Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 22 от 13.III

УКАЗ № 70 ОТ 08.03.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО ОТ КИГАЛИ НА МОНРЕАЛСКИЯ ПРОТОКОЛ ЗА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ

 

УКАЗ № 70 ОТ 08.03.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО ОТ КИГАЛИ НА МОНРЕАЛСКИЯ ПРОТОКОЛ ЗА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ

Обн. ДВ. бр.22 от 13 Март 2018г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, приет от 44-то Народно събрание на 28 февруари 2018 г.

Издаден в София на 8 март 2018 г.

Подпечатан с държавния печат.