Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 30.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ОБОРОТИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ НА ТЕЧНИ ГОРИВА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА КОМИТЕТА ЗА СПОРТА, МЛАДЕЖТА И ДЕЦАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1991 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ (ОБН., ДВ, БР. 17 ОТ 1991 Г.; ИЗМ., БР. 53 ОТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД "ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО" И НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА НАБИРАНЕ И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНДА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА ЗА ОБЛАГАНЕ НА СТОКИТЕ, ВНАСЯНИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Виж повече
Промени настройката на бисквитките