Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 30.XI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 НОЕМВРИ 1990 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 НОЕМВРИ 1990 Г. ЗА УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ СИСТЕМАТА НА ЗАПЛАЩАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките