Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 85 от 26.X

  • НАРЕДБА № 26 ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦАТА НА СЕМЕЙСТВАТА НА УЧАЩИ СЕ Виж повече