Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 13 от 12.II

УКАЗ № 22 ОТ 06.02.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

 

УКАЗ № 22 ОТ 06.02.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

Обн. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, приет от 44-то Народно събрание на 31 януари 2019 г.

Издаден в София на 6 февруари 2019 г.

Подпечатан с държавния печат.