Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 72 от 17.IX

  • КУЛТУРНА СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИМПЕРСКО ПРАВИТЕЛСТВО НА ИРАН (РАТИФИЦИРАНА ОТ ПРЕЗИДИУМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ С УКАЗ 1019 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 1967 Г. ВЛЯЗЛА В СИЛА НА 27 АВГУСТ 1968 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките