Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 5 от 19.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 202 Виж повече
  • НАРЕДБА № 5 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ДЕТСКА ХИРУРГИЯ" Виж повече
  • НАРЕДБА № 6 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 18 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 19 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 20 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 21 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 22 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 23 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ Виж повече