Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 26.V

  • РЕШЕНИЕ № 386 ОТ 23 МАЙ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МОРСКИ ПРОСТРАНСТВЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 - 2035 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 54 ОТ 17.05.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕЛЕНА РАДКОВА ШЕКЕРЛЕТОВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 55 ОТ 17.05.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГРИГОР КАЛИНОВ ПОРОЖАНОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. БЕРЛИН Виж повече
  • УКАЗ № 56 ОТ 17.05.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВЕРА ВИКТОРОВА ШАТИЛОВА-МИЦАРОВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 57 ОТ 17.05.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЕСИСЛАВА ВЕНЕЛИНОВА ИВАНОВА-КОЗЛЕВА ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ОСЛО Виж повече
  • УКАЗ № 58 ОТ 17.05.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 59 ОТ 17.05.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. АМАН Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 5629 ОТ 9 ЮНИ 2022 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 6360 ОТ 2021 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2023 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 4824 ОТ 9 МАЙ 2023 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 9952 ОТ 2022 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2023 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките