Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 25.XI

УКАЗ № 259 ОТ 17.11.2022 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БОГДАН ЛЮБОМИРОВ КОЛАРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

 

УКАЗ № 259 ОТ 17.11.2022 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БОГДАН ЛЮБОМИРОВ КОЛАРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

Обн. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2022г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам Богдан Любомиров Коларов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединените арабски емирства.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 17 ноември 2022 г.

Подпечатан с държавния печат.