl Glaxo Group Ltd., Glaxo Wellcome
            Greenford road, Operations, Priory
            Greenford, Middlesex, Street, Ware,
            UB6 0NN - UK Hertfordshire SG12 ODJ -
              UK
A04AA01 Ondansetron Zofran 4 mg/5 ml - x 1 syr Glaxo Group Ltd., Glaxo Wellcome
      50 ml     Greenford road, Operations, Priory
            Greenford, Middlesex, Street, Ware,
            UB6 0NN - UK Hertfordshire SG12 ODJ -
              UK
A04AA02 Granisetron Kytril 1 mg x 10 film. tablets Рош България ЕООД, F.Hoffmann-La Roche
            ул. "Бяло поле" 16, Ltd, Grenzacherstrasse
            София 1618 124, CH-4070 Basel -
              Switzerland
A04AA02 Granisetron Kytril 2 mg x 5 film. tablets F.Hoffmann-La Roche Ltd, F.Hoffmann-La Roche
            Grenzacherstrasse 124, Ltd, Grenzacherstrasse
            CH-4070 Basel - 124, CH-4070 Basel -
            Switzerland Switzerland
A04AA02 Granisetron Kytril 1mg/ml - 3 ml x 5 solution for F.Hoffmann-La Roche Ltd, F.Hoffmann-La Roche
          injection/ Grenzacherstrasse 124, Ltd, Grenzacherstrasse
          infusion CH-4070 Basel - 124, CH-4070 Basel -
            Switzerland Switzerland
A04AA04 Dolasetron Anzemet 200 200 mg x 6 tabl.film. Aventis Pharma Patheon France SA, 40
            Deutschland GmbH, boulevard de Champeret,
            D65926 Frankfurt am Main 38300 Bourgoin Jallieu,
            - Germany France
A04AA04 Dolasetron Anzemet 200 200 mg x 1 tabl.film. Aventis Pharma Patheon France SA, 40
            Deutschland GmbH, boulevard de Champeret,
            D65926 Frankfurt am Main 38300 Bourgoin Jallieu,
            - Germany France
A05AA02 Ursodeoxycholic Ursofalk 250 mg x 50 caps. Dr.Falk Pharma GmbH Dr.Falk Pharma GmbH
  acid            
A05AA02 Ursodeoxycholic Ursofalk 250 mg x 100 caps. Dr.Falk Pharma GmbH Dr.Falk Pharma GmbH
  acid            
A05BA00 L-Ornitine - L - Hepa-Merz 3 g x 30 granulate Merz Pharmaceuticals Merz Pharma GmbH
  aspartate gran Granulate       GmbH Co.KGaA
A05BA00 L-Ornitine - L - Hepa-Merz 5 g / 10 ml x 10 inf.conc. Merz Pharmaceuticals Merz Pharma GmbH
  aspartate gran infusion       GmbH Co.KGaA
    concentrate          
A05BA03 Silymarin Legalon 140 140 mg x 20 caps. Madaus AG, 51101, Madaus AG, 51101,
            Cologne, Germany Cologne, Germany
A05BA03 Silymarin Legalon 140 140 mg x 30 caps. Madaus AG, 51101, Madaus AG, 51101,
            Cologne, Germany Cologne, Germany
A05BA03 Silymarin Legalon 140 140 mg x 50 caps. Madaus AG, 51101, Madaus AG, 51101,
            Cologne, Germany Cologne, Germany
A05BA03 Silymarin Legalon 140 140 mg x 100 caps. Madaus AG, 51101, Madaus AG, 51101,
            Cologne, Germany Cologne, Germany
A05BA03 Silymarin Legalon 140 140 mg x 2000 caps. Madaus AG, 51101, Madaus AG, 51101,
            Cologne, Germany Cologne, Germany
A05BA03 Silymarin Carsil 100 mg x 30 caps. Sopharma AD Sopharma AD
A06AD11 Lactulose Duphalac 67 g/100 ml - x 1 syrup Solvay Pharmaceuticals Solvay Pharmaceuticals
      200 ml     B.V. B.V.
A06AD11 Lactulose Duphalac 67 g/100 ml - 10 x 15 syrup Solvay Pharmaceuticals Solvay Pharmaceuticals
      sachet ml   B.V. B.V.
A06AD11 Lactulose Lactulose AL 66,7 g/100 ml x 1 syrup Aliud Pharma GmbH Aliud Pharma GmbH
    syrup - 200 ml     Co.KG Co.KG
A06AD11 Lactulose Lactulose AL 66,7 g/100 ml x 1 syrup Aliud Pharma GmbH Aliud Pharma GmbH
    syrup - 500 ml     Co.KG Co.KG
A06AD11 Lactulose Lactulose AL 66,7 g/100 ml x 1 syrup Aliud Pharma GmbH Aliud Pharma GmbH
    syrup - 1000 ml     Co.KG Co.KG
A06AD65 Macrogol +Sodium Fortrans 64 g x 4 powd. Beaufour Ipsen Beaufour Ipsen Industrie
  chloride +         International  
  Potassium chloride            
  + Sodium hydrogen            
  carbonate + Sodium            
  sulphate            
A07AC01 Sulfasalazine Sulfasalazin EN 500 mg x 50 tabl.gastr.-res. KRKA Novo mesto KRKA Novo mesto
A07AC01 Sulfasalazine Salazopyrin EN 500 mg x 100 tabl.enteric PharmaciaEnterprise Pharmacia AB, 751-82
          coated S.A.,Circuit de la Foire Uppsala, Sweden
            Internationale,Luxemburg  
A07DA03 Loperamide HCL Loperamide 2 mg x 20 caps. Stada Arzneimittel AG Stada Arzneimittel AG
    Stada          
    International          
A07DA03 Loperamide Vacontil 2 mg x 10 caps. Medochemie Ltd Medochemie Ltd
A07EA06 Budenoside Budenofalk 3 mg x 50 caps.gastr.res. Dr.Falk Pharma GmbH Dr.Falk Pharma GmbH
A07EA06 Budenoside Budenofalk 3 mg x 100 caps.gastr.res. Dr.Falk Pharma GmbH Dr.Falk Pharma GmbH
A07EC02 Mesalazine Mesalazin 250 mg x 50 tabl.gastr.-res. УНИФАРМ АД УНИФАРМ АД
A07EC02 Mesalazine Solofalk 250 mg x 100 tabl.gastr.-res. Dr.Falk Pharma GmbH Dr.Falk Pharma GmbH
A07EC02 Mesalazine Solofalk 500 mg x 100 tabl.gastr.-res. Dr.Falk Pharma GmbH Dr.Falk Pharma GmbH
A07EC02 Mesalazine Solofalk 500 mg x 50 tabl.gastr.-res. Dr.Falk Pharma GmbH Dr.Falk Pharma GmbH
A07EC02 Mesalazine SAMEZIL 400 mg x 50 gastro-resistant KRKA Novo mesto KRKA Novo mesto
    gastro-resistant     tablet    
    tablet          
A07EC02 Mesalazine SAMEZIL 400 mg x 100 gastro-resistant KRKA Novo mesto KRKA Novo mesto
    gastro-resistant     tablet    
    tablet          
A07EC02 Mesalazine SAMEZIL 800 mg x 100 gastro-resistant KRKA Novo mesto KRKA Novo mesto
    gastro-resistant     tablet    
    tablet          
A07EC02 Mesalazine SAMEZIL 800 mg x 50 gastro-resistant KRKA Novo mesto KRKA Novo mesto
    gastro-resistant     tablet    
    tablet          
A07EC 02 Mesalazine Pentasa 500 mg x 100 prolong. tabl. Борола Ferring s.a, Denmark
    prolong. tabl.          
A07EC02 Mesalazine Solofalk 4 g/60 ml x 7 susp.rect. Dr.Falk Pharma GmbH Dr.Falk Pharma GmbH
A07EC02 Mesalazine Solofalk 250 mg x 30 supp. Dr.Falk Pharma GmbH Dr.Falk Pharma GmbH
A07EC02 Mesalazine Solofalk 500 mg x 30 supp. Dr.Falk Pharma GmbH Dr.Falk Pharma GmbH
A07EC02 Mesalazine Solofalk 500 mg x 10 supp. Dr.Falk Pharma GmbH Dr.Falk Pharma GmbH
A07EC02 Mesalazine Solofalk 250 mg x 10 supp. Dr.Falk Pharma GmbH Dr.Falk Pharma GmbH
A07EC02 Mesalazine Pentasa supp. 1000 mg x 28 supp. Борола Ferring s.a, Denmark
A07XA04 Racecadotril Hidrasec 10 mg 10 mg x 16 oral powder Laboratoires Fournier SA - Laboratoires Sophartex -
    infants oral   (саше)   France France
    powder          
A07XA04 Racecadotril Hidrasec 30 mg 30 mg x 30 oral powder Laboratoires Fournier SA - Laboratoires Sophartex -
    children oral   (саше)   France France
    powder          
A09AA02 Pancreatin Mezym forte 20 000 266.67 mg 10 tabl.gastr.-res. Berlin-Chemie AG Berlin-Chemie AG
            Menarini Group, Menarini Group,
            Glienicker Weg 125, Glienicker Weg 125,
            12489 Berlin - Germany 12489 Berlin - Germany
A09AA02 Pancreatin Mezym forte 20 000 266.67 mg x 20 tabl.gastr.-res. Berlin-Chemie AG Berlin-Chemie AG
            Menarini Group, Menarini Group,
            Glienicker Weg 125, Glienicker Weg 125,
            12489 Berlin - Germany 12489 Berlin - Germany
A09AA02 Pancreatin Mezym forte 20 000 266.67 mg x 50 tabl.gastr.-res. Berlin-Chemie AG Berlin-Chemie AG
            Menarini Group, Menarini Group,
            Glienicker Weg 125, Glienicker Weg 125,
            12489 Berlin - Germany 12489 Berlin - Germany
A09AA02 Pancreatin Mezym forte 20 000 266.67 mg x 100 tabl.gastr.-res. Berlin-Chemie AG Berlin-Chemie AG
            Menarini Group, Menarini Group,
            Glienicker Weg 125, Glienicker Weg 125,
            12489 Berlin - Germany 12489 Berlin - Germany
A09AA02 Pancreatin Mezym forte 20 000 266.67 mg x 200 tabl.gastr.-res. Berlin-Chemie AG Berlin-Chemie AG
            Menarini Group, Menarini Group,
            Glienicker Weg 125, Glienicker Weg 125,
            12489 Berlin - Germany 12489 Berlin - Germany
A09AA02 Multyenzimes Kreon 25 000 300 mg x 20 caps.gastr.-res. Solvay Pharmaceuticals Solvay Pharmaceuticals
            GmbH GmbH
A09AA02 Multyenzimes Kreon 10 000 150 mg x 20 caps.gastr.-res. Solvay Pharmaceuticals Solvay Pharmaceuticals
            GmbH GmbH
A10AB01 Insulin human Insuman Rapid 100 IU/ml x 5 sol.inj. Aventis Pharma Aventis Pharma
    OptiSet       Deutschland GmbH, Deutschland GmbH,
            D65926 Frankfurt am Main D65926 Frankfurt am
            - Germany Main - Germany
A10AB01 Insulin human Insuman Rapid 100 IU/ml x 5 sol.inj. Aventis Pharma Aventis Pharma
    OptiPen       Deutschland GmbH, Deutschland GmbH,
            D65926 Frankfurt am Main D65926 Frankfurt am
            - Germany Main - Germany
A10AB01 Insulin human Humulin R 100 IU/ml-3 ml x 5 sol.inj. Eli Lilly Export S.A. Lilly france S.A.,Rue de
            Geneva, Switzerland16, Colonel
            Chemindes coquelicots, Lilly 67640
            P.O.Box 580, CH - 1214 Fegersheim,France
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AB01 Insulin human Humulin R Vial 10 ml-40 IU x 1 sol.inj. Eli Lilly Export S.A. Lilly france S.A.,Rue de
            Geneva, Switzerland16, Colonel
            Chemindes coquelicots, Lilly 67640
            P.O.Box 580, CH - 1214 Fegersheim,France
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AB01 Insulin human Humulin R 100 IU/ml-3 ml x 5 sol.inj. Eli Lilly Export S.A. Lilly france S.A.,Rue de
    Humaject       Geneva, Switzerland16, Colonel
            Chemindes coquelicots, Lilly 67640
            P.O.Box 580, CH - 1214 Fegersheim,France
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AB 04 Insulin lispro Humalog 100 IU/ml-3 ml x 5 sol.inj. Eli Lilly Export S.A. Lilly france S.A.,Rue de
            Geneva, Switzerland16, Colonel
            Chemindes coquelicots, Lilly 67640
            P.O.Box 580, CH - 1214 Fegersheim,France
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AB01 Insulin human Actrapid 40 IU/ml-10 ml x 1 sol.inj. Novo Nordisk A/S Novo Novo Nordisk A/S, Novo
            Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark
A10AB01 Insulin human Actrapid PenFill 100 IU/ml-3 ml x 5 sol.inj. Novo Nordisk A/S Novo Novo Nordisk A/S, Novo
            Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark Novo Nordisk
              Pharmaceutical
              Industries Inc., 3612
              Powhatan Road, Clayton,
              North Carolina 27520,
              USA.
              Novo Nordisk
              Pharmaceutique S.A., 45,
              Avenue dґOrleans,
              28002 - France.
A10AB01 Insulin human Actrapid 100 IU/ml-3 ml x 5 sol.inj. Novo Nordisk A/S Novo Novo Nordisk A/S, Novo
    NovoLet       Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark
A10AB05 Insulin aspart NovoRapid 100 IU/ml - 3 ml x 5 sol.inj. Novo Nordisk A/S, Novo Novo Nordisk A/S, Novo
    Penfill       Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark Novo Nordisk
              A/S, Hallas Alle, DK-4400
              Kalundborg - Denmark
              Novo Nordisk A/S,
              Brennum Park, DK-3400
              Hillerod - Denmark
A10AC01 Insulin human Insulatard 40 IU/ml-10 ml x 1 susp.inj. Novo Nordisk A/S Novo Novo Nordisk A/S, Novo
            Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark
A10AC01 Insulin human Insulatard 100 IU/ml-3 ml x 5 susp.inj. Novo Nordisk A/S Novo Novo Nordisk A/S, Novo
    PenFill       Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark Novo Nordisk
              A/S, Novo Alle, DK-2880
              Bagsvaerd - Denmark
              Novo Nordisk
              Pharmaceuticals
              Industries Inc., 3612
              Powhatan Road, Clayton,
              NC - USA
              Novo Nordisk
              Pharmaceutique S.A., 45,
              Avenue dґOrleans,
              28002 - France
A10AC 01 Insulin human Insulatard HM 100 IU/ml-3 ml x 5 susp.inj. Novo Nordisk A/S Novo Novo Nordisk A/S, Novo
    NovoLet       Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark
A10AC01 Insulin human Humulin N 100 IU/ml-3 ml x 5 susp.inj. Eli Lilly Export S.A. Lilly france S.A.,Rue de
            Geneva, Switzerland16, Colonel
            Chemindes coquelicots, Lilly 67640
            P.O.Box 580, CH - 1214 Fegersheim,France
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AC01 Insulin human Humulin N Vial 10 ml-40 IU x 1 susp.inj. Eli Lilly Export S.A. Lilly france S.A.,Rue de
            Geneva, Switzerland16, Colonel
            Chemindes coquelicots, Lilly 67640
            P.O.Box 580, CH - 1214 Fegersheim,France
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AC01 Insulin human Humulin N 100 IU/ml-3 ml x 5 susp.inj. Eli Lilly Export S.A. Lilly france S.A.,Rue de
    Humaject       Geneva, Switzerland16, Colonel
            Chemindes coquelicots, Lilly 67640
            P.O.Box 580, CH - 1214 Fegersheim,France
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AD01 Insulin human Mixtard 10 100 IU/ml-3 ml x 5 susp.inj. Novo Nordisk A/S Novo Novo Nordisk A/S Novo
    PenFill       Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark
A10AD 01 Insulin human Mixtard 10 100 IU/ml-3ml x 5 susp.inj. Novo Nordisk A/S Novo Novo Nordisk A/S Novo
    NovoLet       Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark Novo Nordisk
              A/S, Hallas Alle, DK-4400
              Kalundborg - Denmark
              Novo Nordisk A/S,
              Brennum Park, DK-3400
              Hilleroed-Denmark
A10AD01 Insulin human Mixtard 20 100 IU/ml-3 ml x 5 susp.inj. Novo Nordisk A/S Novo Novo Nordisk A/S Novo
    PenFill       Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark
A10AD01 Insulin human Mixtard 20 100 IU/ml-3 ml x 5 susp.inj. Novo Nordisk A/S Novo Novo Nordisk A/S Novo
    NovoLet       Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark Novo Nordisk
              A/S, Hallas Alle, DK-4400
              Kalundborg - Denmark
              Novo Nordisk A/S,
              Brennum Park, DK-3400
              Hilleroed-Denmark
A10AD01 Insulin human Mixtard 30 100 IU/ml-3 ml x 5 susp.inj. Novo Nordisk A/S Novo Novo Nordisk A/S Novo
    PenFill       Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark
              Novo Nordisk Production
              SAS - France
A10AD01 Insulin human Mixtard 30 100 IU/ml-3 ml x 5 susp.inj. Novo Nordisk A/S Novo Novo Nordisk A/S Novo
    NovoLet       Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark Novo Nordisk
              A/S, Hallas Alle, DK-4400
              Kalundborg - Denmark
              Novo Nordisk A/S,
              Brennum Park, DK-3400
              Hilleroed-Denmark
A10AD01 Insulin human Mixtard 40 100 IU/ml-3 ml x 5 susp.inj. Novo Nordisk A/S, Novo Novo Nordisk A/S, Novo
    PenFill       Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark
A10AD01 Insulin human Mixtard 50 100 IU/ml-3 ml x 5 susp.inj. Novo Nordisk A/S, Novo Novo Nordisk A/S, Novo
    PenFill       Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark
A10AD01 Insulin human Mixtard 50 100 IU/ml-3 ml x 5 susp.inj. Novo Nordisk A/S, Novo Novo Nordisk A/S, Novo
    NovoLet       Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark
              Novo Nordisk A/S, Hallas
              Alle, DK-4400
              Kalundborg - Denmark
              Novo Nordisk A/S,
              Brennum Park, DK-3400
              Hilleroed-Denmark
A10AD01 Insulin human Insuman 25 100 x 5 sol.inj. Aventis Pharma Aventis Pharma
    Comb Optipen IU/ml-3ml     Deutschland GmbH, Deutschland GmbH,
            D65926 Frankfurt am Main D65926 Frankfurt am
            - Germany Main - Germany
A10AD01 Insulin human Insuman 25 100 x 5 sol.inj. Aventis Pharma Aventis Pharma
    Comb OptiSet IU/ml-3ml     Deutschland GmbH, Deutschland GmbH,
            D65926 Frankfurt am Main D65926 Frankfurt am
            - Germany Main - Germany
A10AC01 Insulin human Insuman Basal 100 IU/ml x 5 susp.inj. Aventis Pharma Aventis Pharma
    for OptiPen       Deutschland GmbH, Deutschland GmbH,
            D65926 Frankfurt am Main D65926 Frankfurt am
            - Germany Main - Germany
A10AC01 Insulin human Insuman Basal 100 IU/ml x 5 susp.inj. Aventis Pharma Aventis Pharma
    for OptiSet       Deutschland GmbH, Deutschland GmbH,
            D65926 Frankfurt am Main D65926 Frankfurt am
            - Germany Main - Germany
A10AD01 Insulin human Humulin M3 Vial 10 ml-40 x 1 susp.inj. Eli Lilly Export S.A. Lilly france S.A.,Rue de
      IU     Geneva, Switzerland16, Colonel
            Chemindes coquelicots, Lilly 67640
            P.O.Box 580, CH - 1214 Fegersheim,France
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AD01 Insulin human Humulin M3 100 IU/ml-3 x 5 susp.inj. Eli Lilly Export S.A. Lilly france S.A.,Rue de
    Humaject ml     Geneva, Switzerland16, Colonel
            Chemindes coquelicots, Lilly 67640
            P.O.Box 580, CH - 1214 Fegersheim,France
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AD01 Insulin human Humulin M3 100 IU/ml-3 cartr.x 5 susp.inj. Eli Lilly Export S.A. Lilly france S.A.,Rue de
      ml     Geneva, Switzerland16, Colonel
            Chemindes coquelicots, Lilly 67640
            P.O.Box 580, CH - 1214 Fegersheim,France
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AD01 Insulin human Humulin M2 100 x 5 susp.inj. Eli Lilly Export S.A. Lilly france S.A.,Rue de
    (20/80) IU/ml-3ml     Geneva, Switzerland16, Colonel
            Chemindes coquelicots, Lilly 67640
            P.O.Box 580, CH - 1214 Fegersheim,France
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AD01 Insulin human MIXTARD 40 100 IU/ml-3 x 5 susp.inj. Novo Nordisk A/S, Novo Novo Nordisk A/S, Novo
