Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 6 от 21.I

  • УКАЗ № 3 ОТ 17.01.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЗАХАРОВА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 17.06.2021 Г. ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 54 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР ОТ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ РАДИОСЛУЖБА РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките