Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 17 от 21.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 492 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2022 Г. (ДВ, БР. 104 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТРУДОВИТЕ И НЕПОСРЕДСТВЕНО СВЪРЗАНИ С ТЯХ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПАЖА И НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ НА КОРАБА И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 Н Виж повече
  • НАРЕДБА № 5 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПРЕВОДАЧ ОТ И НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА, ПО КОЯТО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗАПЛАЩАТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО И ТЕХНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ И ПОДЧИНЕНИТЕ МУ ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ ПО ЗАКОНА ЗА РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ И ПОДЧИНЕНИТЕ МУ ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ ПО ЗАКОНА ЗА РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА (ДВ, БР. 10 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 4.02.2019 Г. ЗА ТРЕНЬОРСКИТЕ КАДРИ (ДВ, БР. 13 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 1 ОТ 2022 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките