Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 7.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1990 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ПРАВАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЛУВИСШИТЕ ИНСТИТУТИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 28 НОЕМВРИ 1990 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ПРАВАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ СТУДЕНТИТЕ ОТ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЛУВИСШИТЕ ИНСТИТУТИ И АСПИРАНТИТЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките