Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 10.XII

  • ТЪРГОВСКА СПОГОДБА МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО АФГАНИСТАН (РАТИФИЦИРАНА ОТ ПРЕЗИДИУМА НА НС С УКАЗ № 969 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 1967 Г. ВЛЯЗЛА В СИЛА НА 16 МАЙ 1968 Г.) Виж повече
  • СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА КИПЪР ЗА РЕДОВНИ ТЪРГОВСКИ ВЪЗДУШНИ ЛИНИИ (РАТИФИЦИРАНА ОТ ПРЕЗИДИУМА НА НС С УКАЗ № 259 ОТ 13 АПРИЛ 1967 Г. ВЛЯЗЛА В СИЛА НА 30 ОКТОМВРИ 1967 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките