Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 15.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ВЕТЕРИНАРНОТО ДЕЛО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЕЛНИТЕ ЦЕНИ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА И ГАЗ ВЪГЛЕВОДОРОДЕН ВТЕЧНЕН Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 24 НОЕМВРИ 1992 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ № 56 ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1989 Г. ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ИНСТИТУТИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ, ВЕДОМСТВЕНИТЕ ПОЛУВИСШИ ИНСТИТУТИ И ТЕХНИКУМИТЕ НАД СРЕДНО О Виж повече
Промени настройката на бисквитките