Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 11.XII

  • НАРЕДБА № 10 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗАКУПУВАНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Виж повече
  • УКАЗ № 241 ОТ 01.12.2015 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ КРЪСТЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ЛОГИСТИКА" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА Виж повече
  • УКАЗ № 243 ОТ 07.12.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 245 ОТ 07.12.2015 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО САМОКИТКА, ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ Виж повече
  • УКАЗ № 247 ОТ 07.12.2015 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ, ОБЩИНА ХИСАРЯ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Виж повече
  • УКАЗ № 248 ОТ 07.12.2015 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БУКОВЕЦ, ОБЩИНА БРУСАРЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА Виж повече
  • УКАЗ № 252 ОТ 07.12.2015 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БАЧКОВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Виж повече
  • УКАЗ № 255 ОТ 07.12.2015 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛОМИР, ОБЩИНА "ТУНДЖА", ОБЛАСТ ЯМБОЛ Виж повече
  • УКАЗ № 257 ОТ 07.12.2015 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАНЯНЦИ, ОБЩИНА ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА НАБИРАНЕТО, РАЗХОДВАНЕТО, ОТЧИТАНЕТО И КОНТРОЛА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНД "СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА" Виж повече
Промени настройката на бисквитките