Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 14.VIII

  • ЗАКОН ЗА КИНЕМАТОГРАФИЯТА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РЕДА НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЯКОИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките