Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 57 от 14.VII

РЕШЕНИЕ № 9 ОТ 6 ЮЛИ 2017 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 9 ОТ 2016 Г.