    NovoLet ml     Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark
              Novo Nordisk A/S, Hallas
              Alle, DK-4400
              Kalundborg - Denmark
              Novo Nordisk A/S,
              Brennum Park, DK-3400
              Hilleroed-Denmark
A10AD04 Insulin lispro Humalog mix 50 100 IU/ml-3 x 5 susp.inj. Eli Lilly Export S.A. Lilly france S.A.,Rue de
      ml     Geneva, Switzerland16, Colonel
            Chemindes coquelicots, Lilly 67640
            P.O.Box 580, CH - 1214 Fegersheim,France
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AD04 Insulin lispro Humalog mix 25 100 IU/ml-3 x 5 susp.inj. Eli Lilly Export S.A. Lilly france S.A.,Rue de
      ml     Geneva, Switzerland16, Colonel
            Chemindes coquelicots, Lilly 67640
            P.O.Box 580, CH - 1214 Fegersheim,France
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AD05 Insulin aspart NovoMix 30 100 IU/ml - 3 x 5 susp.inj. Novo Nordisk A/S, Novo Novo Nordisk A/S, Novo
    FlexPen ml     Alle, DK-2880 Bagsvaerd - Alle, DK-2880 Bagsvaerd
            Denmark - Denmark Novo Nordisk
              A/S, Hallas Alle, DK-4400
              Kalundborg - Denmark
              Novo Nordisk A/S,
              Brennum Park, DK-3400
              Hillerod - Denmark
A10AE04 Insulin glargine Lantus 100 100IU/ml - 3 x 5 sol inj. Aventis Pharma Aventis Pharma
    IU/ml Optiset sol ml     Deutschland GmbH, Deutschland GmbH,
    inj.       D65926 Frankfurt am Main D65926 Frankfurt am
            - Germany Main - Germany
A10AE04 Insulin glargine Lantus sol inj. 100IU/ml - 3 x 5 sol inj. Aventis Pharma Aventis Pharma
      ml     Deutschland GmbH, Deutschland GmbH,
            D65926 Frankfurt am Main D65926 Frankfurt am
            - Germany Main - Germany
A10AE05 Insulin detemir Levemir 100 U/ml - 3 in solution for Novo Nordisk A/S - Novo Nordisk A/S -
    solution for ml cartridge injection Denmark Denmark
    injection   penfill x      
        5      
A10BA02 Metformin Metformin NIHFI 500 mg x 50 tabl.film НИХФИ АД НИХФИ АД
    500 mg          
A10BA01 Metformin Metformin NIHFI 850 mg x 30 tabl.film НИХФИ АД НИХФИ АД
    850 mg          
A10BA02 Metformin Metfodiab film. 500 mg x 100 film-coated Актавис АД Балканфарма-Дупница
    coat. tabl.     tablets   АД; Wiefa AS Norway
A10BA02 Metformin Meglucon 850 850 mg x 120 film tabl. Hexal AG Salutas Pharma GmbH
    film tabl.          
A10BA02 Metformin Metfogamma 850 mg x 90 film-coated Woerwag Pharma GmbH Artesan Pharma Co.KG
    850 film-coated     tablets Co.KG (Germany)
    tablets          
A10BA02 Metformin Metfogamma 850 mg x 60 film-coated Woerwag Pharma GmbH Artesan Pharma Co.KG
    850 film-coated     tablets Co.KG (Germany)
    tablets          
A10BA02 Metformin Glucophage 1000 mg x 60 tabl. Merck Sante Merck Sante
A10BA02 Metformin Meglucon 850 850 mg x 30 film tabl. Hexal AG Salutas Pharma GmbH
    film tabl.          
A10BA02 Metformin Meglucon 500 500 mg x 120 film tabl. Hexal AG Salutas Pharma GmbH
    film tabl.          
A10BA02 Metformin Glucophage 500 mg x 100 tabl. Merck Sante Merck Sante
A10BA02 Metformin Metformin AL 850 mg x 120 tabl.film Aliud Pharma GmbH Aliud Pharma GmbH
    850       Co.KG Co.KG
A10BA02 Metformin Metfogamma 850 mg x 120 tabl.film Woerwag Pharma GmbH Artesan Pharma Co.KG
    850       Co.KG (Germany)
A10BA02 Metformin Metformin AL 850 mg x 30 tabl.film Aliud Pharma GmbH Aliud Pharma GmbH
    850       Co.KG Co.KG
A10BA02 Metformin Metfogamma 850 mg x 30 tabl.film Woerwag Pharma GmbH Artesan Pharma Co.KG
    850       Co.KG (Germany)
A10BA02 Metformin Meglucon 500 500 mg x 30 film tabl. Hexal AG Salutas Pharma GmbH
    film tabl.          
A10BA02 Metformin Metformin AL 500 mg x 120 tabl.film. Aliud Pharma GmbH Aliud Pharma GmbH
    500       Co.KG Co.KG
A10BA02 Metformin Siofor 850 850 mg x 30 tabl.film Berlin-Chemie AG 1) Berlin-Chemie AG,
            Menarini Group, Plant Britz, Tempelhofer
            Glienicker Weg 125, Weg 83, 12347 Berlin,
            12489 Berlin - Germany Germany;2)
              Berlin-Chemie AG
              Menarini Group,
              Glienicker Weg 125,
              12489 Berlin - Germany
A10BA02 Metformin Metformin AL 500 mg x 30 tabl.film. Aliud Pharma GmbH Aliud Pharma GmbH
    500       Co.KG Co.KG
A10BA02 Metformin Metfogamma 500 mg x 30 tabl.film Woerwag Pharma GmbH Dragenopharm
    500       Co.KG Apotheker Puschl GmbH
              Co.KG (Germany)
A10BA02 Metformin Metfodiab film. 500 mg x 30 film-coated Актавис АД Балканфарма-Дупница
    coat. tabl.     tablets   АД; Wiefa AS Norway
A10BA02 Metformin Metfogamma 500 mg x 120 tabl.film Woerwag Pharma GmbH Dragenopharm
    500       Co.KG Apotheker Puschl GmbH
              Co.KG (Germany)
A10BA02 Metformin Siofor 500 500 mg x 30 tabl.film Berlin-Chemie AG 1) Berlin-Chemie AG,
            Menarini Group, Plant Britz, Tempelhofer
            Glienicker Weg 125, Weg 83, 12347 Berlin,
            12489 Berlin - Germany Germany; 2)
              Berlin-Chemie AG
              Menarini Group,
              Glienicker Weg 125,
              12489 Berlin - Germany
A10BA02 Metformin Siofor 850 850 mg x 120 tabl.film Berlin-Chemie AG 1) Berlin-Chemie AG,
            Menarini Group, Plant Britz, Tempelhofer
            Glienicker Weg 125, Weg 83, 12347 Berlin,
            12489 Berlin - Germany Germany
A10BA02 Metformin Metformin BMS 500 mg x 100 tabl.film Bristol-Myers Squibb, USA Merck Sante, France
A10BA02 Metformin Metformin BMS 850 mg x 100 tabl.film Bristol-Myers Squibb, USA Merck Sante, France
A10BA02 Metformin Siofor 500 500 mg x 120 tabl.film Berlin-Chemie AG 1) Berlin-Chemie AG,
            Menarini Group, Plant Britz, Tempelhofer
            Glienicker Weg 125, Weg 83, 12347 Berlin,
            12489 Berlin - Germany Germany;2)
              Berlin-Chemie AG
              Menarini Group,
              Glienicker Weg 125,
              12489 Berlin - Germany
A10BB01 Glibenclamide Glibenclamid 5 mg x 60 tabl. Sopharma AD Sopharma AD
A10BB01 Glibenclamide Glibenclamide 5 mg x 60 tabl. НИХФИ АД НИХФИ АД
    NIHFI          
A10BB01 Glibenclamide Maninil 5 5 mg x 120 tabl. Berlin-Chemie AG Berlin-Chemie AG
            Menarini Group, Menarini Group,
            Glienicker Weg 125, Glienicker Weg 125,
            12489 Berlin - Germany 12489 Berlin - Germany
A10BB01 Glibenclamide Maninil 3,5 3.5 mg x 120 tabl. Berlin-Chemie AG Berlin-Chemie AG
            Menarini Group, Menarini Group,
            Glienicker Weg 125, Glienicker Weg 125,
            12489 Berlin - Germany 12489 Berlin - Germany
A10BB07 Glipizide Glucopress 5 mg x 30 tabl. Балканфарма-Дупница Балканфарма-Дупница
            АД АД
A10BB07 Glipizide Antidiab 5 mg x 30 tabl. KRKA Novo mesto KRKA Novo mesto
A10BB07 Glipizide Minidiab 5 mg x 30 tabl. PharmaciaEnterprise PharmaciaUpjohn,Italy
            S.A.,Circuit de la Foire  
            Internationale,Luxemburg  
A10BB07 Glipizide Glucotrol 10 mg x 30 tabl. Pfizer HCP Pfizer SA - France
A10BB07 Glipizide Glucotrol 5 mg x 30 tabl. Pfizer HCP Pfizer SA - France
A10BB09 Gliclazide Normodiab tabl. 80mg x 60 tabl. Актавис АД Edmond Pharma S.R.L.
A10BB09 Gliclazide Diaprel 80 mg x 60 tabl. Les Laboratoires Servier, Les Laboratoires Servier
            22 rue Garnier, 92200 Industrie 905, route de
            Neuilly sur Seine, France Saran 45520
              Gidy-France;
              Servier(Ireland)
              Industries Limited,
              Gorey Road, Arklow,
              Co.Wicklow-Ireland
A10BB09 Gliclazide Diaprel MR 30 mg x 60 tabl. Les Laboratoires Servier, Les Laboratoires Servier
            22 rue Garnier, 92200 Industrie 905, route de
            Neuilly sur Seine, France Saran 45520
              Gidy-France;
              Servier(Ireland)
              Industries Limited,
              Gorey Road, Arklow,
              Co.Wicklow-Ireland
A10BB09 Gliclazide Diabrezide 80 mg x 40 tabl. L. Molteni e C. dei F.Ili L. Molteni e C. dei F.Ili
            Alittti S.p.A., Strada Statale Alittti S.p.A., Strada
            67, Localita Granaieri, Statale 67, Localita
            Scandicci (Флоренция). Granaieri, Scandicci
            Италия (Флоренция). Италия
A10BB12 Glimepiride Neoglim tabl. 4 mg x 30 tabl. Нео Балканика ЕООД Ali Raif Ilac San.
A10BB12 Glimepiride Neoglim tabl. 3 mg x 30 tabl. Нео Балканика ЕООД Ali Raif Ilac San.
A10BB12 Glimepiride Neoglim tabl. 2 mg x 30 tabl. Нео Балканика ЕООД Ali Raif Ilac San.
A10BB12 Glimepiride Neoglim tabl. 1 mg x 30 tabl. Нео Балканика ЕООД Ali Raif Ilac San.
A10BB12 Glimepiride Amaryl 3,0 tabl. 3 mg x 30 tabl. Aventis Pharma Aventis Pharma Sanayi
            Deutschland GmbH, ve Ticaret Sti. Plaza
            D65926 Frankfurt am Main Buyukdere Cad. 5 34394
            - Germany Mediciyekoy-Istanbul
A10BB12 Glimepiride Amaryl 2,0 tabl. 2 mg x 30 tabl. Aventis Pharma Aventis Pharma Sanayi
            Deutschland GmbH, ve Ticaret Sti. Plaza
            D65926 Frankfurt am Main Buyukdere Cad. 5 34394
            - Germany Mediciyekoy-Istanbul
A10BB12 Glimepiride Amaryl 1,0 tabl. 1 mg x 30 tabl. Aventis Pharma Aventis Pharma Sanayi
            Deutschland GmbH, ve Ticaret Sti. Plaza
            D65926 Frankfurt am Main Buyukdere Cad. 5 34394
            - Germany Mediciyekoy-Istanbul
A10BB12 Glimepiride Glimed tablet 4 mg x 30 tabl. Екофарм Груп АД Cadila Pharmaceuticals
              Limited
A10BB12 Glimepiride Glimed tablet 2 mg x 30 tabl. Екофарм Груп АД Cadila Pharmaceuticals
              Limited
A10BB12 Glimepiride Glimed tablet 1 mg x 30 tabl. Екофарм Груп АД Cadila Pharmaceuticals
              Limited
A10BF01 Acarbose Glucobay 100 100 mg x 30 tabl. Bayer AG Bayer AG
A10BG02 Rosiglitazone Avandia 4 mg x 7 tabl.film SmthKline Beecham Plc, SmithKline Beecham
            980 Great West Road, Laboratoires
            Brentford, Middlesex TW8 Pharmaceutiques, rue
            9GS, UK Joseph Cognot ZI du
              Terras, 53100 Mayenne,
              France
A10BG02 Rosiglitazone Avandia 4 mg x 28 tabl.film SmthKline Beecham Plc, SmithKline Beecham
            980 Great West Road, Laboratoires
            Brentford, Middlesex TW8 Pharmaceutiques, rue
            9GS, UK Joseph Cognot ZI du
              Terras, 53100 Mayenne,
              France
A10BG02 Rosiglitazone Avandia 4 mg x 56 tabl.film SmthKline Beecham Plc, SmithKline Beecham
            980 Great West Road, Laboratoires
            Brentford, Middlesex TW8 Pharmaceutiques, rue
            9GS, UK Joseph Cognot ZI du
              Terras, 53100 Mayenne,
              France
A10BG02 Rosiglitazone Avandia 4 mg x 112 tabl.film SmthKline Beecham Plc, SmithKline Beecham
            980 Great West Road, Laboratoires
            Brentford, Middlesex TW8 Pharmaceutiques, rue
            9GS, UK Joseph Cognot ZI du
              Terras, 53100 Mayenne,
              France
A10BG02 Rosiglitazone Avandia 8 mg x 7 tabl.film SmthKline Beecham Plc, SmithKline Beecham
            980 Great West Road, Laboratoires
            Brentford, Middlesex TW8 Pharmaceutiques, rue
            9GS, UK Joseph Cognot ZI du
              Terras, 53100 Mayenne,
              France
A10BG02 Rosiglitazone Avandia 8 mg x 28 tabl.film SmthKline Beecham Plc, SmithKline Beecham
            980 Great West Road, Laboratoires
            Brentford, Middlesex TW8 Pharmaceutiques, rue
            9GS, UK Joseph Cognot ZI du
              Terras, 53100 Mayenne,
              France
A10BG02 Rosiglitazone Avandia 8 mg x 112 tabl.film SmthKline Beecham Plc, SmithKline Beecham
            980 Great West Road, Laboratoires
            Brentford, Middlesex TW8 Pharmaceutiques, rue
            9GS, UK Joseph Cognot ZI du
              Terras, 53100 Mayenne,
              France
A10BX02 Repaglinide NovoNorm tabl. 0.5 mg x 90 tabl. Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk A/S,
    0,5 mg       Denmark Denmark
A10BX02 Repaglinide NovoNorm tabl. 1 mg x 90 tabl. Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk A/S,
    1 mg       Denmark Denmark
A10BX02 Repaglinide NovoNorm tabl. 2 mg x 90 tabl. Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk A/S,
    2 mg       Denmark Denmark
A11CB00 Retinol Vitamin A 40000 IU/ml - x 1 drops Sopharma AD Sopharma AD
      5 ml        
A11CB00 Ergocalcipherol; Deavit 10 ml x 1 oral drops sol. Sopharma AD Sopharma AD Unipharm
  Retinol           AD
A11CC04 Calcitrol Rocaltrol 0.25 mcg x 100 caps. Рош България ЕООД, R.P.Scherer Eberbach,
            ул. "Бяло поле" 16, Gammelsbacher Strasse
            София 1618 2, 69412 Eberbach,
              Germany
              F. Hoffmann-La Roche
              Ltd., Grenzacherstrasse
              124, CH-4070 Basel,
              Switzerland
A11CC05 Colecalciferol Vigantol Oil 0,5 mg/ml-10 x 1 oral solution Merck KGaA Merck KGaA
      ml        
A11DA01 Benfotiamine Benfogamma 50 mg x 50 tabl.coat. Woerwag Pharma GmbH Mauermann Arzneimittel,
            Co.KG Franz Mauermann OHG
              (Germany) Artesan
              Pharma GmbH Co.KG
              (Germany)
A11DA01 Benfotiamine Benfogamma 50 mg x 100 tabl.coat. Woerwag Pharma GmbH Mauermann Arzneimittel,
            Co.KG Franz Mauermann OHG
              (Germany) Artesan
              Pharma GmbH Co.KG
              (Germany)
A11DA01 Thiamine Vitamin B 1 40 mg/ml - 2 x 10 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
      ml        
A11DA01 Thiamine Vitamin B 1 40 mg/ml - 2 x 100 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
      ml        
A11GA01 Ascorbic acid Vitamin C 100 mg/ml - 2 x 10 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
      ml        
A11GA01 Ascorbic acid Vitamin C 100 mg/ml - 5 x 10   Sopharma AD Sopharma AD
      ml        
A11HA02 Pyridoxine Vitamin B 6 50 mg/ml-2 x 10 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
      ml        
A11HA02 Pyridoxine Vitamin B 6 50 mg/ml-2 x 50 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
      ml        
A11HA03 Tocoferol acetate Vitamin E 400 mg x 30 caps. Zentiva a.s. - Slovak Zentiva a.s. - Slovak
    400-Zentiva       Republic Republic
A11HA04 Riboflavin Vitamin B2 50 mg/ml - 2 x 100 sol.inj Sopharma AD Sopharma AD
      ml        
A11HA04 Riboflavin Vitamin B2 50 mg/ml - 2 x 10 sol.inj Sopharma AD Sopharma AD
      ml        
A12AA03 Calcium gluconate Calcium 8,94 mg/ml - x 5 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
  Calcium laevulate gluconicum 10 ml        
A12AA03 Calcium gluconate Calcium 8,94 mg/ml - x 50 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
  Calcium laevulate gluconicum 10 ml        
A12BA30 Potassium citrate Kalinor 2,17g/2 x 15 tabl.eff. Abbott GmbHCo.KG, Nordmark Arzneimittel
  Potassium   g/2.057 g     Wiesbaden, Германия GmbHCo.KG, Uetersen,
  hydrogencarbonate           Германия
  Citric acid            
A12BA30 Mg potassium Pamaton Magnesium x50 tabl.film. Балканфарма-Дупница Балканфарма-Дупница
      DL-aspartate     АД АД
      - 175mg;        
      Potassium        
      DL-aspartate        
      - 166mg        
A14AA03 Methandienone Bionabol 5 mg x 40 tabl. Балканфарма-Дупница Балканфарма-Дупница
            АД АД
A14AB01 Nandrolone Retabolil 50 mg/ml-1 х 1 sol.inj. Gedeon Richter Ltd., Gedeon Richter Ltd.,
      ml     Gyomroy ut 19/21, 1103 Gyomroy ut 19/21, 1103
            Budapest - Hungary Budapest - Hungary
A16AA03 Ademetionine Transmetil 500 mg x 5 powd.inj. + solv. Abbott GmbHCo.KG, Abbott SpA., Liscate,
            Wiesbaden, Германия Италия
A16AA05 Ademetionine Transmetil 500 mg x 10 tabl. Abbott GmbHCo.KG, Abbott SpA., Liscate,
            Wiesbaden, Германия Италия
A16AB02 Imiglucerase Cerezyme 400 U 400 U x 1 powd.inf. Genzyme Ltd. UK Genzyme Ltd. UK
A16AB02 Imiglucerase Cerezyme 200 U 200 U x 1 powd.inf. Genzyme Ltd. UK Genzyme Ltd. UK
A16AB04 Agalsidase beta Fabrazyme 35 mg x 1 powd.inf. Genzyme Ltd. UK Genzyme Ltd. UK
A16AX01 Thioctic acid Thioctacid 600 600 mg x 30 tabl.film. Viatris GmbHCo.KG Viatris GmbHCo.KG
    HR          
A16AX01 Tioctic acid Thiogamma 600 mg - 50 x 10 solution for Woerwag Pharma GmbH Solupharm
    Turbo-Set ml   injection Co.KG Pharmaceutische
    solution for         Erzeugnisse GmbH
    injection         (Germany)
              Impfstoffwerke
              Dessau-Tornau GmbH
              (Germany)
A16AX01 Tioctic acid Thiogamma 600 mg - 50 x 1 solution for Woerwag Pharma GmbH Solupharm
    Turbo-Set ml   injection Co.KG Pharmaceutische
    solution for         Erzeugnisse GmbH
    injection         (Germany)
              Impfstoffwerke
              Dessau-Tornau GmbH
              (Germany)
A16A X01 Thioctic acid Thioctacid 600 T 600 mg - 24 x 5 sol.inj. Viatris GmbHCo.KG Viatris GmbHCo.KG
      ml        
A16AX01 Thioctic acid Thiogamma 600 600 mg x 30 tabl. film Woerwag Pharma GmbH Artesan Pharma GmbH
    oral       Co.KG Co.KG (Germany)
A16AX01 Thioctic acid Thiogamma 600 600 mg x 60 tabl. film Woerwag Pharma GmbH Artesan Pharma GmbH
    oral       Co.KG Co.KG (Germany)
A16AX01 Thioctic acid Thiogamma 600 600 mg x 100 tabl. film Woerwag Pharma GmbH Artesan Pharma GmbH
    oral       Co.KG Co.KG (Germany)
A16AX01 Thioctic acid Thiogamma 600 30 mg/ml-20 x 5 sol.inf. Woerwag Pharma GmbH Solupharm
    Injekt ml     Co.KG Pharmaceutische
              Erzeugnisse GmbH
              (Germany)
A16AX01 Thioctic acid Thiogamma 600 30 mg/ml-20 x 10 sol.inf. Woerwag Pharma GmbH Solupharm
    Injekt ml     Co.KG Pharmaceutische
              Erzeugnisse GmbH
              (Germany)
A16AX01 Thioctic acid Thiogamma 600 30 mg/ml-20 x 20 sol.inf. Woerwag Pharma GmbH Solupharm
    Injekt ml     Co.KG Pharmaceutische
              Erzeugnisse GmbH
              (Germany)
A16AX03 Sodium Ammonaps 940 mg/g 266 g gran. Orphan Orphan
  phenylbutilate         Europe/Pharmaceutical Europe/Pharmaceutical
            International Inc. International Inc.
A16AX03 Sodium Ammonaps 500 mg x 250 tabl. Orphan Orphan
  phenylbutilate         Europe/Pharmaceutical Europe/Pharmaceutical
            International Inc. International Inc.
               


ATC - код B


ATC - код Международно Търговско име Количество активно вещество Лекарствена форма Притежател на Производител/и
  непатентно       разрешение за  
  наименование       употреба  
  INN          
1 2 3 4 5 6 7
B05CX10 Combination Glucose 5% + Natrii 500 ml   x 1 sol.inf. Балканфарма-Троян Балканфарма-Троян
    chloridum 0,9%         АД АД
B05CX01 Glucose Glucose 50% intravenous 50% - 1000 ml   x 12 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 50% intravenous 50% - 500 ml   x 20 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 50% intravenous 50% - 250 ml   x 30 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 40% 400 mg/ml - 10 ml   x 50 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
B05CX01 Glucose Glucose 20% intravenous 20% - 1000 ml   x 12 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 50% intravenous 50% - 250 ml   x 36 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Dextrose intravenous 200 g/l - 500 ml   x 1 sol.inf. Fresenius Kabi Fresenius Kabi
    infusion 20% B.P.         Deutschland/Fresenius Deutschland/Fresenius
              Kabi Austria/Fresenius Kabi Austria/Fresenius
              Kabi Italia Kabi Italia
B05CX01 Glucose Glucose 20% intravenous 20% - 500 ml   x 20 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05BA03 Glucose GLUCOSE 10 BRAUN 100g/1000 ml - 500 ml   x 10 sol.for inf. B.Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen AG
    sol.for inf.         -Germany -Germany; B.Braun
                Medical SA -Spain
B05BA03 Glucose GLUCOSE 10 BRAUN 100g/1000 ml - 1000 ml   x 10 sol.for inf. B.Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen AG
    sol.for inf.         -Germany -Germany; B.Braun
                Medical SA -Spain
B05CX01 Glucose Glucose 20% intravenous 20% - 250 ml   x 30 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 10% 100 g/l - 500 ml   x 1 sol.inf. Балканфарма-Троян Балканфарма-Троян
              АД АД
B05CX01;V07AB00 Glucose GLUCOSE 5 BRAUN 5% - 1000 ml   x 10 sol.for inf. B.Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen AG
    sol.inj./inf.         -Germany -Germany
B05CX01 Glucose Glucose 10% intravenous 10% - 1000 ml   x 12 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 10% intravenous 10% - 500 ml   x 20 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Dextrose intravenous 100 g/l - 500 ml   x 1 sol.inf. Fresenius Kabi Fresenius Kabi
    infusion 10% B.P.         Deutschland/Fresenius Deutschland/Fresenius
              Kabi Austria/Fresenius Kabi Austria/Fresenius
              Kabi Italia Kabi Italia
B05CX01 Glucose Glucose 20% intravenous 20% - 250 ml   x 36 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Dextrose intravenous 200 g/l -250 ml   x 1 sol.inf. Fresenius Kabi Fresenius Kabi
    infusion 20% B.P.         Deutschland/Fresenius Deutschland/Fresenius
              Kabi Austria/Fresenius Kabi Austria/Fresenius
              Kabi Italia Kabi Italia
B05CX01 Glucose Glucose 10% intravenous 10% - 250 ml   x 30 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 5% 50 g/l - 500 ml   x 1 sol.inf. Балканфарма-Троян Балканфарма-Троян
              АД АД
B05CX01 Glucose Glucose 5% intravenous 5% - 1000 ml   x 12 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Dextrose intravenous 50 g/l - 500 ml   x 1 sol.inf. Fresenius Kabi Fresenius Kabi
    infusion 5% B.P.         Deutschland/Fresenius Deutschland/Fresenius
              Kabi Austria/Fresenius Kabi Austria/Fresenius
              Kabi Italia Kabi Italia
B05CX01 Glucose Glucose 10% intravenous 10% - 250 ml   x 36 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 5% intravenous 5% - 500 ml   x 20 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Dextrose intravenous 100 g/l - 250 ml   x 1 sol.inf. Fresenius Kabi Fresenius Kabi
    infusion 10% B.P.         Deutschland/Fresenius Deutschland/Fresenius
              Kabi Austria/Fresenius Kabi Austria/Fresenius
              Kabi Italia Kabi Italia
B05CX01 Glucose Glucose 5% intravenous 5% - 250 ml   x 30 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 5% intravenous 5% - 250 ml   x 36 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Dextrose intravenous 50 g/l - 250 ml   x 1 sol.inf. Fresenius Kabi Fresenius Kabi
    infusion 5% B.P.         Deutschland/Fresenius Deutschland/Fresenius
              Kabi Austria/Fresenius Kabi Austria/Fresenius
              Kabi Italia Kabi Italia
B05CX01 Glucose Glucose 40% 400 g/l - 500 ml   x 1 sol.inf. Балканфарма-Троян Балканфарма-Троян
              АД АД
B05CX01 Glucose Glucose 5% intravenous 5% - 100 ml   x 45 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 20% 200 g/l - 500 ml   x 1 sol.inf. Балканфарма-Троян Балканфарма-Троян
              АД АД
B05CX01 Glucose Glucose 5% intravenous 5% - 100 ml   x 50 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 25% 250 mg/ml - 10 ml   x 50 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
B05CX01;V07AB00 Glucose GLUCOSE 5 BRAUN 5% - 10 ml   x 20 sol.for inf. B.Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen AG
    sol.inj./inf.         -Germany -Germany
B05CX01 Glucose Glucose 10% 100 mg/ml - 10 ml   x 50 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
B05CX01 Glucose Glucose 5% intravenous 5% - 50 ml   x 50 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 10% intravenous 10% - 250 ml   x 1 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 10% intravenous 10% - 500 ml   x 1 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 5% intravenous 5% - 50 ml   x 1 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 5% intravenous 5% - 100 ml   x 1 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 5% intravenous 5% - 250 ml   x 1 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 5% intravenous 5% - 500 ml   x 1 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B05CX01 Glucose Glucose 5% intravenous 5% - 1000 ml   x 1 sol.inf. BAXTER AG, Bieffe Medital S.p.A.Via
    infusion B.P. Bieffe         Mьllerenstrasse 3, Nuova
              VolketswilCH-8604, Provinciale23034
              Switzerland Grosotto (SO), Italy или
                Bieffe Medital S.A.Ctra
                De Biescas s/n
                Senegue 22 666
                Sabinanigo (Huesca )
                Spain
B01AA03 Warfarin Warfarin 5 - SL tabl. 5 mg   x 100 tabl. Slovakofarma a.s. Zentiva a.s. - Slovakia
B01AA03 Warfarin Warfarin 3 - SL tabl. 3 mg   x 100 tabl. Slovakofarma a.s. Slovakofarma a.s.
B01AA07 Acenocoumarol Acenocoumarol 4 mg   x 20 tabl. УНИФАРМ АД УНИФАРМ АД
B01AA07 Acenocoumarol Sintrom 4 mg   x 20 tabl. Novartis Pharma Novartis Pharma AG
              Services Inc., Lichtstrasse 35, CH
              Lichtstrasse 35, CH 4002, Basel -
              4056, Basel - Switzerland Novartis
              Switzerland Pharma S.p.A. Via
                Provinciale Schito, 131,
                Torre Annunziata
                (Napoly) - Italy
B01AB01 Heparin Heparin Sandoz 25 000 IU/5 ml   x 100 sol.inj. Sandoz GmbH, 10 Sandoz GmbH, 10
              Biochemiestrasse 6250 Biochemiestrasse 6250
              Kundl/Tyrol-Austria Kundl/Tyrol-Austria
B01AB01 Heparin Heparin -Natrium sol.inj. 25 000 IU/5 ml   x 10 sol.inj. B.Braun Melsungen AG B.Braun Medical SA
              -Germany -Spain
B01AB01 Heparin Heparinum sol.inj. 5000 IU/ml -5ml   x 10 sol.inj. Warsaw Phrmaceutical Warsaw Phrmaceutical
              Works Polfa S.A. Works Polfa S.A.
              Karolkowa Str. 22/24; Karolkowa Str. 22/24;
              01-207 Warsaw, Poland 01-207 Warsaw, Poland
B01AB02 Antithrombin III Antithrombin III immuno 500 IU vial+solv.vial 10   x 1 powd.inj. BAXTER AG, BAXTER AG,
      ml+reconstit.and       Industriestrasse 67, Industriestrasse 67,
      administrat.set       A-1221 Vienna, Austria A-1221 Vienna, Austria
B01AB02 Antithrombin III Antithrombin III immuno 1000 IU vial+solv.vial 20   x 1 powd.inj. BAXTER AG, BAXTER AG,
      ml+reconstit.and       Industriestrasse 67, Industriestrasse 67,
      administrat.set       A-1221 Vienna, Austria A-1221 Vienna, Austria
B01AB04 Dalteparin Fragmin 25000 IU/ml-   x 1 sol.inj. PharmaciaUpjohn PharmaciaUpjohn
      0.2 ml          
B01AB04 Dalteparin Fragmin 12500 IU/ml-   x 1 sol.inj. PharmaciaUpjohn PharmaciaUpjohn
      0.2 ml          
B01AB04 Dalteparin Fragmin 10000 IU/ml-1 ml   x 10 sol.inj. PharmaciaUpjohn PharmaciaUpjohn
B01AB05 Enoxaparin Clexane 100 mg/ml-20 mg/0.2 ml   x 2 pre-filled syr. Aventis Pharma Laboratoire Aventis, 46
              International S.A, 20 Quai de la
              Avenue Raymond Aron, Rapee,F-75601 Paris
              92160 Antony Cedex, Cedex 12, France
              France  
B01AB05 Enoxaparin Clexane 100 mg/ml-20 mg/0.2 ml   x 10 pre-filled syr. Aventis Pharma Laboratoire Aventis, 46
              International S.A, 20 Quai de la
              Avenue Raymond Aron, Rapee,F-75601 Paris
              92160 Antony Cedex, Cedex 12, France
              France  
B01AB05 Enoxaparin Clexane 100 mg/ml-40 mg/0.4 ml   x 2 pre-filled syr. Aventis Pharma Laboratoire Aventis, 46
              International S.A, 20 Quai de la
              Avenue Raymond Aron, Rapee,F-75601 Paris
              92160 Antony Cedex, Cedex 12, France
              France  
B01AB05 Enoxaparin Clexane 100 mg/ml-40 mg/0.4 ml   x 10 pre-filled syr. Aventis Pharma Laboratoire Aventis, 46
              International S.A, 20 Quai de la
              Avenue Raymond Aron, Rapee,F-75601 Paris
              92160 Antony Cedex, Cedex 12, France
              France  
B01AB05 Enoxaparin Clexane 300 mg/3 ml- 3 ml   x 1 pre-filled syr. Aventis Pharma Laboratoire Aventis, 46
              International S.A, 20 Quai de la
              Avenue Raymond Aron, Rapee,F-75601 Paris
              92160 Antony Cedex, Cedex 12, France
              France  
B01AB05 Enoxaparin Clexan 100 mg/ ml-1 ml   x 2 prefilled syr. Aventis Pharma Laboratoire Aventis, 46
              International S.A, 20 Quai de la
              Avenue Raymond Aron, Rapee,F-75601 Paris
              92160 Antony Cedex, Cedex 12, France
              France  
B01AB05 Enoxaparin Clexan 80 mg/0.8 ml-0.8 ml   x 2 prefilled syr. Aventis Pharma Laboratoire Aventis, 46
              International S.A, 20 Quai de la
              Avenue Raymond Aron, Rapee,F-75601 Paris
              92160 Antony Cedex, Cedex 12, France
              France  
B01AB05 Enoxaparin Clexan 80 mg/0.8 ml-0.8 ml   x 10 prefilled syr. Aventis Pharma Laboratoire Aventis, 46
              International S.A, 20 Quai de la
              Avenue Raymond Aron, Rapee,F-75601 Paris
              92160 Antony Cedex, Cedex 12, France
              France  
B01AB05 Enoxaparin Clexan 60 mg/0.6 ml-0.6 ml   x 2 prefilled syr. Aventis Pharma Laboratoire Aventis, 46
              International S.A, 20 Quai de la
              Avenue Raymond Aron, Rapee,F-75601 Paris
              92160 Antony Cedex, Cedex 12, France
              France  
B01AB05 Enoxaparin Clexan 60 mg/0.6 ml-0.6 ml   x 10 prefilled syr. Aventis Pharma Laboratoire Aventis, 46
              International S.A, 20 Quai de la
              Avenue Raymond Aron, Rapee,F-75601 Paris
              92160 Antony Cedex, Cedex 12, France
              France  
B01AB06 Nadroparin Fraxiparine 9500 aXa IU/ml-0,2 ml   x 10 sol.inj. Glaxo Group Ltd., Sanofi Winthrop
              Greenford, Middleex,  
              UB6 0NN, UK  
B01AB06 Nadroparin Fraxiparine 9500 aXa IU/ml-0,3 ml   x 10 sol.inj. Glaxo Group Ltd., Sanofi Winthrop
              Greenford, Middleex, Industrie
              UB6 0NN, UK  
B01AB06 Nadroparin Fraxiparine 9500 aXa IU/ml- 0,4 ml   x 10 sol.inj. Glaxo Group Ltd., Sanofi Winthrop
              Greenford, Middleex,  
              UB6 0NN, UK  
B01AB06 Nadroparin Fraxiparine 9500 aXa IU/ml- 0,6 ml   x 10 sol.inj. Glaxo Group Ltd., Sanofi Winthrop
              Greenford, Middleex, Industrie