Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 12.XII

  • НАРЕДБА № 13 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ЗА ОТНОСИТЕЛНИЯ ДЯЛ НА СРЕДСТВАТА ЗА ТРУД ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, ФИНАНСИРАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 423 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 15 СЕПТЕМВРИ - 31 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА Д Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 424 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 425 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО (ДВ, БР Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ КЛИЕНТИ ПО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПЪТУВАНИЯ ВСЛ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 428 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 429 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 431 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 432 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИН Виж повече
Промени настройката на бисквитките