Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 8 от 25.I

УКАЗ № 9 ОТ 24.01.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

УКАЗ № 9 ОТ 24.01.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, приет от 48-ото Народно събрание на 19 януари 2023 г.

Издаден в София на 24 януари 2023 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките