Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 15.XII

  • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2016 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2015 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТ ИСПА 2003/BG/16/P/PE/019 - "РЕГ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2015 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПРАВНАТА ПОМОЩ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 5 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА Б Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2015 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 260 ОТ 07.12.2015 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ПРОКОПИС ПАВЛОПУЛОС - ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" С ЛЕНТА Виж повече
Промени настройката на бисквитките