Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 17.V

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 13 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 ОТ 13 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗА 2022 Г. ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 ОТ 13 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 13 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 296 ОТ 9 МАЙ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНА Виж повече
  • УКАЗ № 128 ОТ 12.05.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СЛИВЕН, НА 3 ЮЛИ 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 129 ОТ 12.05.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗЛАТНА ПАНЕГА, ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, НА 3 ЮЛИ 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 130 ОТ 12.05.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛИЛЯЧЕ, ОБЩИНА ВРАЦА, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА 3 ЮЛИ 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 131 ОТ 12.05.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОПОВИЧ, ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА, НА 3 ЮЛИ 2022 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 3.09.2020 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ ДЕПОЗИТАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА, ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЦЕННИ КНИЖА И ДРУГИ ЛИЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕТЪЛМЕНТА НА ЦЕННИ КНИЖА ( Виж повече
Промени настройката на бисквитките