Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 25.XI

РЕШЕНИЕ № 14 ОТ 17 НОЕМВРИ 2022 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 14 ОТ 2022 Г.