Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 26.V

РЕШЕНИЕ № 4824 ОТ 9 МАЙ 2023 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 9952 ОТ 2022 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2023 Г.)

 

Промени настройката на бисквитките