Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 67 от 19.VIII

  • НАРЕДБА № 74 ОТ 9 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ПАЗАРНИТЕ ОПЕРАТОРИ Виж повече
  • УКАЗ № 232 ОТ 12.08.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА, НА 9 ОКТОМВРИ 2022 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките