Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

УКАЗ № 167 ОТ 13.09.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

 

УКАЗ № 167 ОТ 13.09.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, приет от 49-ото Народно събрание на 8 септември 2023 г.

Издаден в София на 13 септември 2023 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките