Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 31 от 7.IV

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 ОТ 5 АПРИЛ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ 5 АПРИЛ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА, УТВЪРДЕН С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1958 Г. (ДВ, БР. 73 ОТ 1958 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № РД-04-4 ОТ 27 МАРТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ, ИЗВЪРШВАН ОТ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ, СЪЗДАДЕНА СЪГЛАС Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 ОТ 4 АПРИЛ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2021 - 2027 Г., НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ И ФОН Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2021 - 2027 Г., НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ И ФОНДА ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 750 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА АДВОКАТА (ДВ, БР. 60 ОТ 2005 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките