Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 8 от 25.I

  • ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките