Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 30.XII

  • НАРЕДБА № 29 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА НА ФИНАНСИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ НА ФОНДА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2015 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И НА ОБЩИНИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2015 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 26 ОТ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АКУШЕРСКА ПОМОЩ НА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИ ЖЕНИ И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЦА И БРЕМЕННИ ЖЕНИ (ДВ, БР. 51 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 993 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНА ПРОМЯНА В ОБЩИНА КРЕСНА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД - ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕДНО НАСЕЛЕНО МЯСТО КЪМ ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 998 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "ПРИМОРСКО-ЮГ", ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 999 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "БЯЛА - ЦЕНТРАЛЕН 5", ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1000 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "ГРАДИНА-ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1001 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "БУРГАС-ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
Промени настройката на бисквитките