Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 73 от 20.IX

  • СПОГОДБА ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЧЕХОСЛОВАШКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА (ОДОБРЕНА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ № 506 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 1967 Г. ВЛЯЗЛА В СИЛА НА 14 ФЕВРУАРИ 1968 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките