Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 66 от 18.VIII

  • УКАЗ № 115 ОТ 1954 Г. ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА КООПЕРАТИВНОТО И ИНДИВИДУАЛНОТО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА УКАЗА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА КООПЕРАТИВНОТО И ИНДИВИДУАЛНОТО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО Виж повече
Промени настройката на бисквитките