Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА, ПО КОЯТО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗАПЛАЩАТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО И ТЕХНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА, ПО КОЯТО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗАПЛАЩАТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО И ТЕХНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВИ И ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

В сила от 13.09.2023 г.

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

1. Телевизионни предавания:ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

ЧАСОВИ ПОЯС

ЦЕНА

 

Клип****

Предизборен репортаж (хроника)*

Интервю-анкета***

Портрет*

Дискусионна форма

(дебат)***

до 30 секунди

60 секунди

60 секунди

60 секунди

60 секунди

БНТ 1

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

08:00 - 09:00

980

1980**

250

1 250

безплатно

17:00 - 18:00

820

20:30 - 21:30

2 255

23:00 - 24:00

1 650

СЪБОТА - НЕДЕЛЯ

08:00 - 09:00

1 100

17:00 - 18:00

905

20:30 - 21:30

2 450

22:30 - 23:30

1 200

БНТ 2

ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ

08:00 - 09:00

250

300**

200

600

200

17:00 - 18:00

300

20:30 - 22:00

350

23:00 - 00:30

220

БНТ 4

ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ

08:00 - 09:00

180

безплатно

безплатно

безплатно

безплатно

17:00 - 18:00

250

20:30 - 21:30

300

23:00 - 24:00

200
Забележки:

* Цената за предизборен репортаж (хроника) и портрет по БНТ 1 включва и цена за изработка, а по БНТ 2 само за излъчване на заснети вече материали.

** Ако платеният репортаж (хроника) е с продължителност, по-голяма от 60 секунди, цената се увеличава с 50%.

*** Цената за интервю-анкета и дискусионна форма (дебат) се изчислява линейно за всяка следваща минута.

**** Цената за агитационен клип над 30 секунди се изчислява по следната коефициентна скала, като цената за агитационни клипове с дължина над 70 секунди се изчислява линейно, като за разликата след 70-ата секунда за база се взема цената на 70 секунди:Продължителност в секунди

Коефициент към 30 секунди

31 - 40

130%

41 - 50

160%

51 - 60

200%

61 - 70

250%


Всички цени са в български левове и без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

2. Стойност на агитационни клипове, хроника, диспут и други форми на Българското национално радио (БНР):АГИТАЦИОНЕН КЛИП (цена за до 30 сек.)

Часови пояс

""Хоризонт"

"Христо Ботев"

Регионални програми

06:00 - 13:00

250 лв.

90 лв.

35 лв.

13:00 - 24:00

200 лв.

80 лв.


ХРОНИКА, ДИСПУТ И ДРУГИ ФОРМИ (цена за до 1 минута)

Часови пояс

(06:00 - 24:00)

"Хоризонт"

"Христо Ботев"

Регионални програми

Хроника (до 3 мин.)

400 лв.

-

130 лв.

Анонс за предстоящо събитие

(до 1 мин.)

400 лв.

-

130 лв.

Диспут

120 лв.

45 лв.

45 лв.

Интервю (до 15 мин.)

200 лв.

50 лв.

50 лв.

Репортаж (до 3 мин.)

300 лв.

150 лв.

150 лв.

Визитка (до 3 мин.)

300 лв.

150 лв.

150 лв.

Кратък фийчър (до 5 мин.)

330 лв.

150 лв.

150 лв.Забележки:

1. Радио Кърджали в часовите пояси 07:00 ч. - 08:00 ч., 13:00 ч. - 14:00 ч. и 20:00 ч. - 21:00 ч. излъчва предавания на турски език и не се допуска агитация.

2. Максимална продължителност на агитационен клип - до 1 минута.

3. Агитационни клипове с дължина до 30 секунди се таксуват на цена за 30 секунди. Агитационни клипове с дължина над 30 секунди и до 1 минута се таксуват на цена за 60 секунди.

4. При останалите платени предизборни форми (с изключение на агитационните клипове) всяка започнала минута се таксува на цената на 1 минута.

5. +50% върху цената на интервюто при желание за видеострийм на сайтовете на програмите в категория "Местни избори 2023" и фейсбук страницата на съответната програма.

Цена за изработка на агитационни клипове:

- За БНР - София - 250 лв.;

- За регионални радиостанции - 125 лв.

3. Банери и ПР публикации на интернет страницата на Българското национално радио:


БАНЕР ПОЗИЦИИ - САЙТ - БНР - СОФИЯ

Страница

300х250 px

Начална страница

Категория "Местни избори 2023"

Цена на база 1000 импресии***

bnr.bg

20 лв.

10 лв.

"Хоризонт"

10 лв.

8 лв.

"Христо Ботев"

8 лв.

6 лв.


БАНЕР ПОЗИЦИИ - САЙТОВЕ - РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

Период

300х250 px

728x90 px

Начална страница

Категория "Местни избори 2023"

Начална страница

Категория "Местни избори 2023"

1 ден

50 лв.

40 лв.

60 лв.

50 лв.

5 дни

200 лв.

160 лв.

240 лв.

190 лв.

15 дни

375 лв.

300 лв.

450 лв.

360 лв.


ПР ПУБЛИКАЦИИ

КАТЕГОРИЯ "МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023"

Текст до 2500 символа

до 4 снимки

и 1 вграден линк

аудио до 5 мин. и 1 вграден линк

видео до 5 мин. и 1 вграден линк

БНР - София

300 лв.

350 лв.

400 лв.

Радио Благоевград

110 лв.

150 лв.

200 лв.

Радио Бургас

110 лв.

150 лв.

200 лв.

Радио Варна

110 лв.

150 лв.

200 лв.

Радио Видин

110 лв.

150 лв.

200 лв.

Радио Кърджали

110 лв.

150 лв.

200 лв.

Радио Пловдив

110 лв.

150 лв.

200 лв.

Радио Стара Загора

110 лв.

150 лв.

200 лв.

Радио Шумен

110 лв.

150 лв.

200 лв.


Забележки:

1. ПР публикацията е във видимата част на съответната страница до 24 часа от публикуването, след което остава в редакционния поток до 27 октомври 2023 г.

2. Всички банери и видеоматериали се предоставят в готов вид от кандидатите и не трябва да надхвърлят 10 мегабайта.

3. Цената на хиляда импресии (СРМ) е цената за показване на един и същ банер 1000 пъти.

Общи условия за прилагане на тарифите на БНР:

1. Рекламни агенции не могат да сключват договори по тази тарифа с БНР.

2. Всички цени са в левове без ДДС.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 197 от Изборния кодекс.

§ 2. Постановлението влиза в сила на 13 септември 2023 г.


Промени настройката на бисквитките