Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 11 от 8.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 481 ОТ 2021 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА БЮДЖЕТНИ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2022 Г. (ДВ, БР. 1 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ ОТ 2022 Г. Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ОТ 29 МАРТ 2018 Г. ЗА ПАРИЧНАТА И ЛИХВЕНАТА СТАТИСТИКА И СТАТИСТИКАТА НА ФИНАНСОВИТЕ СМЕТКИ (ДВ, БР. 33 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА СЕКРЕТАР НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО Виж повече
Промени настройката на бисквитките