Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 10.I

УКАЗ № 453 ОТ 23.12.2016 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ИВАН КИРИЛОВ ОРТОМАРОВ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

 

УКАЗ № 453 ОТ 23.12.2016 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ИВАН КИРИЛОВ ОРТОМАРОВ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

Обн. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2017г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Удостоявам полковник Иван Кирилов Ортомаров с висше офицерско звание "бригаден генерал".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 23 декември 2016 г.

Подпечатан с държавния печат.