Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 27.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА СМЕТКА ЗА ПОЧИВНАТА И КВАЛИФИКАЦИОННО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНАТА БАЗА КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
Промени настройката на бисквитките