Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 31.VII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 22 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. (ДВ, БР. 34 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 619 ОТ 20 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ СПИСЪК НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 267 ОТ 21.07.2009 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОШАРЕВО, ОБЩИНА БРЕЗНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК Виж повече
  • УКАЗ № 268 ОТ 21.07.2009 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Виж повече
  • УКАЗ № 270 ОТ 22.07.2009 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 271 ОТ 22.07.2009 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ВЛАДИМИР ВЕТОВ ГЕНЕВСКИ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 272 ОТ 22.07.2009 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ДАНИЕЛА РАДКОВА-АЛЕКСАНДРОВА С МЕДАЛ "ЗА ЗАСЛУГА" ЗА ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ПО СВЕТА Виж повече
  • УКАЗ № 273 ОТ 22.07.2009 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ЛЮДМИЛА РАДКОВА-ТРАЙКОВА С МЕДАЛ "ЗА ЗАСЛУГА" ЗА ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ПО СВЕТА Виж повече
Промени настройката на бисквитките