Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 14.XI

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.95 от 14 Ноември 2023г.

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България


РЕШИ:


Прекратява пълномощията на Евгения Бисерова Алексиева като народен представител от Двадесет и четвърти изборен район - София.

-------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 9 ноември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките