Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 17.VIII

УКАЗ № 234 ОТ 30.07.2010 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АНТОН НИКОЛОВ ДОНЧЕВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ

 

УКАЗ № 234 ОТ 30.07.2010 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АНТОН НИКОЛОВ ДОНЧЕВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ

Обн. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам Антон Николов Дончев с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие за особено значимите му заслуги в областта на културата.


Издаден в София на 30 юли 2010 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките