Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 14.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КОМИТЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И НА РЕЛИГИОЗНИТЕ КУЛТОВЕ И ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ДИРЕКЦИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА Виж повече
Промени настройката на бисквитките