Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 3.I

УКАЗ № 314 ОТ 21.12.2018 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ КРАСИМИР МАРИНОВ КЪНЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ", НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ЩАБА НА ОТБРАНАТА И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВ

 

УКАЗ № 314 ОТ 21.12.2018 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ КРАСИМИР МАРИНОВ КЪНЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ", НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ЩАБА НА ОТБРАНАТА И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР", СЧИТАНО ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 Г.

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам бригаден генерал Красимир Маринов Кънев от длъжността директор на дирекция "Стратегическо планиране", считано от 1 януари 2019 г.

2. Назначавам бригаден генерал Красимир Маринов Кънев на длъжността директор на Щаба на отбраната, считано от 1 януари 2019 г.

3. Удостоявам бригаден генерал Красимир Маринов Кънев с висше офицерско звание "генерал-майор", считано от 1 януари 2019 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 21 декември 2018 г.

Подпечатан с държавния печат.