Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 22 от 13.III

УКАЗ № 66 ОТ 06.03.2018 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВАЛЕНТИН ДЕЛЧЕВ ПОРЯЗОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ

 

УКАЗ № 66 ОТ 06.03.2018 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВАЛЕНТИН ДЕЛЧЕВ ПОРЯЗОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ

Обн. ДВ. бр.22 от 13 Март 2018г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам Валентин Делчев Порязов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Швеция.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 6 март 2018 г.

Подпечатан с държавния печат.