Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 28.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ЗА КОРИГИРАНЕ НА НЯКОИ ОТ ИЗПЛАЩАНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВОЛНОНАЕМНИЯ СЪСТАВ Виж повече
Промени настройката на бисквитките